Solar Pleksus Çakra ve İnsan Suresi

solar pleksus

İsmi:Solar Pleksus,Manipura

Yeri: Göbeğin yaklaşık iki parmak altında bulunur. Deneyim merkezimizdir. Bütün sinirler orada toplanır.

Rengi; Sarıdan altın sarısına kadar uzanan tonlardır.

İlgili unsuru; ateş, aydınlanmaya karşılık gelir, dengeyi sağlar.

İlgili organı; karaciğer,

ilgili duyusu; görme.

İlgili bezleri; safra kesesi, karaciğer, pankreas, mide, dalak, otonom sinir sistemi.

Sembolü; 10 yapraklı lotus.

Aydınlanma ve denge çakrasıdır.Diğer çakralardan gelen olumsuz enerjilere filtre görevi görür ayrıca duygu çakrası olarakta nitelendirilir.

Kapalı olması durumunda

Sindirim rahatsızlıkları,alerjiler,şeker hastalığı,karaciğer,pankreas,dalak,ince bağırsak sorunları .Psikolojik açıdan maddeye bağımlılık,huzursuzluk,aşırı eleştirel durum,özgüven eksikliği gibi olumsuz etkileri vardır.

SOLAR PLEKSUS VE İNSAN SURESİ

Yeni bir şey öğrenmek için kalıplarınızı bir kenara koymanız gerekir.Kalıplarınızı bir kenara koyduysanız başlayalım

İnsan Suresi

 • 1 – Gerçekten insan üzerine dehirden (zamandan) öyle bir müddet geldi ki o zaman o, anılmaya değer bir şey değildi.
 • 2 – Doğrusu biz insanı, imtihan etmek için karışık bir nutfeden (erkek ve kadın sularından) yarattık da onu işitici, görücü yaptık.
 • 3 – Kuşkusuz biz ona yolu gösterdik; ister şükredici olsun, ister nankör.
 • 4 – Çünkü biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır.

Dördüncü ayette geçen alevli bir ateş yani “sair” cehennemin katlarından biri olarak meal edilmiş bu teorimizde sair solar pleksus’u temsil etmekte

 • 5 – Kuşkusuz iyiler de karışımı kâfûr olan dolgun bir kadehten içerler.
 • 6 – Allah’ın kulları, içtikleri o pınarı, fışkıra fışkıra (gürül gürül) akıtırlar.

Kafur: Beyaz ve yarı şeffaf, kolaylıkla parçalanan bir madde. Sert, güzel kokulu, katı ve yağlı bir madde. (Osmanlıca’da yazılışı: kâfur)

Elmalılı kafur’u serin, antiseptik yani kötü kokuya karşı ve doğal olarak kalbi kuvvetlendirme özelliği taşıyan meşhur bir şey olarak tanımlamış

İyiler kafur karışımlı bir kadehten içiyorlar ve o pınarı fışkırtarak akıtıyorlar bu noktada tekrar solar pleksus çakraya dönelim

Solar pleksus çakra karaciğer,safra kesesi,pankreas ve onikiparmak bağırsağını etkileyen bir güç merkezidir.Bu çakrada yaşanan olumsuz durumlar sindirim hastalıklarına yol açmaktadır.

Teorim

Solar pleksus çakra ve cehennemin katlarından biri olarak meal edilen “sair” bilgisini özetledikten sonra teorime geçebilirim.İlk olarak kafur’dan başlayıp sonra diğer ayetler hakkındaki teorim sürecek buyurun;

Kafur: Karaciğerde üretilen safra veya bu safra’nın karışımındaki safra tuzları

*safra suyundaki bozulma ağız kokusuna neden olduğu gibi safra antiseptiktir tıpkı kafur gibi

Karaciğerde üretilen safra ,safra kesesine aktarılır ki ayetteki

Dolgun kadeh:Safra kesesidirsafra kesesi

 

Karaciğerde, yapılan safra, safra yolları vasıtasıyla safra kesesine gelir burada depolanır.Yemek yeme esnasında ve sonrasında alınan gıdaların özellikle yağların sindirimi için içindeki safrayı kasılarak yine koledok denilen safra yolu vasıtasıyla on iki parmak bağırsağına fışkırtarak boşaltır.

Ayette fışkırtarak akıtılan aslında safra suyunun onikiparmak bağırsağına fışkırtılmasıdır.

