Sidretü’l Münteha

Makrokozmoz(evren) ile mikrokozmoz(insan) birbirine karşılıklılık ilkesi ile bağlıdır.

İlkesinden yola çıkarak sidretü’l Münteha teorisini açıklamaya çalışacağım.Yukarıdaki ilkeden hareketle bir tek sidretü’l Münteha’nın olmayacağını anlamışsınızdır. Sidretü’l Münteha’nın kelime anlamı “son sedir ağacı” demektir.Kuran’ı Kerim Necm Suresinde sidretü’l münteha şu şekilde anlatılır;

 • 7 – O, en yüksek ufukta idi.
 • 8 – Sonra (Cebrail ona) yaklaştı ve (aşağıya doğru) sarktı.
 • 9 – Onunla arasındaki mesafe, iki yay kadar, yahut daha az kaldı.
 • 10 – (Allah), kuluna verdiği vahyi verdi.
 • 11 – Onun gördüğünü kalb(i) yalanlamadı.
 • 12 – Onun gördükleri hakkında şimdi kendisi ile tartışacak mısınız.
 • 13 – Andolsun onu bir kez daha görmüştü.
 • 14 – Sidretü’l- Müntehâ’nın yanında.
 • 15 – Ki Cennetü’l- Me’vâ onun yanındadır.
 • 16 – Sidre’yi kaplayan kaplıyordu.
 • 17 – (Peygamberin) gözü şaşmadı ve sınırı aşmadı.
 • 18 – Andolsun ki o, Rabbinin âyetlerinden en büyüğünü gördü.

Sidretü’l mümteha 7.kat gökte(bazı bilgilere göre 6.gökte),Allah’a yaklaşmada varlıkların ulaşabileceği son sınır olarak kabul edilir.

Hadislerde Sidretü’l Mümteha’nın Özellikleri

 • Sidr ağacının yaprakları fillerin kulakları gibidir, yemişleri ise (Yemenin) Hecer (kasabası) testilerine benzer.
 • Dibinden iki zâhir, iki hâtın olmak üzere dört nehir çıkıyordu. “Ya Cibril bu da ne?”dedim. Cibril: “Bâtın olanlar Cennettedir; zâhir olanlar ise Fırat ve Nil’dir” diye cevap verdi” Sidr denilen bu ağaç Cennetin en üst kısmındadır. Eskilerin ve yenilerin ilminin ulaştığı son noktadır.
 • Arşın sağında yer almaktadır. Mi’rac gecesinde bu mevkiye vardıklarında Cibril geride kalmış; Rasulullah (s.a.s) geri kalmasının sebebini sormuş, Cibril şöyle cevap vermiştir: “Bu makam dostun dostta kalacağı bir makamdır. Eğer kıl kadar ileri gidersem yanar kül olurum. Bundan sonrasını geçmek sadece sana bahşedilmiştir…

Hatırlatmalar

1-Sedir Ağacı:İlliyyun’un kozalak sembolizmi ile anlatıldığı ve sedir ağacının kozalaklı bir ağaç olduğunu hatırlayın. epifiz 1 2-Fil kulağı ve hecer testileri:Dabbetü’l Arz’ın fil kulaklarına benzediği anlatılmıştı.Aşağıdaki resimlerin yorumunu size bırakıyorum

3-Dağlar’ın altından çıkan ırmaklar:Bu gerçekte Fırat ve Nil nehri için benzetimsel olarakta çakralardan çıkan enerjilerin dağlar gibi yayılımını ve her çakranın bir hormona(cennetin pınarlarına) denk gelmesini ifade ediyor. chakra 4-Arzın sağında:İnsan bedeninin arzı kafa bölgesidir.Epifiz bezi beynin ortasının sağ tarafında bulunur. Cennet’in en üst kısmı:Taç çakranın epifiz bezi ile bağlantılı yeri; kafanın bıngıldak bölümünde yaratıcı ile birliğin(yaratıcı olmak değil yaratıcıdan olma hali) sağlandığı noktadır.7.çakra merkezidir ayrıca 6.çakra merkezi de epifiz bezi ile bağlantılıdır.İsmi müddessir suresinde SAKAR(sahasrara) olarak tanımlanmıştır. Hadislerde 6.cennet veya 7.cennet olarak geçmesinin nedeni budur. sidre 5-Öyle bir ağaç ki bir binici onun gölgesinde yüz sene gitse katedemez. Bir yaprağı bütün ümmetin üzerini örter İnsanda sidretül Münteha’yı anlattıktan sonra dünyada sidretül münteha nerededir sorusunun cevabını aktaracağım

AXEL HEIBERG ADASI- ZÜLKARNEYN -SİDRETÜ’L MÜNTEHA sidretü'l münteha Dünyada cennetin bittiği son sedir ağacının bulunduğu yer AXEL HEİBERG adasıdır.Bu ada geçmişte dünyanın kutup noktasında bulunuyordu ve yıllar sonra sedir ormanlarının fosilleri bu adada bulundu.Yazılarımı takip edenler zülkarneyn’nin yani fay hattının buradan geçerken ozon tabakasının zayıf olduğu bu bölgede UV ışınlarına maruz kalan bir kavmin olduğu kehf suresinde belirtilmektedir.

