Sirius Yıldızı ve Peygamberin Doğumu

sirius

Peygamberimizin Doğum Günü

Tarih 20 Nisan 571 saat 04:00-06:00’da İslam Peygamber’i dünyaya gözlerini açtı.O gün

  • Mecusilerin 1000 yıldır yanan ateşi söndü
  • Kabe’de putlar yıkıldı
  • Büyük bir yıldız doğdu bunu gören Yahudi Alimler  Ahmet’in yıldızının bugün doğduğunu bildirdiler
  • Kureyş’ten bir cemaatin her yıl bir gün tavaf ettikleri putları yıkıldı
  • İran kisrasının sarayının burçları yıkıldı
  • Kutsal sayılan save gölünün suları çekildi.
  • Semave deresi taştı.
  • Kahinler hadiselerden haber alamaz oldu ve kehanet bitti.

Ben ortaokuldayken din dersi sınavında bu soru çıkar ve bizden yukardaki şıkları sıralamamız istenirdi.Ama şu soru aklımıza hiç gelmedi mucizeler bile evrenin yasaları ile bu kadar uyumluyken İslam peygamberi için o günün seçilmesinin nedeni neydi?

Avustralyalı arkeolog William Knox  d’Acry Mecusilerin 1000 yıl yanan ateşi bilgisinden bunun odun veya kömürle sağlanamayacağı bunun olsa olsa petrol olduğu bilgisi ile bölgeye gittiği ve sondajlarla İran’da büyük petrol kaynakları bulup BP şirketinin temellerini attığı söylenegelen bir bilgidir.

Mecusilerin ateşinin sönmesi,putların yıkılması ve İran kisrasının sarayının burçlarının yıkılmasının nedeni büyük ihtimalle depremdir.

Sadece o gün içerisinde bir putu tavaf etmek zaten o günün o cemaat açısından önemli bir gün olduğunu gösterir ve o gün büyük bir yıldız doğmuş sel felaketi yaşanmıştır.

Özetle anahtar kelimeler deprem,sel,kehanet ve büyük yıldızdır.

Sirius Yıldızı ve Etkileri

sirius yıldızı

Bu olayların kaynağı sirius yıldızının o günkü konumuydu.

Sirius yıldızı:Büyük köpek takımyıldızında yer alan bir çift yıldızdır.Gökyüzünde en parlak yıldızı olarak bilinen yıldız Ak yıldız olarak bilinmesinin yanı sıra Kuran’da Şi’ra yıldızı olarak geçmektedir.

Sirius yıldızı kadim medeniyetlerden beri insanoğlunun ilgisini çekmiş Mısırlılar nil nehrinin 21 Haziran şafak vaktinde sirius’un görünmesi ile taşacağını biliyorlar ve takvimlerini dahi güneşe göre değil sirius yıldızına göre ayarlamışlardı.

Mısırlılar siriusun öte aleme açılan bir kapı olduğuna inanmışlar siriusun 70 gün güneş ışınları yüzünden görünmediği zamanlarda cenazelerini bile gömmemişlerdir.

Dagonlar siriusun bilimsel keşiflerden önce bir uydusunun olduğunu yörüngesini biliyorlar.Ordan gelen dünya dışı varlıkların bu bilgileri kendilerine verdiklerini iddia ediyorlardı.

Sirius bir çok medeniyet tarafından göksel köpek yıldızı olarak tanımlanmış hatta Çin’de göksel kurt Irak’ta rehberlik eden köpek yıldızı olarak tanımlanmıştır.Bu noktada bir bilgi daha aktarmak istiyorum.

bozkurt

Yol gösterici kutlu kurt Türk ve Moğol boylarında ortak bir tanım olmakla birlikte Ergenekon Destanı’nda yol gösterici olarak geçen kurt sirius yıldızının kendisidir.Aynı Musa ile yardımcısının yolculuğundaki balığın balık takım yıldızını sembolize etmesi gibi sirius yıldızı da Türklerin kurt sembolizmi ile destanlaştırılmıştır.

Sonuç olarak;

1993 Haziran ayında güneş sirius’u dünyadan görünmeyecek şekilde örttüğünde geçen yüzyılın en büyük seli meydana gelmiş Mississipi suları taşmıştı.Su taşkınları sirius yıldızı görünene kadar devam etti.Sirius bu dönemde birçok bilim adamının dikkatini çekti ve bir çok araştırma yapıldı.

Kadim medeniyetlerin sirius’un neredeyse tüm etkilerini biliyor bu yıldızdan yararlanıp kehanetlerde bulunuyorlar,tarımı sosyal hayatı bu yıldıza göre düşünüyor hatta takvimlerini güneşe göre değil sirius yıldızına göre düzenliyorlardı.Ve şu bilgiyi biliyorlardı

Sirius Yıldızı güneş ile beraberse ve iyi konumdaysa önemli ve ünlü kişilere işaretti.Peygamberin doğumu da böyle bir güne ve saate gelmesi muhtemeldir.

Bu konuda daha yazılacak çok şey var diyerek yazımı burada noktalıyorum yeni yazılar çok yakında…