**İbnü Şevzî’den rivayetine göre bu pınarın altın boruları vardır, su onları takip eder.Bu rivayetteki borular koledok kanalları olsa gerek
 • 7 – O kullar adaklarını yerine getirirler ve fenalığı salgın bir günden korkarlar.
 • 8 – Düşküne, yetime ve esire seve seve yemek yedirirler.
 • 9 – “Size sırf Allah rızası için yemek yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık, ne de bir teşekkür bekliyoruz.”
 • 10 – “Biz sert ve belalı bir günde Rabbimizden korkarız.” derler.

Bu ayetlerde iyilerin özelliklerinden bahsediliyor.

 • 11-Allah da onları bu yüzden o günün fenalığından korur; onların yüzüne parlaklık ve neşe verir.

Burada yüze verilen parlaklık karaciğerin cilt üzerindeki etkisi ile olmakta.Cilt bilindiği gibi karaciğerin aynasıdır.Karaciğerde yaşanan sorunlar direkt olarak yüze yansır.

 • 12 – Sabırlarına karşılık onlara bir cennet ve ipekten elbiseler verir.
 • 13 – Orada donatılmış koltuklar üzerine dayanmışlardır: Orada ne yakıcı güneş görürler, ne de şiddetli soğuk.

Karaciğer bildiğiniz gibi vücut ısısını ayarlayan bir organdır.yakıcı sıcak ve şiddetli soğuk görmeme ifadesinden karaciğerin sağlıklı şekilde görevini yaptığını anlamaktayız

 • 14 – Üzerlerine cennet gölgeleri sarkmış, meyveleri bol bol önlerine konmuştur.

1990’larda insan vücudu çizgi filmi vardı hatırlarsanız organların tüm işleyişini çizgi film kahramanları ile gösterirler bu kahramanlar vücutta dolaşırdı.Şimdi kendinizi karaciğerin üzerinde dolaşan bir kan hücresi olarak hayal edin ve yukarıya doğru bakın göreceğiniz

insan suresi

Ağaç gibi aşağıdan yukarıya uzayan omurga ve karaciğer gibi organların üzerini gölge gibi kaplamış kaburga kemikleri

karaciğer

 • 15 – Yanlarında gümüşten kaplar, billur kadehler tavaf edilir(dolaştırılır).
 • 16 – Gümüşten billur kadehler ki, onları belli bir ölçüyle tesbit etmişlerdir.

Dikkat ettiyseniz

15.ayette

 • Gümüşten kaplar
 • Billur kadehler

16.ayette

 • Gümüşten billur kadehler

Olarak dönüşüyor.Dönüşen bu kadeh ve kaplar ise vücudu tavaf eden özellikte ve bir ölçü ile tespit ediliyor.Anlatılan ne olabilir?

dalak

Tabi ki kan hücreleri ve dalak arasındaki bağlantı…Dalağın görevlerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir

 • Akyuvarın(lekosit) bir çeşidi olan lenfositleri belirli miktarlarla üretmek
 • Yaşlanan ve şekilleri bozulan alyuvarların parçalanması

15-16 ayetlerdeki bu dönüşüm dalağın akyuvar(beyaz kan hücrelerini) lenfositlere dönüştürmesi ve kan hücrelerini kap ve kadehlere benzetmesi olarak değerlendirilebilir

Aşağıdaki resimde lenfositleri görüyorsunuz

lenfosit

 • 17 – Onlara orada bir dolu kadeh sunulur ki, karışımı zencefildir.
 • 18 – Bu orada bir pınardır ki, adına “selsebil” derler.

Karaciğer’i bir pınar ,safra kesesini de dolu bir kadeh olarak anlatmıştık.17-18.ayetlerde bir pınar daha karşımıza çıktı

Solar pleksus’un etki alanındaki organları hatırlayalım karaciğer, safra kesesi, onikiparmak bağırsağı dalak ve pankreastı

Dolu kadehten zencefil karışımı selsebil pınarından sunuluyor.

Bu kısımda da yetişkinlerde günlük 800-900cm³ salgı üreten pankreas devreye giriyor.

pankreas

Pankreas ayrıca İnsülin ve glukagon’un üretildiği ve kan şekerinin ayarlandığı iç ve dış salgıları olan iri bir bezdir.

