Namaz ve Surya Namaskar

surya namaskar

Namaz ve Surya Namaskar

Sanskritçe tarihi mö 5.yüz yıla dayanan hint dilidir.Tarihçiler Hindistan,Hazar Denizi ve Ortadoğu üzerinde geçmişte bu dilin büyük etkisi olduğunu savunmakla birlikte fars dilini yoğun şekilde etkilemiştir.Araştırmalarımda Kuran’da sanskritçe’den fars diline oradan Arapçaya geçmiş kelimeler buldum ve daha önce ilgili yazılar paylaştım küçük bir hatırlatma yapacak olursak

7 cehennem

Toplumların dil konusunda birbirini etkileşim içerisinde olması kadar doğal bir şey yok inanışlara da bakarsanız birçok ortak özelliğin olduğunu görürsünüz ve farklı sonuçlara varabilirsiniz?

Mesela şu görüşü ortaya atabilirsiniz;

İnsanların bir şeylere inanma ihtiyacı o kadar büyüktü ki tarih boyunca ürettikleri inançlar evrimleşerek büyük dinlerin doğmasına yol açtılar onun için güneşe tapınan insan güneşin konumuna göre namaz kılan insana dönüştü.

Bu görüşünüze saygı duyarak kendi görüşümü paylaşmak istiyorum

Tarih boyunca ismine ister peygamber ister aydınlanmış ister yogi ister üstat deyin birçok öğretici geldi hepsi de ilmi bir noktadan alıp anlattılar fakat bugün olduğu gibi öğretici bu dünyadan ayrıldıktan sonra inananlar birçok parçaya ayrıldılar.Hz Ali’nin dediği gibi

“İlim bir noktaydı cahiller onu çoğalttı.”

onun için Budizm’den,Sabiiliğe,çok tanrılı inançlardan Şamanizm’e hatta putperestliğe kadar birçok inancın ortak noktaları vardır.Kuran’ın bu noktada ki görüşü;

  • O, sana Kitabı Hak ve kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, Tevrat’ı ve İncil’i de indirmişti.(Al-i İmran 3)

ayette açıktır.Kendi düşünceme göre Kuran’a inanan bir insanın pozitif bilimler haricinde tüm inanç sistemleri hakkında bilgi sahibi olması gerekmekte öyle olmayıp da sondan başlayınca günümüzde neleri yaşadığımız ortada…

SURYA NAMASKAR TEORİSİ

Günümüzden 10.000 yıl önceye dayanan Orta Asya Tamsagay’da kayaların üzerine çizilmiş güneşe tapınma ritüelleri bulunmuştur.İbrahim Peygamberin güneşe ve yıldızlara tapan sabilere mensup olduğu sabilerin 7 vakit namaza çok benzeyen ritüellerinin olduğu bilinmektedir.Ayrıca Kuran’da diğer peygamberlerinde namaz kıldığı bildirilmektedir.

Size tuhaf gelecek ama Mekke’de peygambere karşı çıkan putperestlerin de abdest alıp namaz kıldıkları bu namazın brahmanlar’dan(İbrahim isminin brahman,Abraham,Hiram,Avram’la olan ilişkisini size bırakıyorum.)geldiği ve Kuran’da da şu şekilde söz edildiği bir gerçek;

  •  ‘Onların Kâbe’deki namazları, ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. Küfrünüzden dolayı azabı tadın!’(Enfal 35)

*Salad kelimesi namaz demek olup Kuran’ı meal edenlerden bir kısmı tüm salad kelimelerini namaz diye çevirip enfal 35’deki salad kelimesini dua olarak meal etmişler…Ayrıca tüm salad kelimelerini dua olarak meal edip 5 vakit namazın olmadığını da söyleyenler de mevcut.

Bazı iddialar

  • Hint kaynaklarında Yemen civarında kervan ticareti yapan bir Arap’ın Hintli bilginlerle uzun sohbetler yaptığı daha sonra kendi kavmi ile çatıştığı bilgileri bulunmaktadır.
  • Peygamberin hira mağarasında meditasyon yapma ihtimalinin olduğu
  • Tespih çekmenin Budizm’den alındığı

İddiaları geçip asıl konumuza gelelim;

Surya Namaskar:Güneşi selamlamak olarak çevrilen Hinduizm ritüelidir.Bu ritüel’in içinde namaz’a çok yakın duruşlar mevcuttur.

Surya Namaskar’ın da Peygambere namaz olarak hediye edilenin aynı kaynaktan alınan bilgiler olduğuna inanmaktayım kelimelerin ne kadar birbirine benzediği de ortada

Sonuç

Tevrat M.Ö 1312 yılında yani tam 3327 yıl olmuş insanlık tarihi ise 50.000-200.000 yaşında şuana kadar birçok inanç sistemi geldi geçti birçoğunu bilmiyoruz bile tüm inanç sistemlerini kökünden reddetmek bana göre yanlış olur.

Namazın Surya Namaskar ile ilgisi olması büyük ihtimaldir.