 • (Zülkarneyn=Tektonik Fay Hattı)Nihayet güneşin doğduğu yere vardığında, güneşin kendilerini ondan koruyacak bir siper yapmadığımız(sitre) bir kavim üzerine doğmakta olduğunu gördü.Kehf 90

sidretül Sitre:Siper veya örtü olarak meal edilmişti ama sitre anlatımlarla desteklendiğinde OZON tabakasıdır.Sidre’ye bu kadar yakın olması tesadüf müdür bilemedim. ozon tabakası Dünyayı kaplayan bu tabaka bir ağaç gibi dünyayı sarar peygamberin dediği gibi atlı onun gölgesinde 100 sene gitse katedemez.Ayrıca bu tabaka KAF dağı olarak da nitelendirilmiştir.Mevlana zülkarneyn kıssasında;

Zülkarneyn, Kaf dağına gitti…

o dağın saf zümrütten olduğunu gördü. Bütün âlemi halka gibi çepeçevre çevirmişti… Zülkarneyn, o dağı görüp şaşırdı. Dedi ki: Sen dağsan öbür dağlar ne? Onlar senin yanında bir oyuncak âdeta! Kaf dağı dedi ki: O dağlar, benim damarlarımdır… onlar, güzellikte, alımda bana eş olmazlar. …

Kaf dağı dedi ki: “İşte sana üç yüz yıllık yol olan şu ova. Padişah, onu kar dağlarıyla doldurmuştur. Dağ, dağın üstüne sayısız olarak yığılmıştır… daha da her zaman oraya kar yağıp durmada! Bir kar dağının üstüne başka bir kar dağı yığılıp durmada… karın soğukluğu, ta yerin dibine kadar işlemede! An be an o uçsuz bucaksız, o büyük ambardan kardan meydana gelen bir dağ üstüne kardan bir dağ daha yığılmada! Padişahım, böyle bir ova olmasaydı cehennemin harareti beni mahvederdi!”

SONUÇ

Yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır.


 

VARLIK, tıpkı ağacın gövdesi gibidir. Tektir, bütündür.
ZİHİN, ağacın ikiye ayrıldığı ilk çatallanmadır.
 Orada ikileşir…
Diyalektik ortaya çıkar..
Tez ve anti-tez…
Kadın ve Erkek…
Yin ve Yang…
Gündüz ve Gece… 
 Ay ve Güneş…
Bütün bu dünyevi ikilikler, aslında zihinde oluşmuş ikiliklerdir.
Bu ikiliğin altında ise varlığın tekliği bulunur. 
Eğer bu ikiliğin altına ulaşabilirsen, 
o tekliği bulursun…
Bhagwan Shree Rajneesh

Joseph Campbell Tevrat,İncil ve Kuran’ın metaforlarla(sembollerle anlatım)konuştuğunu ancak insanların bunları gerçek addederek(anlamayarak)”öteki”ni dışladığını,evrensellikten uzaklaşarak Dünya’ya zarar verdiğini düşünüyordu.

Bu kadar araştırmadan sonra ona katılmamam mümkün değil. Sonuç olarak Sitretü’l münteha insanda taç çakrasına dünyada da kutuplar bölgesinde bulunan axel heiberg adasının üstündeki ozon tabakasına denk gelir.

Bu yazımdan sonra Zülkarneyn’in fay hattı olduğu teorimin artık teori değil gerçek olduğunu bildirmek isterim.Dünya tektonik plakalarının sürekli olarak yer değiştirdiğini söyleyen ve bu duruma ihtimal vermeyen

Dinayet işlerine

Serhat Ahmet Tan’a

ve bir gece masasına oturup anlatmaya çalıştığım fakat beni çokta sallamayan Caner Taslaman’a

Zülkarneyn yazımı önyargısız okumalarını ve bu konuda ürettikleri fikirlerde yanılabileceklerini belirtmek isterim. *Tevrat ve Kuran indiğinden beri bu plakaların çok büyük değişiklikler göstermediği de bir gerçektir.

Saygılarımla…