Su Mercimeği

Su mercimekleri(Lemnaceae),4 cins ve 40 türü olan sucul bitkiler ailesidir.Dünya Bankası,su mercimeğinin balık ve kümes hayvanlarının beslenmesi amacıyla kullanımını özellikle gelişmekte olan ülkelerde desteklemektedir.Ekolojik sisteme yararları

  • Göletlerin yüzeyini kaplayarak alglerin büyümesini engeller ve sudaki azot miktarını azaltır.
  • İçme suyunada bulunan kirleticilerin %50-60’ının uzaklaştırır.
  • İçme suyu alanlarında %20 buharlaşmayı engeller.
  • Ağır metalleri sudan çeker.
  • Mısır bitkisinin ürettiği nişastadan 10 kat fazla nişasta ürettiği için biyoyakıt üretimi çalışmaları sürmekte

Bütün bu özellikleri ile bu küçücük bitki gıda,enerji eldesi ve çevre kirliliğinin önlenmesinde kullanılabilecek alternatiflerden biri.Türkiye’de de teşvik edilir yaygınlaştırılırsa önemli etkilerinin olacağından eminim.