Yunus Peygamber ve Pompei

Yunus Peygamber

Yunus Peygamberin denizde oluşan bir girdap tarafından yutulduğunu ve sahile halsiz bir şekilde atıldığı teorisini paylaşmıştım.Bu yazımda kutsal kaynaklardaki ipuçlarından hareket ederek Yunus Peygamberin nerede girdaba kapılıp nereye peygamber olarak gönderildiğini bulmaya çalışacağım

Yunus Peygamber hasta bir halde sahile atıldıktan sonra İncil’de Rab kendisine kalk ve o büyük kente git diyor Yunus Peygamber kente varınca

 • 4 Yunus kente girip dolaşmaya başladı. Bir gün geçince, “Kırk gün sonra Ninova yıkılacak!” diye ilan etti.
 • 5 Ninova halkı Tanrı’ya inandı. Oruç ilan ederek büyüğünden küçüğüne hepsi çula sarındı.
 • 6 Ninova Kralı olanları duyunca, tahtından kalkıp kaftanını çıkardı; çula sarınarak küle oturdu.
 • 7 Ardından Ninova’da şu buyruğu yayımladı:
 • “Kral ve soyluların buyruğudur: Hiçbir insan ya da hayvan – ister sığır, ister davar olsun – ağzına bir şey koymayacak, otlamayacak, içmeyecek.
 • 8 Bütün insanlar ve hayvanlar çula sarınsın. Herkes var gücüyle Tanrı’ya yakararak kötü yoldan, zorbalıktan vazgeçsin.
 • 9 Belki o zaman Tanrı fikrini değiştirip bize acır, kızgın öfkesinden döner de yok olmayız.”
 • 10 Tanrı Ninovalılar’ın yaptıklarını, kötü yoldan döndüklerini görünce, onlara acıdı, yapacağını söylediği kötülükten vazgeçti.

Yunus Peygamber Ninova Halkını yıllarca inandırmaya çalışmakla birlikte başarılı olamamış ve Tarşiş’e(İspanya) doğru yola çıkmıştı.

Sahile atıldıktan sonra Ninova’ya geri dönüp bu kent 40 gün sonra yıkılacak dese sizce kim inanır?

Burada büyük bir çelişki olmakla birlikte sonra yaşanan olaylar şu şekilde yorumlanabilir.Yunus Peygamber Ninova’ya geri dönmedi başka bir kente gidip dolaştı ve insanlara kentin 40 gün içerisinde büyük bir felaketle karşılaşacağını anlattı.Bu felaket büyük ihtimalle volkanik bir aktiviteydi.Yunus Peygamberin sözleri volkanik aktivitenin başlaması ile inandırıcılık kazandı.Her yeri kül ve zehirli duman sarınca halk çula sarındı zehirlenme korkusu ile tüm canlıların ağzına bir şey koymaması için uğraşıldı.Fakat o tarihte(MÖ 8.yy) bir felaket yaşanmadı.

Peki Kuran Yunus Peygamberin sahile atıldıktan sonra ki olaylar için ne diyor?

 • 147 – Biz onu (Yunus’u) yüz bin veya daha çok insana peygamber olarak gönderdik.
 • 148 – O zaman ona iman ettiler de biz onları bir zamana kadar yaşattık.

Kuran İncil’in aksine şehrin nüfusunu 100.000 veya daha çok insan olarak tanımlıyor ve gönderildiği toplumun bir süre yaşatıldığı(yani büyük ihtimalle bu toplumun başına daha sonra büyük felaketin geldiği ima ediliyor.)bilgisini ekliyor.

Tüm bu bilgileri topladığımızda

 • 1-Yunus Peygamber Tarşiş’e gitmek için Yafa’dan yüklü gemiye bindi
 • 2-Tarşiş İspanya’da bir kent
 • 3-Yafa’da MÖ 8.yy’da Fenikeliler yaşıyorlar
 • 4-Fenikeliler gemi ticareti ile uğraşıyorlar Tarşiş güzergahı kaynaklarda mevcut
 • 5-Tarşiş güzergahında Yunus Peygamberi girdap yutuyor

tarşiş

Fenikelilerin İspanya güzergahı incelendiğinde ve Yunus Peygamberin girdaba kapıldıktan sonra yaşadıkları göz önüne alındığında böyle bir girdabın oluşabileceği yer büyük bir balığa benzeyen “Malta Adası“dır…

malta

jonah

Malta Adası’nda Yunus Peygamber’in sahile atılma ihtimalinin en yüksek olduğu yer fotoğrafta görünmekte

