Mutmain

mutmain

Uzun bir ara vermiştim yazılara ama sanılmasın ki arayışım bitti…Geçenlerde bir yazıma kısaca şöyle bir yorum aldım

Arkadaş her şeyi akla uydurmanın anlamı yok… Allah eğer Yunus’u Balık yuttu diyorsa balık karınca yuttu diyorsa karınca yutmuştur sorgulamanın anlamı yok…

Bu soruyu bende çok sordum kendime ve cevabını yine Kuran’da buldum

“İbrâhîm Rabbine: «–Ey Rabbim, ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster!» demişti. Rabbi O’na: «–Yoksa inanmadın mı?» buyurdu. İbrâhîm: «–Hayır! İnandım, fakat kalbi­min mutmain olması için (görmek istedim.) » dedi.(Bakara 260)

Ayet bana şunu anlattı.Bir peygamber rabbi ile konuşuyor bunun farkında ve ona ölüleri nasıl diriltiyorsun diye soruyor kalbinin emin olması için…Ben ki sıradan bir insanım benimde kalbimin mutmain olması gerekmiyor mu? Kuran’daki akletmez misiniz? Sorularına hiç girmiyorum bile…

Ama şu da düşünülesi bir fikirdir.Her insan anlatılanın farklı bir manasından sorumludur.Bu manaların hiçbiri de anlatılanın özünü değiştirmez onun içindir ki Kuran her döneme hitap eder…

Mesela Yunus peygamberi bir balığın yuttuğuna inananla,o balığın aslında bir girdabı temsil ettiğini düşünenin bu konunun neden anlatıldığı sorusuna verdiği cevap aynı olmalıdır olmadığı durumlarda devreye ayrılıklar ikilikler girmesi olasıdır.Bu konuda Amerikalı mitolojist Joseph Campbell’ın düşünceleri beni etkilemiştir Campbell;

Tevrat,İncil ve Kuran’ın metaforlarla(sembollerle anlatım)konuştuğunu,ancak insanların bunları gerçek addederek(anlamayarak) “öteki”ni dışladığını,evrensellikten uzaklaşarak Dünya’ya zarar verdiğini düşünüyordu.

Bu görüşünde yanıldığını da pek sanmıyorum.Günümüzde savaşlardaki askerler aynı yaratandan yardım isteyim birbirlerini öldürüyorlar ve hepsi kendini haklı olarak düşünüyor ve kutsal kitaplarında konu ile ilgili kendilerince nedenler buluyorlar…