Ölüm ve Sonrası

 

ölüm ve sonrası

Hayatta ölüm olmasa insanoğlunun ilk keşfi öldürmek olurdu ki birçok inanç mensubu için bu durum deneyimle sabittir.Steve Jobs’ın değimi ile ölüm çok entelektüel bir kavram ama konumuz ölümün neleri etkilediğinden ziyade öldükten sonra neler olduğu.

Kutsal Geometri ile başlayıp

yazılarımdan ve araştırmalarımdan yola çıkarak ölüm ile ilgili kendimce sonuçlar çıkardım.(Yazacaklarımın  sadece bir varsayım olacağını belirtmeme gerek yok sanırım.)

Penceresiz ve  karanlık bir odada televizyon izleyen bir insan düşünün. O insanın bu odayı terk etmesine ben ölüm diyorum burada oda kafatası, televizyon tek bir kanaldan tüm dünyayı kuşatan kozmik evrensel enerjiyi dönüştüren beyin ve bunu izleyen ruh olarak örnekliyorum. Ruh bedene hapsedilmiş bütünün bütüne bağımlı bir parçasıdır onun için ölüm anında insanın beden hapishanesinden kurtulması büyük bir rahatlama ve özgürlük hissi yaratacaktır. Kısa süreli ölüm ve geri dönüş yaşayan insanların genelinin bu rahatlama hissini yaşadığını bilinçlerinin açık olduğunu hatta yükselerek yukardan tüm olan biteni gözlemlediklerini söylemeleri bu yüzden kayda değerdir.

Varsayalım ki son nefesinizi verdiniz geniş bir rahatlık sardı her tarafınızı. Bu noktada rahatlama anınıza mola verip bir kaç başlıkla sonra yaşanacaklar hakkındaki ayrıntılara geçeyim

YİNG YANG
yinYang
Herşeyin birbirinden ayrılmaz karşıt iki kutbu vardır.Ying Yang genellikle, birlik-çokluk, ruh-madde, bilinçli-bilinçsiz, tesir eden-tesir edilen, şekil veren-şekil alan, aktiflik-pasiflik, Gök-Yer, spiritüel alem-fiziksel alem, ışık-karanlık, ak-kara, hayır-şer, iyi-kötü, vicdan-nefsaniyet  özgecilik-bencillik, müsbet-menfi, saflık-kirlilik, iç-dış, yüksek olan-alçak olan, pozitif güçler-negatif güçler, soğuk-sıcak, eril-dişil, doğum-ölüm, yükseliş-iniş, mikrokozmos-makrokozmos vb. gibi bir tür karşıtlık ve birbirini bütünleyicilik gösteren iki şeyi, iki gücü, iki varlığı, iki unsuru ifade etmede kullanılır.

Varlığın en büyük ızdırabı bu ikilik durumudur aslında.Belkide en büyük ruhsal gaye bu ikilik durumunu aşmaktır.İnsan beyni de bu ikilikle yaratılmıştır.Dişi olan sağ beyin bir yaratıcı olduğunu bilir erkek olan sol beyinse gerçekliğe baktığında bu birliği deneyimleyemez ikiliğin aşılabilmesi için sağ beynin sol beyni inandırması gerekir böylelikle bilgi akışı başlar ve tek olana bağlanılabilir.

 • Çifte ve teke andolsun Fecr Suresi 3

LEY HATLARI VE ELEKTRO MANYETİK ALAN

Ley hatlarından önceki yazımda bahsetmiştim.Kısaca dünyanın etrafında dünyayı bir ağ gibi kuşatan iki enerji hattı var bunlardan biri kara akım diğeri ise beyaz akım.Medeniyetler yerleşim yerlerini kurarken bu hatlara çok büyük önem vermiş şehirlerini ve ibadethanelerini bu hatlara göre kurmuşlardır.

Bu hatlar ile bir olmak ve bilgi akışını sağlayabilmek için tarih boyunca insanlar mimariyi de kullanarak çeşitli uygulamalar ve dini ibadetler(Namaz,meditasyon,merkaba vb.) yapmışlardır.Kabe,Piramitler,tapınaklar,obeliskler ve çeşitli ibadethaneler hepsi bu enerji hatlarının kesişim noktalarında bulunur.

