Zakkum Ağacı ve Silisyum

 

ZAKKUM

Kuran’da zakkum ağacı

 • Ziyafet olarak bu mu daha hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı? Şüphesiz biz onu zalimler için bir imtihan aracı kıldık. O, cehennemin dibinde biten bir ağaçtır. Onun meyveleri sanki şeytanların kafalarıdır. Cehennemlikler ondan yiyecekler ve onunla karınlarını dolduracaklardır. Sonra onlar için bunun üstüne kaynar sudan karışık bir içecek vardır. Kur’an 37:62-66
 • Sonra siz ey haktan sapan yalanlayıcılar! Mutlaka (cehennemde) bir ağaçtan, zakkumdan yiyeceksiniz. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Kanmak bilmez susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte bu hesap ve ceza gününde onlara ziyafetleridir.Kur’an 56:51-56
 • Şüphesiz, zakkum ağacı, günahkarların yemeğidir. O, maden eriyiği gibidir. Kaynar suyun kaynaması gibi karınlarda kaynar.Kur’an 44:43-46
 • Unutma ki, vaktiyle sana: “Bil ki Rabbin o insanları kuşatmıştır.” dedik. Sana gösterdiğimiz (miraç) temaşasını ve Ku’ran’da lanetlenmiş ağacı sadece insanlara bir imtihan için yapmışızdır. Biz onları tehdit ediyoruz; ama bu onlara büyük bir taşkınlığı artırmaktan başka netice vermiyor. Kur’an 17:60

Bu ayetlerde zakkum ağacının

 1. Zalimler için bir imtihan aracı
 2. Meyveleri şeytanların kafalarına benzemesi
 3. Cehennemlikler midelerini onunla dolduracak olması
 4. Yendiğinde çok büyük susuzluk çekileceği ve kaynar sudan karışık bir içeceğin üstüne içileceği
 5. Maden eriyiği gibi olması
 6. Kaynar suyun karınlarda kaynaması gibi kaynaması

Özellikleri bulunmakta bu özelliklerden yola çıkarak mantık yürüttüğümde zakkum ağacı zihnimde ayrı bir ifade buldu.O ifade kendini periyodik tabloda 4A grubu 3.periyotta bulunan silisyum elementiydi.

SİLİSYUM,SİLİKA VE SİLİKON

Silisyum, yeryüzünde en çok bulunan elementlerden biridir. Yarıiletken özelliğe sahip oluşu ve doğada, ormanda, doğal yaşamda çok bulunması, transistör, diyot ve hafızalarda kullanılabilmesinin pratik hızlı oluşu, entegre devrelerin ve bilgisayarların silisyum teknolojisi üzerine inşa edilmesini sağlamıştır. Bugünlerde ise, “Silikon Vadisi” denilen dev endüstrinin adı bir silisyum bileşiği olan silikondan gelmektedir.

Silisyum ve O2 dünyada en çok bulunan elementlerdendir ve birlikte Silika’yı, dünyada kaya formunda bulunan üç mineralden birini oluşturur.Silika 3 ana kristal formunda bulunur.

 • Quartz(sio2)
 • Kristobalit(sio2)
 • Silika jel(sio2)

Qurtz halindeki silikaya basınç uygulandığında kristal yüzeyleri arasında elektriksel gerilim oluşturur.

Kristobalit halindeki silika yağ tutma özelliğinden dolayı dolgu ve hammadde olarak kullanılır.

Silika jelin kendi ağırlığının %35-%42’si kadar nem tutma özelliği vardır.

Bu noktada tekrar ayetlere dönelim

Kuran’da Şeceretü’z-zakkûm olarak tanımlanan şeyi zakkum ağacı değilde Zakkum:Zehirli,tehlikeli yiyecek Şecere:Diagram(Şema) olarak alırsak

Si(silisyum) şecerenin en üstünde bulunan element yani zakkum, oksijenle kurduğu bağ ise Sio2(silika jel)zakkumun meyvesi olabilir.

Silika jel gerçek hayatta nem tutucu olarak kullanılır.Su ile birleştiği zaman suda kaynama etkisi oluşturur.Kaynar su ile daha çabuk reaksiyon gösterir(Bunu ürün paketlerine konulan silika jel ile evde deneyebilirsiniz.) görünüşü aşağıdaki gibidir.
silika
(Şeytanların kafasına benziyor mu?Bilmiyorum şeytan görmedim hiç.)Silika jel yutulduğu takdirde ağır su kaybı oluşturacağı için hastanın bol su içirilip kusturulması gerekir.

Kuranda lanetlenmiş şecerenin bir imtihan için yaratıldığı belirtiliyor.İmtihan bu dünya hayatında olduğu için bahse konu olanın da bu dünyada var olduğu sonucuna varmak bence yanlış olmaz.Silisyum elementinin elektronikte ve inşaatta kullanılması ve silika jel’in özellikleri beni zakkum ağacını sorgulamaya götürdü.Sonucu sizinle paylaştım.

Zalimler için imtihan ifadesine bir anektot

11.300 km’den fazla çapı olan dünyanın 48-50 km kabuğunun %25’i silikondur ve silikonun hemen hemen herşeyle reaksiyona girmesi nedeniyle dünya kabuğunun 48-80km derinliği saf kristalden oluşmaktadır.Karbon temelli canlılar olarak kristal bir kürenin üzerinde uzayda saniyede 27km hızla yüzmekteyiz.Bilgisayarları ve modern dünyayı düşünün,Bizler hemen herşeyi yapabilen bilgisayarlar yapıyoruz.Bilgisayarlar insanlığı hızla dünyada yeni bir yaşam deneyimine sürüklüyor.Bilgisayarları neden yapıyoruz:SİLİKON