UFO’lar ve Zariyat Suresi

ufo

Zariyat :kırıp ufalayan veya savuran,yada toz duman edip götüren kuvvetler

  • 1-Tozdurup savuranlara andolsun
  • 2-Sonra bir ağırlık taşıyanlara yüklenenlere
  • 3-Sonra kolaylıkla akanlara (ulaşım araçları için kullanılan ifade)
  • 4-Sonra bir emir taksim edenlere yemin olsun(yani bütün bunları idare etmek, tozdurulan taşınan, götürülen şeyleri varacakları yerlere yetiştirmek)
  • 7-“Zatü’l-hubük” semaya yemin ederim.

“Hubuk” kelimesinin özellikle “dalgalar” olarak anlamlandırılması ilginç ve mucizevî bir durumu göstermektedir. Çünkü en son bilimsel çalışmalarda, Evren’in yani uzayın, gökcisimlerinden kaynaklanan gravitasyon diğer bir deyişle “kütle çekimi dalgaları” ile örülü olduğu ortaya çıkarılmıştır. Özellikle, NASA tarafından yürütülen LISA (Laser Interferometer Space Antenna) programı gravitasyon dalgalarının incelenmesi amacına yönelik bir araştırmadır. Kütle çekim dalgası (gravitasyon dalgaları) nedir? Kendi ekseni etrafında dönen cisimlerin çevrelerinde oluşturdukları dalgaya kütle çekim dalgası denir. Eğer bir cismi kendi ekseni etrafında döndürürseniz, çevresindeki başka cisimleri kendine doğru çektiğini görürsünüz. Kütle çekiminin etkisi, kendi ekseni etrafında dönen cismin dönüş hızına, cismin yoğunluğuna ve cismin büyüklüğüne göre değişir.

UFO’LAR VE ZARİYAT SURESİ

Zariyat suresi 1-2-3-4-7 Ayetlerinde geçen anlatım bana ufo’ları anlatıyor.Hatta daha önceki uzaylılar ile ilgili yazımda İbrahim peygambere ve Lut peygambere gelen misafirler aynı surenin 24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37 ayetlerinde geçmekte

Zariyat Suresi ufo’ları ve uzaydan gelenleri anlatıyor olabilir mi?