PİRAMİTLER

Firavunun piramitleri yapması ve Allah’ı öldürmeye çalışması şu kıssayla anlatılır.Firavun akılsız ya bir kule yaptırmış oraya çıkmış Allah’a ok atmış ok bir balığa saplanmış firavun da Allah’ı öldürdüm demiş.Yani piramitleri yapacak kadar bir matematiğe sahip bir milletin başındaki ismin bu kadar akılsız olması beklenebilir mi?Şimdi Kuran’a ve Tevrat’a bakalım

 • Firavun, “Ey ileri gelenler! Sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Ey Hâmân! Benim için bir ateş yakıp tuğla pişir de bana bir kule yap! Belki Mûsâ’nın ilahına çıkar bakarım(!) Şüphesiz ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyorum” dedi.(Kasas38)
 • Firavun dedi ki: “Ey Hâmân! Bana yüksek bir kule yap, belki yollara, göklerin yollarına erişirim de Mûsâ’nın ilâhını görürüm(!) Çünkü ben, onun yalancı olduğuna inanıyorum.” Böylece Firavun’a yaptığı kötü iş süslü gösterildi ve doğru yoldan saptırıldı. Firavun’un tuzağı, tamamen sonuçsuz kaldı.(Mümin37)

Ayetlerde piramitlerin nasıl yapıldığına dair -ki yıllardır çözülememiştir- bir bilgi var piramitler balçığın pişirilmesi ile yapılmıştır.Ayrıca Firavun ‘göklerin yolları’ ile kastettiği beyaz akım ley hatlarına bağlanmaktır.

Tevrat’ta ise olay şu şekilde anlatılır.(Yaradılış 11)

 • Birbirlerine, “Gelin, tuğla yapıp iyice pişirelim” dediler. Taş yerine tuğla, harç yerine zift kullandılar.
 • Sonra, “Kendimize bir kent kuralım” dediler, “Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız.”
 • RAB insanların yaptığı kentle kuleyi görmek için aşağıya indi.
 • Tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre, düşündüklerini gerçekleştirecek, hiçbir engel tanımayacaklar dedi,
 • Gelin, aşağı inip dillerini karıştıralım ki, birbirlerini anlamasınlar.

Tevrat’ta da babil kulesinin aynı amaçla yapıldığı anlatılır.Ayrıca kulenin yapımında pişirmenin yanı sıra zift kullanıldığı söylenmekte

ATLANTİS’İN BATIŞI
atlantis nasıl battı
Maya kayıtlarına göre(bu kayıtlar Troano bölgesinde  British Museum’dadır ve 3500 yıllık olduğu bilinmektedir.) Atlantisliler ölümsüzlüğe ulaşmak için şehirlerini aynı beyin gibi ikiye ayırıp ayrılan bölgeye 12m yüksekliğinde 6m genişliğinde bir duvar ördüler.Daha sonra vorteks noktası belirlenip insanların sağ ve sol beyin özelliklerine göre bu bölgelere yerleştirilmelerini sağladılar.Amaç gökteki yollara ulaşıp ölümsüzlüğü sağlamak ve yeni bir bilinç düzeyiydi.Ama bir nedenden dolayı ülkeleri bu güce dayanamadı.

Kuran’da bu durum şu şekilde anlatılıyor.

 • Her tepenin üzerine bir işaret (bir yapı) yerleştirip oyalanıyor musunuz? (Şuara128)
 • Ve (bu dünyada) ebedî kalacağınızı umarak, yapıtlar ediniyorsunuz.(Şuara129)
 • Tutup yakaladığınız zaman zorbaca yakalarsınız.(Şuara 130)

Bu ayetlere bakıp ölmemek için sağlam yapılar yapıyorlar diye yorumlamak bana o dönemde yaşayan insanların hiçbir şeyden haberleri yok sağlam yapılar yaparak ölümden korunmaya çalışıyorlar gibi anlatılması tuhaf geliyor.

