Sirius Yıldızı ve Kavimlerin Helakı

semudNECM SURESİ

 • 49 – Doğrusu Şi’râ yıldızının Rabbi O’dur.
 • 50 – O, helak etti önce gelen Âd’ı.
 • 51 – Ve Semûd’u da bırakmadı.
 • 52 – Önceden de Nuh kavmini (helak etmişti), çünkü onlar zulmetmiş ve azmıştı.
 • 53 – Altı üstüne getirilmiş şehirleri devirip yıktı.
 • 54 – Onları neler kapladı neler!
 • 55 – O halde Rabbinin hangi nimetinden kuşku duyuyorsun.
 • 56 – Bu da ilk uyarıcılardan bir uyarıcıdır.
 • 57 – Yaklaşan yaklaştı.
 • 58 – Onu Allah’tan başka açığa çıkaracak yoktur.
 • 59 – Şimdi siz bu sözden mi hayret ediyorsunuz?
 • 60 – Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz?
 • 61 – Ve siz mi kafa tutuyorsunuz ey gafiller?
 • 62 – Haydi Allah için secdeye kapanın ve O’na kulluk edin.

5 sene önce kuranı tekrardan okuyup içinde gizem taşıdığına inandığım ayetleri not almıştım.Notları karıştırırken yukardaki ayetlerin hiçbirine rastlamadığımı fark ettim.Bu konularda araştırma yapmak ilk başta boş bir kağıda noktalar koymaktan farksız sonrasında noktalar sıklaşır ve resim bir anda ortaya çıkar.Bu ayetlerde çıkan resim ise sirius yıldızıdır.

49.Ayette Şi’ra(Sirius) yıldızının rabbinin kim olduğu belirtildikten sonra helak olan 4 kavimden bahsediliyor

 • Ad
 • Semud
 • Nuh
 • Lut

Sırası ile helak olma şekillerine bakalım

Ad kavmi:

 • Ad (Kavm’ine) gelince; ‘dondurucu(kavurucu) rüzgar’la helak oldular. (Allah), onu, yedi gece ve sekiz gün, kavmin kökünü kesen bir bela olarak, aralık vermeksizin üzerlerine musallat etti. Öyle ki, o kavmin orada, sanki içi kof hurma kütükleriymiş gibi çarpılıp, yere yıkıldığını görürsün. Şimdi hiç onlardan bir bakiye görüyormusun?
 • şayet onlar yüz çevirirlerse, de ki: “Ben, sizi, Ad’ın ve Semud’un ‘saika’sı(yere vuran çarpılışı) benzeri bir’saika’ ile uyarıyorum.”(Saika:Yıldırım)
 • Allah onu, ardarda yedi gece, sekiz gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki (eğer orada olsaydın), o kavmi, içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün.(Hakka 7)
 • Bu yüzden biz de onlara dünya hayatında rezillik azabını tattırmak için o uğursuz günlerde dondurucu bir kasırga gönderdik. Ahiret azabı ise elbette daha çok rezil edicidir. Onlara yardım da edilmeyecektir. (Fussilet 16)

Semud Kavmi:

 • 67 – O zalimleri, korkunç bir gürültü yakalayıverdi de oldukları yerde çöküp kaldılar.
 • 68 – Sanki orada güzel güzel yaşayıp durmamışlardı. Bak işte Semud, gerçekten de Rablerine küfretmişlerdi. Bak işte nasıl yok olup gittiler.

Nuh Tufanı

 • Andolsun, biz Nuh’u kendi kavmine (elçi olarak) gönderdik, içlerinde elli yılı eksik olmak üzere bin sene yaşadı. Sonunda onlar zulme devam ederlerken tufan kendilerini yakalayıverdi.(Ankebut 14)

Lut kavmi:

 • Güneş doğarken o korkunç çığlık onları yakalayıverdi.
 • Böylece Biz, onların üstünü altı yaptık ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık.
 • Şüphesiz bunda, izden, imzadan anlayanlar; düşünen keskin anlayışlılar için kesinlikle alâmetler/göstergeler vardır.

Medyen Kavmi:

 • 89 – “Ey kavmim! Bana karşı gelmeniz sakın sizi, Nuh kavminin veya Hud kavminin veya Salih kavminin başlarına gelen musibetler gibi bir musibete uğratmasın. Lut kavmi de sizden uzak değildir. (Hud Suresi)
 • 94 – Ne zaman ki, emrimiz geldi, Şu’ayb ve beraberindeki müminler, tarafımızdan bir rahmet sayesinde kurtuldular. Ve o zalimleri korkunç bir gürültü yakaladı da oldukları yerde çöküp kaldılar. (Hud Suresi)

SİRİUS YILDIZI TEORİSİ

Güneş dünyaya yaşam getiren bir ışık kaynağıdır.Sirius yıldızının güneşten 10 kat daha parlak ve kütle olarakta kat kat ağır bir sistemi olduğunu düşününce bu yıldızın dünya üzerinde etkileri olabileceğini düşünmek yanlış olmaz.

sirius b

Sirius sistemi Sirius-A ve Sirius-B olmak üzere iki yıldızdan oluşur.İki yıldız birbirleri etrafında dönerken büyük bir manyetik alan oluşur iki yıldız birbirleri ile en yakın noktaya 49.9 yılda bir gelirler aralarındaki manyetik alan iki yıldızın daha hızlı dönmesine ve büyük bir gürültü ile çıkan enerji dalgalarını manyetik alan kanalları boyunca güneşe güneşte lens görevi ile dünyaya yansıtır.Peki bu büyük enerji dalgası dünyada nasıl etkiler yaratır.

 • 1-Dünyanın dönüş hızı artar
 • 2-Dönüş hızı arttıkça kutuplar baskılanır ve ekvator bölgesi şişmeye başlar
 • 3-Dünyanın 23 derecelik eğimi 51 dereceye kadar çıkabilir
 • 4-Depremler,tufanlar ve yanardağ aktiviteleri bu dönemde artar.
 • 5-İnsanlar üzerinde negatif psikolojik etkiler

Sonuç olarak

“O helak etti” ile başlayan ayetteki “O”yu Sirius Yıldızı bilgisi ile birleştirdiğinizde çıkan sonuç şudur.Ad,Semud,Nuh ve Lut kavmini helak eden Sirius Yıldızının etkileridir.

Ad kavmini manyetik alanın değişmesi yüzünden dondurucu bir rüzgar.

Nuh kavmini tufan

Semud ve Lut kavmini yanardağ aktiviteleri ki bu sonucu zülkarneyn yazısını okuyanlar anlayacaklardır medyen kavminin helak olma şekli ile Lut ve Semud kavminin helak olma şekli paralellik gösterir.(Medyen ayetlerini bu yüzden paylaştım.)

Uğursuz günler,950 sene yaşam,7 gece 8 gün azap gibi ifadeleri yeni yazımda paylaşacağım.Daha çok resimler görmeniz dileği ile…