Zekeriyya Peygamber ve Cinsellik

zekeriyya peygamber

Bu yazım başlıktaki cinsellik kelimesi yüzünden diğer yazılarımdan daha çok ilgi çekeceği konusunda nedense içimde bir beklenti var.Tabi ki başlığı ilgi çekmek için değil gerçekten bu konudaki teorimi aktarmak için attım.

Zekeriyya Peygamber’in çocuk sahibi olması Kuran’da iki surede bahsedilir;

Ali İmran Suresi;

 • 38 – Orada Zekeriyya, Rabbine dua etti: “Rabbim! Bana katından hayırlı bir nesil ver. Şüphesiz sen, duayı hakkıyle işitensin” dedi.
 • 39 – Zekeriyya mabedde namaz kılarken melekler ona: “Allah sana, Allah’dan bir kelimeyi doğrulayıcı, efendi, nefsine hakim ve iyilerden bir peygamber olarak Yahya’yı müjdeler.” diye ünlediler.
 • 40 – Zekeriyya: “Ey Rabbim, benim nasıl oğlum olabilir? Bana ihtiyarlık gelip çattı, karım ise çocuktan kesildi.” dedi. Allah: “Öyledir, fakat Allah dilediğini yapar.” buyurdu.
 • 41 – Zekeriyya: “Rabbim! (oğlum olacağına dair) bana bir alâmet ver” dedi. Allah da buyurdu ki: “Senin için alâmet, insanlara üç gün, işaretten başka söz söyleyememendir. Ayrıca Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et”.

Meryem Suresi;

 • 3 – Bir zamanlar o, Rabbine gizlice (içinden) yalvarmıştı.
 • 4 – Şöyle demişti: “Ey Rabbim! Şüphesiz (artık öyle bir durumdayım ki) benim kemiğim zayıflayıp gevşedi ve başım(ın saçı) bembeyaz alev gibi tutuştu. Sana dua etmekle de ey Rabbim, hiçbir zaman bedbaht olmadım.”
 • 5 – “Gerçekten ben, arkamdan yerime geçecek varislerden endişedeyim. Karım da çocuktan kesik bulunuyor. Onun için katından bana bir çocuk ihsan et.”
 • 6 – “Ki bana da mirasçı olsun, Yakub ailesine de mirascı olsun. Rabbim, onu sen rızana kavuştur.”
 • 7 – (Allah şöyle buyurdu): “Ey Zekeriyya! Şüphesiz biz sana Yahya isminde bir oğlanı müjdeliyoruz. Bundan önce ona hiçbir adaş yapmadık.”
 • 8 – Zekeriyya: “Rabbim! Karım çocuktan kesik, ben de son derece kocamışken nasıl oğlum olabilir?” dedi.
 • 9 – (Allah yahut Cebrail ona şöyle) dedi: “Dediğin gibidir, (fakat) Rabbin buyurdu ki, bu işi yapmak bana kolaydır. Nitekim bundan önce seni yarattım. Halbuki sen hiçbir şey değildin.”
 • 10 – Zekeriyya şöyle dedi: “Rabbim! Bana alâmet ver.” Allah: “Senin alâmetin, sapasağlam olduğun halde, üç gün, üç gece insanlarla konuşamaz hale gelmendir.” buyurdu.
 • 11 – Bundan sonra mihraptan kavmine (kavminin karşısına) çıktı. Böylece onlara, (Allah’ı) sabah akşam tesbih etmelerini vahyetti (konuşmadan, iç sesi ile duyurdu).

TEORİ

Öne çıkan bilgiler kısaca

 • -Zekeriya Peygamber’in kemikleri zayıfladı,saçı beyazladı veya döküldü
 • -Zekeriya Peygamber’in yaşlı eşinin ise çocuktan kesilmiş olması
 • -Zekeriya Peygamber’in 3 gece konuşamaması

Söz konusu bu üç bilgi ayetlerin içindeki gizemi anlamlandırmakta bize yardımcı olacak

Cinsellikte erkeklik hormonu testosteronu ve kadınlık hormonu östrojeni hepimiz biliriz.Erkekte ileri yaşlarda Testosteron üretiminde azalma sonucu

 • 1-Kemik erimesi
 • 2-Cinsel istek kaybı ve iktidarsızlık
 • 3-Saç dökülmesi
 • 4-Sperm sıvısında azalma

gibi etkiler gözlemlenir ki Zekeriya Peygamber’in kemiklerim zayıfladı ve gevşedi saçım beyazladı veya döküldü demesinin ana nedeni budur.Bu etkilerin farkında olarak Allah’tan bir işaret bekledi ve 3 gece konuşmada sıkıntı yaşaması ona işaret olarak verildi.

3 gece akla ilk olarak Ayın fazlarını yani dolunay,yeniay ve süperay(ayın dünyaya en yakın olduğu faz)’ın süresini akla getirmektedir bu fazlar 3 gün sürerler ve bu dönemler yeryüzünde manyetik alan konusunda farklılıkların yaşandığı dönemlerdir.

(**Süperay Dolunaydan %16 daha büyük %30 daha parlak görülür.)

Epifiz bezinde üretilen; kuranda müddessir suresi ve müzemmil suresinde bahsedilen melatonin hormonu dünyanın manyetik alanının zayıfladığı gece karanlığında üretilen bir hormondur.Gece yükselen melatonin hormonu kadınlık hormonu östrojen,prolaktin(süt üretimini uyaran hormon) ve erkeklik hormonu testosteronu baskılar ve seviyesini düşürür.

Yapılan deneylerde ışık ve manyetik alan yaratımı ile melatonin seviyesinin düşürüldüğü kanıtlanmıştır.Ayrıca dolunayın veya süperayın hem ışık olarak hem de manyetik alan artışındaki rolü bilinmektedir.

3 gece dolunayın veya süperayın etkisi ile Zekeriya Peygamber’de testosteron hormonu, eşinde de östrojen hormonu artışı olmuştur

Beyinde konuşma merkezi sol bölümde olmakla birlikte testosteron hormonu reseptörleri de bu bölümdedir.Reseptörlerin 3 gece kuvvetli bir şekilde uyarılması geçici afazi yani konuşma bozukluğuna yol açmıştır.

Üreme hormon seviyelerindeki artış neticesinde üreme şartları sağlanmış ve Zekeriya Peygamber’in bir oğlu olmuştur.

SONUÇ

Kuran ipuçlarını vermiş aslında bize sadece akletmek düşüyor.Bilimsel olarak yukarıda anlattığım gibi bir çok bilgi kanıtlanmıştır deneysel olarak uygun koşullar oluşturularak yaşlı çiftlerin çocuk sahibi olması konusu araştırılabilir.Ayrıca;

 • Saçın beyazlaması ile testosteron hormonu ilişkisi
 • Telepati ve manyetik alanlardaki değişimler üzerine (Zekeriya Peygamber’in iç sesi ile kavmine hitap etme durumu) araştırmalar yapılabilir.
 • Konuşma bozukluğu oluşturma deneysel bir kriter olarak alınabilir.

Saygılarımla