Tersine Evrim ve Bakara Suresi

1973’te Mary Claire King’in yürüttüğü araştırmada insan ve şempanze DNA’larının %99 oranında birbirine benzerliği ortaya çıktı daha sonraki yıllarda  kodlanmayan DNA’lar hesaba katıldı ve bu oran %94’e düştü.Ayrıca geçmişte bir çok insan fosili bulunduysa da şempanze fosiline rastlanamadı.

Bakara Suresi (65-66)

  • Şüphesiz siz, içinizden Cumartesi yasağını çiğneyenleri bilirsiniz. Biz onlara, “Aşağılık maymunlar olun” demiştik.
  • Biz bunu, hem onu görenlere, hem de sonra geleceklere bir ibret ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlara da bir öğüt kıldık.

Bakara Suresi’nin bu ayetlerinde Allah israiloğullarına cumartesi gününü mukaddes gün seçmiş o gün dünyevi işleri yasaklamış fakat bir kabile bu yasağı çiğneyerek balık avlamaya devam etmişler ve sonuçta Allah onları maymuna çevirmiş.Rivayetlerde maymuna çevirilme olayının anlık bir durum değil bir zaman aralığı sonucunda olduğu anlatılmaktadır.

Yeni Fikir

İsrailoğullarının bir kabilesi sürü halinde cumartesi günleri kendi kıyılarına uğrayan radyasyonlu balıkları yiyerek mutasyon geçirmiş olabilirler.Tarihçiler bahse konu olan kabilenin soy ağacından şimdi hayatta olanlarla şempanzeler üzerinde DNA testi yaparsalar %94 oranındaki benzerliğin  %1-2 artması bile bu durumu ispatlayabilir.Sonuçta surede sonra gelecekler için ibret olması konusuna vurgu yapılmakta Peki bu çalışma neye yarar

  • Tersine evrimden yola çıkarak bulunan sonuçlar evrim teorisine yeni bir yol açar
  • Radyasyonlu balıklar ile ilgili çalışmalar yapılabilir.
  • Balıkların radyasyona uğramasında yeni elementlerin mesela varlığı şüpheli contorium gibi elementlerin tespiti yapılabilir.(Yeri gelmişken masaüstüne “contorium”un simgesi “con” isimli yeni klasör açılamaması deneyimle sabittir.)
  • Bu çalışmalar yapılmaz da yarın insan DNA’sına %99,9 benzeyen şempanze haberleri duyarsanız.”Aaa bu Kuran’da vardı.” demenin anlamı kalmaz.