GÖKLERİN EGEMENLİĞİ VE LEY HATLARI
göklerin egemenliği
İncil’de dünyayı ağ gibi saran bu enerji hatları şu örneklerle anlatılıyor

 • Kim göksel egemenlikle ilgili sözü işitir de anlamazsa, kötü olan* gelir, onun yüreğine ekileni söker götürür. Yol kenarına ekilen tohum işte budur.Matta 13:19
 • Ne mutlu ruhta yoksul olanlara! Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır.Matta 5:3
 • Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere! Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır.Matta 5:10
 • Bu nedenle, bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse, Göklerin Egemenliği`nde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, Göklerin Egemenliği`nde büyük sayılacak.Matta 5:19
 • Size şunu söyleyeyim, doğudan ve batıdan birçok insan gelecek, Göklerin Egemenliği`nde İbrahim`le, İshak`la ve Yakup`la birlikte sofraya oturacaklar.Matta 8:11
 • İsa onlara başka bir benzetme anlattı: “Göklerin Egemenliği, tarlasına iyi tohum eken adama benzer” dedi.Matta 13:24
 • İsa onlara bir benzetme daha anlattı: “Göklerin Egemenliği, bir adamın tarlasına ektiği hardal tanesine benzer” dedi.Matta 13:31
 • İsa onlara başka bir benzetme anlattı: “Göklerin Egemenliği, bir kadının üç ölçek una karıştırdığı mayaya benzer. Sonunda bütün hamur kabarır.”Matta 13:33
 • Göklerin Egemenliği, tarlada saklı bir defineye benzer. Onu bulan yeniden sakladı, sevinçle koşup gitti, varını yoğunu satıp tarlayı satın aldı.Matta 13:44
 • Yine Göklerin Egemenliği, güzel inciler arayan bir tüccara benzer.Matta 13:45
 • Yine Göklerin Egemenliği, denize atılan ve her çeşit balığı toplayan ağa benzer.Matta 13:47
 • O da onlara, “İşte böylece Göklerin Egemenliği için eğitilmiş her din bilgini, hazinesinden hem yeni hem eski değerler çıkaran bir mal sahibine benzer” dedi.Matta 13:52
 • Göklerin Egemenliği`nin anahtarlarını sana vereceğim. Yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde de bağlanmış olacak; yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde de çözülmüş olacak.”Matta 16:19

OBELİSKLER MİNARELER VE YERYÜZÜ AKUPUNKTURU
obelisk
Akupunktur insan bedeninde ki enerji hatlarını düzenlemek için Çinlililerin uyguladığı bir tedavi yöntemidir.enerji akışlarını düzenlemek için bedenin belirli bölümlerine özel iğneler batırırlarak uygulanır.Aynı bu mantıkla antik Mısırlılar yeryüzündeki enerji hatlarına obeliskler(dikili taşlar)dikerek bu enerjiyi kontrol altına almaya çalıştılar.Hatta Tanrının taşın içinde olduğuna inanılırdı.Sonuçta kuran’daki göklerin yollarına,İncil’deki göklerin egemenliğine batırılan bir iğne olarak düşünüldüklerinde bu görüşlerini tuhaf bulmamak gerekir.

Minarelerin obelisklerle arasında henüz bir bağlantısı bulunamadı ama ilk minarenin Mısır’da yapılması ayrıca Mimar Sinan gibi kutsal geometriye hakim bir mimarın minarelere bu kadar önem vermesinin bir sebebinin  olmasının gerektiğine inanıyorum.

Günümüzde obelisklerin beyaz akım hatlarını düzenlemek niyeti ile mi yoksa bu hatları bozup kara akımın dünyayı etkisi altına alması için mi yerleri değiştiriliyor yada Kabe’ye o devasa otelleri bunun için mi dikiyorlar bu konu tartışılabilir.

MANYETİK ALAN VE KIYAMET
manyetik alan
Dünyayı güneş patlamalarından zararlı radyasyondan koruyan bir manyetik kalkanı vardır.Canlılığın sağlanabilmesi için bu manyetik alan gereklidir.Güneşten gelen enerjinin yaşamaya elverişli şekilde dünyaya ulaşmasını sağlayan manyetik alandır.Dünya devasa bir mıknatıs özelliği gösterir Dünya’nın çekirdeğinde oluşan manyetizma, şematik olarak, Güney Kutbu yakınlarında Dünya’dan çıkar ve gezegeninin etrafını dolaşarak Kuzey Kutbu yakınlarından tekrar çekirdeğe döner. Coğrafik ve manyetik kutuplar yakın olsa da aynı yerde değildir. Ayrıca manyetik kutuplar, Dünya’nın manyetik alanındaki değişimle birlikte yer değiştirirler. Verilere göre manyetik kutuplar, yirminci yüzyılın başlarında yılda 9 km yer değiştirirken son yıllarda artan ivmesiyle yer değişimini yılda yaklaşık 41 km’ye çıkarmış bulunuyor.

