Plastik Gıda Ambalajı

Dünya plastik malzeme tüketimi 300 milyon ton olarak düşünülmektedir. Bu tüketimin yaklaşık %36’lık bölümünü plastik ambalaj sektörü oluştururken bu oranın en az %10’luk bölümünü plastik gıda ambalajları oluşturur. Plastik gıda ambalajının gıda üzerinde herhangi bir zararının olmadığı söylense de bu söylemlerin temelinde plastiğin uygun maliyetli olmasının firmalara sağladığı fiyat avantajıdır. Yarın batının bu konuda üreteceği gıda bazlı bir hammaddenin bulunması Türkiye’deki plastik ambalaj sektörünün sonunu getirebilecek bir şok olacaktır.

Yeni Fikir

Plastik enjeksiyon makinelerinde plastik yerine kullanılabilecek organik ve maliyeti plastiğe göre daha uygun insan sağlığına zarar vermeyen malzemelerin Türkiye’deki üniversite ve sanayi işbirliği ile bulunması ve geliştirilmesi. Şuan dünyada mısırdan yapılmış malzemeler olmakla birlikte plastikten 5-6 kat pahalı olduğu için kullanılmamaktadır.