Salih Peygamber ve Dişi Deve

salih peygamber

Salih Peygamber sonradan helak olacak Semud Kavmi’ne gönderilmiş peygamberdir.Semud Kavmi kendisine inanmaları için bir mucize göstermesini istemiş o da taştan dişi bir deve çıkarmış kavim ile deve arasında su paylaşımı konusunda söz almıştır.Ama kavim dişi deveyi keserek asi olmuş sonrada helak edilmiştir.

Semboller(misaller)gerçeği anlatmanın bir yolu olsa da bazen gerçekten o kadar uzaklaştırır ki bizi;sembole inanır gerçeği aramaktan vazgeçeriz.

DİŞİ DEVE SEMBOLİZMİ TEORİSİ

Kuranda deve bir çok ayette geçmekte ama mürselat suresinde ki ayrıntı bize bir yol açacak

 • 32-Şüphesiz cehennem her biri saray büyüklüğünde kıvılcımlar saçar.
 • 33-Bunlar sanki birer kızıl devedir

Ayette kızıl deve bazı meallerde sarı deve olarak da geçmekle birlikte devenin güçlü olma vurgusu ile devenin erkek olduğu bilgisi aktarılmıştır.

Aslında yukardaki ayetlere bakarsanız gerçek açıktır anlatılan Aktif volkanik bir dağdır.Buradan hareketle Salih Peygamberin dişi devesine geçelim…Şuara Suresi;

 • 154- “Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bize bir âyet (mucize) getir.”
 • 155- Salih “İşte (mucize) bu dişi devedir; su içme hakkı (bir gün) onundur, belli bir günün içme hakkı da sizin” dedi.
 • 156- “Sakın ona bir kötülükle ilişmeyin, yoksa sizi büyük bir günün azabı yakalayıverir.”
 • 157- Derken onu kestiler; fakat pişman da oldular.
 • 158- Çünkü kendilerini azap yakalayıverdi. Şüphesiz bunda bir âyet (alınacak bir ders) vardır, ama çokları iman etmiş değillerdir.

Buraya kadar okuduysanız şimdi noktaları birleştirip resmi görmeye çalışalım

 • 1-Erkek deve büyük volkanik bir dağı anlatıyorsa dişi deve de ondan daha güçsüzü için kullanılabilir
 • 2-Dişi deve ile su kullanımı arasında bir bağ ve zamanlaması belli olmayan nöbetleşme var.
 • 3-Dişi devenin kesilmesi ile yaşananlar ise rivayetlerle şöyle;

Mucize olarak kayadan çıkan deve, yavrusuyla birlikte her tarafı dolaşıyor, su içme nöbeti olduğu gün de suyun başına gelip suyu tamâmen içiyordu. Su içmesi de ayrı bir mucize olup tonlarca su içiyor, su vücûdunda kayboluyordu.

Nihâyet çeşitli plânlar kurarak deveyi öldürdüler. Sonra da Salih Peygamber; “İşte deveyi öldürdük. Eğer söylediğin gibi bir peygambersen söylediğin azâbı getir.” dediler.

Salih Peygamber bu azgın kavme şöyle dedi: “Yurdunuzda üç gün daha kalın, birinci gün yüzünüz sararacak, ikinci gün kızaracak, üçüncü gün siyahlaşacak, dördüncü gün ise üzerinize azap gelerek sizi helâk edecektir!”

O gün, gece yarısından sonra, sabaha karşı şiddetli bir sarsıntı ve dağlardan fışkıran ateş ile Semûd kavminin yurdu altüst oldu…

Resmi görenlere sözüm yok biraz coğrafya biraz jeoloji bilgisi olanlar.Dişi deveden kastın GAYZER olduğunu anlayacaktırlar.

gayzer

Gayzer:

 • 1-Kesintili bir biçimde kaynar su fışkırtan kükürt yayan kaynarcadır.
 • 2-Volkanik aktivitelerin,fay hatlarının olduğu yerlerde rastlanır.
 • 3-Yeraltında kaynayan suyun birçok madeni çözerek yukarı çıkması nedeniyle deveye benzer şekiller oluşturur
 • 4-Kırmızı ve sarı renkli kaynar suların çıkması çözeltilerden dolayıdır.
 • 5-Gayzerlere yakın noktalarda su kaynaklarının bulunur.

Sonuç olarak;

Semud kavmi kurak bir bölgede hayatlarına devam etmekteydiler.Salih Peygamberden bir su kaynağı(Dişi Deve) istediler.Bu gerçekleşti ve Salih Peygamber belirli zamanlarda suyun gayzere bırakılmasını tavsiye etti ama kavim gayzeri önemsemeyip eski mısırlıların deve hamile kalmasın diye rahmine çakıl taşı yerleştirmesi gibi gayzeri etkisiz hale getirdiler.Sonrada gayzerden kırmızı,sarı renkli sulara bulanıp en sonunda lavların arasında kaldılar.

gayzer kırmızı

Sirius Yıldızı ve Kavimlerin Helakı yazısını okuduysanız Semud Kavminde yaşanan volkanik aktivitenin Sirius Yıldızından kaynaklandığını hatırlayacaksınız belki de Semud o gayzeri etkisiz kılmasaydı volkan dengelenmiş olacak öyle bir felaket yaşanmayacaktı…

Not:En fazla gayzer İzlanda’da mevcut ne dersiniz Semud İzlanda da olmasın…