 • Allah, yere gireni, yerden çıkanı; gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. O, çok merhamet edicidir, çok bağışlayıcıdır. (Sebe 2)

Bilim adamları soğuyan lavlar üzerinde yaptıkları incelemede lavların dünyanın yıllar içerisinde ki manyetik kayıtlarının bulunduğunu ve dünyanın her 200bin yılda manyetik alanını 180 derece değiştirdiğini keşfettiler.

Bu ani değişimle dünyanın savunmasız kalacağını ve kuvvetli radyasyon akımlarının tüm yaşamı yok edeceğini tahmin edilmektedir.(Mars’ta koloni kurma çalışmalarına neden bu kadar hız verdikleri bu nedenledir kimbilir?)

Bakalım Kuran’da bu durum nasıl anlatılıyor

 • Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz.
 • O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız.
 • O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • Gök yarılıp da, yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman (haliniz ne olur?)  (Rahman 33-37)

Manyetik alanın bir anlık değişmesi ile yaşanabileceklerle Kuran’daki ayetler bana göre çok uyumlu.İlk örnek Göklerin ve yerin uçlarında ki manyetik alanın kuvveti ile başlıyor sonra bu alan kalktığında bilimsel literatürde güneş rüzgarı olarak geçen ‘ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir dumandan’ insanları uyarıyor.Sonra ise evrenimizin bundan milyarlarca yıl önce ışığa şeffaf hale geldiği ilk zamanlardan kalma arka plan gökyüzü ile noktalıyor.

Evrenimizin bundan milyarlarca yıl önce ki halini nerden mi biliyorum.2013 senesinde Planck uydusu evrenin mikrodalga arka planının haritasını çıkardı.Buyrun sizde bakın
planck uydusu
KIYAMET

Manyetik alanın kalkmasından sonra yaşanacak kıyamet

 • Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki: “Onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu vaktinde ancak O ortaya çıkaracaktır. O göklere de, yere de ağır basmıştır. O size ancak ansızın gelecektir.” Sanki senin ondan haberin varmış gibi sana soruyorlar. De ki: “Onun bilgisi sadece Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar.”Araf187
 • Göklerin ve yerin gaybı Allah’a aittir. kıyamet’in kopması bir göz kırpması gibi veya daha az bir zamandır. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Nahl77
 • Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir.Hacı

Ansızın büyük bir sartsıntı ile gelecek göz kırpması kadar kısa bir sürede güneş batıdan doğabilir mi?Bilmiyorum kuran’da da böyle bir durumdan söz edilmiyor.

 • Sonra yine muhakkak siz, kıyamet gününde (tekrar) diriltileceksiniz.Müminun16

Kıyamet gününde ölülerin mezardan çıkacağı bilgisi var mahşerin bu dünyada kurulacağı o zaman ihtimal dahilinde değil midir?

PRANA VE NEFS

Yoga bilimine göre, Prana, evrende var olan tüm enerjinin toplamı olan kozmik evrensel enerjidir. Bu enerji, her ne kadar havanın kimyasal bileşiminde bulunuyorsa da akciğerlerimize soluduğumuz havada var olduğu kabul edilmektedir. Prana, soluduğumuz havada, yediğimiz besinde, içtiğimiz suda, güneş ışınlarında bulunur. İster hayvansal, ister bitkisel olsun, yaşamın her türü Prana’ya bağlıdır.Prana ister kozmik radyasyon, ister yaşam gücü olarak adlandırılsın, evrende onsuz hayat düşünelemez.

 • Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz, ona şah damarından daha yakınız.Kaf16
 • Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sonra Bize döndürüleceksiniz.Ankebut57

Ne dersiniz nefs prana olabilir mi?

