Sırat Köprüsü

Ana rahminde gördüm cehennemi

Giderim giderim yol tükenmez

Ak ile kara seçilir durur

Sınav farklı,hesap farklı  ruh değişmez

Kaygandır demişler sırata

Düşerim geçemem söz değişmez

Sar beni en sonunda, olmaya geldim

Buymuş kadim bilgi sırrı değişmez…

Mahşer Teorimi bir önceki yazımda paylaşmıştım.Kısaca Kuran’da anlatılan Kıyamet ile ilgili ayetlerin aslında dünyaya gelişimizde sperm olan bizlerin o anda bilinçli olduğumuz ve bunun kıyamet sembolizmi ile anlatıldığıydı.

Şimdi hadislerle teorimi desteklemek istiyorum;

  • Allah Resulü’nün (a.s.): “Kıyamet günü insanlar beyaz unun çöreği gibi bembeyaz, kızıl beyaz bir yerde toplanacak. Orada hiç bir kimse için bir alâmet olmayacak” buyurdu. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 4998

Sperm rengi beyazdır…Rahim içi görüntü;

kıyamet mahşer

  • Daha sonra Peygamber (as) şöyle devam etti: “Varlığım elinde olan Allah’a yemin ederim ki, cennetin kapı kanatla­rından ikisi arasındaki mesafe Mekke ile Himyer arası veya Mekke ile Busra arası kadardır.”[22]

Böbrekler ve Kevser Suresi yazısını referans alarak şu hesap yapılabilir Mekke-Himyer arası 855 km’dir ve bu yaklaşık 20cm’e denk gelir ki buda ortalama sağ ve sol yumurtalık arasında ki ortalama ölçüdür

rahimKapı kanatları ifadesi yukarda nasıl tezahür ediyor size bırakıyorum…

  • “Mütekebbirler kendini beğenmiş büyüklenenler kıyamet günü adam suretinde zerrecikler kadar küçük olarak haşrolunacaktır. Zillet ve horluk her taraftan kendilerini kaplar. Onlar cehennemde adına Bules denilen bir hapishaneye sürülürler, üzerlerinde ateşlerin ateşi yükselir. Kendilerine cehennem halkının usaresinden özü/sıkma suyundan, kan ve irin çamurundan içirilir.”Tirmizi 2610

sümerler rahim

Son zamanlarda bulunan Sümer metinlerinde kadın döl yatağının bir hapishaneye benzetildiği bu hapishaneden çıkanların günahlarını çektiklerini hatta bir yazarın elleri kelepçeli bu hapishanede kaldığı tasvirleri(yukarıda) bulunmuştur…

  • “Mahşerde muhakeme ve muhasebe işlerinden sonra Cehennemin üzerinde bir köprü (Sırat) kurulur. Allah şefaate izin verir. (Mü’minler) ‘Ya Allah selamet ver, selamet ver, diye dua eder durur.’ ‘Ya Rasulallah, köprü nedir?’ diye sorulduğunda; “Kaypak ve kaygan bir yoldur. Orada; kancalar, çengeller ve Necidde bilen sa’dan denilen sert dikencikler gibi dikenler vardır. Mü’minler amellerine göre kimi göz açıp kapayıncaya kadar, kimi şimşek gibi, kimi rüzgar gibi, kimi kuş gibi, kimi iyi cins yarış atları gibi, kimi deve gibi süratle geçerler. Mü’minlerden kimi sapasağlam kurtulur. Kimi de tırmalanmış (hafif yaralı) olarak salıverilir. Kimileri de Cehennem ateşi içerisine dökülür.” (Buhari, Müslim, Tirmizi’den naklen Mansur Ali Nasıf, Tâc, V, 394-395).

sıratsırat diken

 sırat köprüsü fallop borusudur ve bu boruda birçok sperm boru etrafındaki sol üst köşede bulunan ağlara takılır.

SONUÇ

Her şeyden önce bunun bir teori olduğunu unutmamanızı inanç konusunda bu kesin böyledir başka bir açıklaması bulunamaz ve bu konu sorgulanamaz türünde açıklama yapanların çoğu kez kibirlerine yenildiğini bilmenizi isterim sonuçta cehennemin kapısında duran meleğin ismi Malik’tir yani ego…