Zencefil ile pankreas öz suyu arasındaki bağlantıyı Amerikan Kilinik Onkoloji Derneğinin (ASCO) Başkanlığını yapan ve Şikago Üniversitesi kan kanseri uzmanlarından Dr. Richard Schilsky yıllardır araştırıyor.Zencefilin mide rahatsızlıkları için binlerce yıldır kullanıldığı bilinmekte

 • 19 – Çevrelerinde öyle ölümsüz gençler dolaşır. Onları görünce sanırsın ki saçılmış incilerdir.
 • 20 – Orada nereye baksan bir nimet ve pek büyük bir mülk görürsün.
 • 21 – Üstlerinde zarif ve yeşil, kalın ipekten bir elbise vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara temiz bir içecek içirmiştir.

Karaciğer,safra kesesi,oniki parmak bağırsağı,dalak ve pankreas 18.ayete kadar anlatıldı.19,20 ve 21.ayetlerde bu organların etrafında dolaşan ve onlar sayesinde organlara temiz içecek sunan yeşil kalın ipekten gümüş bileziklerle süslü ölümsüz gençlerden bahsediliyor bu gençler akyuvar hücrelerinin oluşturduğu lenf sistemidir

Lenfler

Lenf ya da Akkan, akyuvar içeren, kan plazmasına benzeyen renksiz sıvı. Başka bir anlatımla lenf damarları içerisinde dolaşan, kan plazması ve lenf proteinlerinden oluşan dolaşım sıvısıdır.

lenf sistemi lenf sıvısı, lenf damarları ve lenf düğümlerinden oluşan bir organ sistemidir.

Çevrelerinde dolaşan lekositleri(akyuvarlar) meydana getiren hücrelerden granülosit ve monositler kemik iliğindeki blast adı verilen genç hücrelerin basamak basamak olgunlaşması(23.ayete dikkat) sonucu oluşurlar. Meydana gelen bu olgun hücreler blastların aksine fonksiyon gören hücreler olup mikroplarla mücadele eder ve bağışıklık sisteminde rol oynarlar.

Fotoğrafta saçılmış  inciler(akyuvar) görüyorsunuz.

akyuvar

Lenf sisteminin görevini benzetmek gerekirse insana temiz bir içecek içirmektir.Çünkü lenf sisteminin görevleri;

 • Doku ve hücrelerdeki yabancı maddeleri, ölü ve yıpranmış hücreleri, bakteri ve mikropları uzaklaştırmak, kaybedilen proteinlerin bir kısmının tekrar dolaşıma kazandırmak, doku sıvısı ile kan sıvısının dengede kalmasını sağlamak, bağırsaklarda emilen yağ asitleri, gliserol, A, D, E, K vitaminlerini dolaşıma katmak ve vücudun savunma sistemine destek olmak lenf sisteminin görevileri arasındadır.

Zarif ve yeşil kalın tabakalı lenf damarlarını ve bilezik gibi görünen lenf düğümlerini resimlerde görebilirsiniz.

lenf bezleri

 • 22 – (Onlara şöyle denir): “İşte bu sizin bir mükâfatınızdı. Gayretiniz karşılığını bulmuştur.”
 • 23 – Kur’ân’ı sana kısım kısım biz indirdik biz.
 • 24 – O halde Rabbinin hüküm vermesi için sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre itaat etme.
 • 25 – Sabah akşam Rabbinin ismini an.
 • 26 – Gecenin bir bölümünde de O’na secde et Hem de O’nu uzun bir gece tesbih et
 • 27 – Çünkü onlar bu dünyayı seviyorlar ve önlerindeki ağır bir günü arkaya atıyorlar.
 • 28 – Onları biz yarattık ve mafsallarını sımsıkı bağladık. Dilediğimiz vakit de kılıklarını değiştiririz.
 • 29 – İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine giden yolu tutar.
 • 30 – Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Kuşkusuz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
 • 31 – Allah dilediğini rahmetine sokar. Zalimlere ise, acıklı bir azap hazırlamıştır.

SONUÇ

2014 Senesinde Edebiyat ile ilgilenen şiir yazabilen bir doktora karaciğer,safra kesesi,onikiparmak bağırsağı,dalak,pankreas ve lenf sistemi ile ilgili 1400 yıl önce yaşayanların etraflarında gördükleri şeylerden benzetmeler çıkararak bir şiir yaz deseniz insan suresinde anlatılanlara çok benzer bir şiir çıkacağı sonucu çıkabilir.