ÖLÜM VE SONRASI

En son sizi bıraktığımda son nefesinizi vermiş geniş bir rahatlık sarmıştı sizi.Hayatta iken gözlerinizden mikrodalga ışıklar saçsanız büyük patlamayı halen kırmızılar içinde izleyebilirdiniz artık mikrodalga boyutta olduğunuz için ayeti hatırlatayım

 • Gök yarılıp da, yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman (haliniz ne olur?)  (Rahman 33-37)

Her yeri kırmızı tonlarda görmeye başlarsınız.Şimdi denizin dibinde bir demirle bir tahtayı düşünün nasıl ki biri batarken diğeri yukarılara yönelir.Dünyayı saran ve çeşitli tanımlamalarla anlatılan Allah’ın sözü,Güzel sözler,kötü sözler,alçaltıcı söz,göklerin yolları,göklerin egemenliği ile anlatılan ley hatlarına(kara ve beyaz enerji hatları.)yakalanma süreciniz başlar.

 Dünyada iken içinizde sağ ve sol kutubu bulunan bir pil olduğunu düşünün.Bu pil beyninizin iki yarısının bir olana inanması ile aktif hale geldi.Ve siz iyi işler yaptığınızda hatta ibadet ettiğinizde bu pili şarj ettiniz kötü işlerde şarjını tükettiniz öldüğünüz andaki şarj durumu sizin yükselip alçalmanızı veya bu yükselme alçalma durumunun oranını belirleyecek

 • Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki, şan ve şeref bütünüyle Allah’a aittir. Güzel sözler ancak ona yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap vardır. İşte onların tuzağı boşa çıkar.Fatır10
 • Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman, O, (kimini) yükseltir, (kimini) alçaltır.Vakıa7
 • Soran birisi, yükselme yollarının sahibi Allah tarafından kâfirlere kesinlikle inecek olan ve hiç kimsenin uzaklaştıramayacağı azabı sordu.Mearic3

 

O anda daha iyi anlayacağınız bir ayet daha

 • Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı onların mıdır? Öyle ise sebeplere yapışarak yükselsinler (bakalım!)Sad10

Evet şimdi sıra geldi hangi hatta doğru çekildiğinize  Allah, herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Şüphesiz Allah, hesabı çabuk görendir.(İbrahim14)

 • yollara sahip göğe andolsun ki, muhakkak siz, (peygamber hakkında) çelişkili sözler söylüyorsunuz.Zariyat7-8
 • Allah’a iman edip ona sımsıkı sarılanları ise (Allah), kendisinden bir rahmet ve lütfa kavuşturacak ve onları kendisine varan doğru bir yola iletecektir.Nisa175
 • Allah onunla rızası peşinde olanları selamet yollarına iletir ve onları izniyle, karanlıklardan aydınlığa çıkarıp kendilerini dosdoğru bir yola iletir.Maide16
 • Yine Göklerin Egemenliği, güzel inciler arayan bir tüccara benzer.Matta 13:45
 • Yine Göklerin Egemenliği, denize atılan ve her çeşit balığı toplayan ağa benzer.Matta 13:47

Bu hatta iseniz iyi ya diğeri

 • “Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla onu desteklemiş, böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah’ın sözü ise en yücedir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”Tevbe40
 • Eğer biz onları o Kur’an’dan önce bir azap ile helâk etseydik mutlaka, “Ey Rabbimiz! Keşke bize bir peygamber gönderseydin de alçalıp rezil olmadan önce âyetlerine uysaydık” derlerdi.Taha134
 • Allah’a ve Resulüne düşmanlık edenler, kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Oysa biz apaçık âyetler indirdik. Kafirler için alçaltıcı bir azap vardır.Mücadele5
 • Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir.Araf179
 • (Allah onları) ancak içinde ebedi kalacakları cehennemin yoluna iletir. Bu ise Allah’a çok kolaydır.Nisa169
 • Binâsını takva (Allah’a karşı gelmekten sakınmak) ve onun rızasını kazanmak temeli üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır, yoksa binasını çökmeye yüz tutmuş bir yarın kenarına kurup, onunla birlikte kendisi de cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah zalimler topluluğunu doğru yola erdirmez.Tevbe109

