Tesbih ve Mudra

mudra

Bedenin belli bölgeleri beyinde belirli alanlarla ilişki içerisindedir.Aynı zamanda bedendeki her organ salgı bezi ve diğer bölümlerin ayak,el ve kulaklardaki yansıması bulunmaktadır.Her elinizin 5 parmağı bedeninizdeki 5 aşağıya doğru inen  5 yukarıya doğru çıkan enerji akımlarını temsil eder.Her bir parmağın bir çakra ve meridyenle bağlantısı vardır ve o enerjiyi yayar. Elleri ve parmakları belirli pozisyonlarda tutarak belirli organları, çakraları ve duygusal reaksiyonları etkilemek mümkündür. Mesela başparmak ile işaret parmağını bir araya getirerek bir kapalı devre oluşturmak enerjiyi bedene getirerek tazeleyici bir etki yaratır. Elektronikte buna yenileyici sistem adı verilerek sisteme gönderilen küçük miktarda enerji ile sistem güçlendirilir. Mudraları uygulamak omurgadaki enerji akımını güçlendirir ve bu gücün daha uyumlu ve daha büyük bir hayatiyetle tezahür etmesine yardım eder.

Sağ El ve Parmaklar

Sağ El:Tanrısal boyutu temsil eder. Gözlemin, bilginin ve bilgeliğin, nedenlerin, nihai gerçeğin, sununun ve şefkat bilincinin sembolüdür. Maskülin-erkek ve polaritede pozitiftir. Güneşin sembolüdür. Ayrıca 4 transandantal bilgiyi temsil eder: 1. Ayna Bilgisi. 2. Eşitlik bilgisi. 3. Derin anlayış bilgisi. 4. Mükemmellik bilgisi. Ayrıca doğaüstü güçlerin zirvesini temsil eder.

  • Başparmak:Bedenimizden şuuraltı kalıplarından ve karmik eğilimlerden bağımsız olarak akan İlahi enerjinin sembolüdür. İrade gücünü, boşluğu ve sonsuzluğu temsil eder.
  • İşaret Parmağı:Jupiter Parmağı olarak da bilinir.Kişiliğimizin Ego yönünü temsil eder. Şuuraltı kalıpları tarafından kontrol edilen enerjilerin sembolüdür. Enerjisi geliştiricidir, hava ve rüzgarı temsi eder.
  • Orta Parmak:Satürn Parmağı. Enerjilerin en karmik ve en şartlı olanı. Bu parmak ağır, güçlü, dengeleyici enerjiler getirir. Arzu ve disiplin sembolüdür. Ateşi temsil eder.
  • Yüzük Parmağı:Güneş parmağı olarak bilinir. Kişiyi güçlendiren enerjilerle ilişkilidir. Kozmik, sonsuz, solar ışık ile karıştırılmamalıdır. İlişkilerin, şifanın ve enerjinin sembolüdür. Suyu temsil eder. Sol elin yüzük parmağında vurulduğu takdirde bir yarayı iyileştirecek güç olduğu ve bu parmağın direk olarak kalple bağlantılı olduğu söylenir.
  • Küçük Parmak:Merkür parmağı olarak bilinir. Entellektüel zihin ve enerjinin açılmasına yardımcı enerjileri yayar. İletişimin sembolüdür. Dünyayı temsil eder.

TESBİH’İN MUDRALARLA İLGİSİ

İslam dininde namaz kılındıktan sonra tesbih çekilir. Peygamber döneminde şuanda kullanılan taneli tesbih yoktu.Peygamber sağ elinin parmak uçlarına ve boğumlarına dokunarak tesbih çekerdi.(11.yy’da taneli tesbih Hristiyanlardan geçmiştir.)Tesbihin mudralarla olan bana göre yakın ilişkisini belki de kolaylık olsun diye dine sokulan taneli tesbih ortadan kaldırıyordur.