Malta Ada’sına çıktıktan sonra;

 • 1-Yunus Peygamber Malta’ya en yakın nüfusu 100.000 kişinin üzerinde olan yere gidiyor
 • 2-Bu yerde volkanik bir aktivite mevcut
 • 3-Belirli bir zaman bu kenttekilere süre tanılıyor.Büyük ihtimalle daha sonra helaka uğruyorlar

Malta’ya en yakın büyük nüfuslu yerleşim birimleri Roma’da olmakla birlikte.Roma’da Vezüv Yanardağı eteklerinde ki Pompei Şehri MÖ 8.yy’ın en büyük şehirlerinden.

Pompei halkı yoldan çıkmış cinsellikte sınır tanımayan sapkın bir halktı MS 79 yılında Vezüv yanardağında gerçekleşen ani patlama ile tüm halk taşlaşmış ve günümüze kadar bu kalıntılar ulaşmıştır.

pompei

YUNUS PEYGAMBER TEORİSİ GENEL SONUÇ

Yunus Peygamber Musul halkını yıllarca inandırmak için uğraştı ,başaramayınca Musul’u terk edip Fenikelilerin liman şehri Yafa’ya Buradan da ihracat ürünleri yüklü bir gemi ile İspanya’nın Tarşiş şehrine doğru yola çıktı.Malta kıyı şeridinde gemi girdaba kapılınca ilk önce gemi sahipleri yüklerini boşaltıp kıyıya varmak için küreklere asıldılar kürekler kırılınca girdabın bir kurban istediğini düşünüp aralarında kura çektiler.Yunus Peygamber kurayı kaybedince denize atıldı.Yunus Peygamber girdapla birlikte denizin içine doğru çekilip kayalıklarda oluşan tünellerden geçti ve vurgun yiyerek hasta halde sahile çıktı.Kendine geldikten sonra dönemin büyüyen şehri Pompeii’ye ulaştı.Pompeii halkını yaklaşan felaket için uyardı.Vezüv yanardağının aktif hale gelmesi ile Yunus Peygamber’e inandılar.Yanardağdan çıkan duman ve küllerden korunmak için bir süre çullarla dolaşıp dışarıda kalan yiyecek ve içeceklerden zehirlenme riskine karşı uzak durdular…

MS 79’yılına gelindiğinde Pompei halkı azgınlıkta sınırları aşıp yoldan çıkmıştı Vezüv yanardağındaki ani patlama ile taş kesilip ibretlik oldular.
pompeii
Yunus Suresi

 • 13. Yemin olsun ki biz sizden önceki kuşakları, zulmettikleri ve resulleri kendilerine açık kanıtlar getirdiği halde inanmadıkları için, helak ettik. Günaha batanlar topluluğunu biz böyle cezalandırırız.

Bu Teori’nin İspatlanması Niçin Önemlidir.

 • 1-Bilimsel olarak kanıtlanamayan bir balığın insanı yutma inancının sembolik bir anlatım olduğunun ortaya çıkması için
 • 2-Kuran’da geçen “Balık” sembollerinin tekrar yorumlanıp başka bilgilere ulaşılabilmesinin önünü açması için.
 • 3-Malta adası ile ilgili yapılan çalışmalarda Yunus Peygamberi yutan girdabın oluştuğu yerin tespiti için
 • 4-Roma veya Vezüv Yanardağı etrafında ki şehirleşme konusunda bilgi sahibi olunması için
 • 5-MÖ 8.yy’da nüfusun belirlenebilmesi için
 • 6-Vezüv Yanardağının MÖ 8.yy’da aktive olduğunu fakat bir patlama yaşanmadığı bilgisi için
 • 7-Avrupa’ya uyarıcı bir peygamber gönderildiğini kanıtlamak için
 • 8-Pompeii ile ilgili çalışmalara yeni bir soluk getirmesi için

davut yıldızı

Pompeii mozaiklerinde kadim bir bilgi olan Yaşam Çiçeği Sembollerini görmektesiniz.Bu bilginin Yunus Peygamber tarafından aktarılmış olması ihtimal dahilindedir.
flower of life pompeii