Yani iyiler göğe doğru yükselirken kötüler dünyanın merkezine doğru yönelecekler  tabi kendi derecelerine yada örnekteki gibi şarj oranlarına göre ve bu yönelme spiraller şeklinde yukarı veya aşağıya dönerek(gerisin geri dönerek) olacak kıyamete kadar bu süreç böyle devam edecek

 • Böylece, sizler insanlara birer şahit (ve örnek) olasınız ve Peygamber de size bir şahit (ve örnek) olsun diye sizi orta bir ümmet yaptık. Her ne kadar Allah’ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına ağır gelse de biz, yönelmekte olduğun ciheti ancak; Resûl’e tabi olanlarla, gerisin geriye dönecekleri ayırd edelim diye kıble yaptık. Allah imanınızı boşa çıkaracak değildir. Şüphesiz, Allah insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir.Bakara143
 • Öyle bir günden sakının ki, o gün hepiniz Allah’a döndürülüp götürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı amellerin karşılığı verilecek ve onlara asla haksızlık yapılmayacaktır.Bakara281
 • Nihayet onlardan birine ölüm gelince, “Rabbim! Beni dünyaya geri gönderiniz ki, terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım” der. Hayır! Bu sadece onun söylediği (boş) bir sözden ibarettir. Onların arkasında, tekrar dirilecekleri güne kadar (devam edecek, dönmelerine engel) bir perde (berzah) vardır.Müminun100
 • Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse işte o, Allah’a, tövbesi kabul edilmiş olarak döner.Furkan71
 • Kur’an’ı sana farz kılan Allah, şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir. De ki: “Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir.”Kasas85
 • Sonra onların dönüşleri mutlaka cehennemedir.saffat68
 • Şüphesiz katımızda onun için bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel bir yer vardır.Sad40

 
ölünce ne olacak
İnsanlar bir göklere doğru dönenler iki gerisin geri karanlığa dönenler olarak ikiye ayrılacak.Karanlığa dönenler dünyanın çekirdeğine doğru yol alıp lavların arasında kalacaklar ve cezalarını çekecekler

 • Andolsun, dönsünler diye biz onlara (ahiretteki) en büyük azaptan önce (dünyadaki) yakın azabı elbette tattıracağız.Secde21
 • Münafık erkeklerle münafık kadınların, iman edenlere, “Bize bakın ki sizin ışığınızdan biz de aydınlanalım” diyecekleri gün kendilerine, “Arkanıza (dünyaya) dönün de bir ışık arayın” denilecektir. Derken aralarına kapısı olan bir sur çekilir. Bunun iç tarafında rahmet, onlar (münafıklar) tarafındaki dış cihetinde ise azap vardır.Hadid13

Arada ki kapı belkide yanardağlardır kimbilir.Yeteri kadar dönüşüm yaşamış olanları lavlar gibi dünyaya çıkarıyorlardır

 • kıyamet günü Allah’a karşı yalan söyleyenleri görürsün, yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok!?Zümer60

Ve kıyamet koptuğunda

 • Âyetlerimiz konusunda (yalanlama amacıyla) doğruluktan sapanlar bize gizli kalmaz. O halde kıyamet gününde ateşe atılan mı, yoksa güven içinde gelen kimse mi daha iyidir? Dilediğinizi yapın. Şüphesiz o, yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir.Fussilet40

Yazımı burada sonlandırmadan önce Rusyada birkaç bilim adamı, yeraltı tabakalarındaki kırılma seslerini kaydetmek için yerin kilometrelerce altına inen bir kuyu kazıyorlar ve dinleme cihazlarını bu kuyunun dibine yerleştiriyorlar. Başlangıçta çok zayıf frekansta insan sesi duyuyorlar daha sonra daha yüksek frekansları algılayabilecek bir cihaz yerleştirdiklerinde ise dehşete düşüyorlar çünkü yerin dibinden çığlık seslerine benzer sesler geliyor. Bilim adamlarının çoğu işi bırakıyor.Video paylaşım sitelerinde bulabilirsiniz

 Ayrıca Rozikrusyenler’in(Gül Haçlılar)Farkındalık ağacının yorumunu size bırakıyorum.
gül haçlılar