Mimar Sinan ve Yaşam Çiçeği

Tarih boyunca insanlar evren ve yaşamın sırlarının bazı geometrik şekillerde görülebileceği fikri ile hareket etmişler ve bu çalışmalar kutsal geometrinin alt yapısını oluşturmuştur. Yaşam Çiçeği şablonu yaradılışın tüm geometrisini bünyesinde barındırmasından dolayı bence varılacak en son nokta olmuştur.(Daha önce yazdığım Yaşam Çiçeği ve Müddessir suresinde bu konudan biraz bahsetmiştim.)Yaşam çiçeği şablonunun Atlantis medeniyetinden Mısır’a geldiği varsayılmakta fakat Mısır’dan sonra bu bilgi neden kayboldu sorusuna ve bu dönemde neden tekrar ortaya çıktığına henüz yeterli cevabı verecek durumda değilim ne yazık ki.

Konumuzun Mimar Sinan’la  ilgisi “49 yıl baş mimarlık görevi yapan ve 375 eseri ile tarihe adını yazdırmış bir insanın kutsal geometri üzerine çalışmamasını veya yaşam çiçeği gibi şablonları bilmemesi beklenebilir mi?” sorusu ile Mimar Sinan eserlerini araştırmam oldu.Mesih Mehmet Paşa Cami,Kılıç Ali Paşa Cami,Süleymaniye vb en son ustalık eserim dediği Selimiye cami’ni gezdim hepsinin giriş kapısında yaşam çiçeğinin farklı modellerini gördüm daha önce hiç dikkat etmediğimi ve turistlerin neden saatlerce tarihi yerleri santim santim incelediğini anladım.

Mimar Sinan eserlerinin giriş kapılarına lotus çiçeği(yaşam çiçeği) şablonu koyuyordu.Ama ustalık eserim dediği Selimiye’de yaşam çiçeğinin neredeyse her formunu hatta yaşam çiçeğinden çıkan Davut Yıldızı’nı eserinin her noktasına koymuş ve sanki Leonardo da Vinci ile dalgasını geçercesine ayrı ayrı sanat eserine dönüştürmüştü. Yanılmamıştım kendi hayatını ve eserlerini anlattığı Tezküretü’l Bünyan’da

“Ustamın eli altında, tıpkı bir pergel gibi ayağım sabit olarak merkez ve çevreyi gözledim. Sonunda yine tıpkı bir pergel gibi yay çizerek, görgümü artırmak için diyarlar gezmeye istek duydum. Bir zaman padişah hizmetinde Arap ve Acem ülkelerinde gezip tozdum. Her saray kubbesinin tepesinden ve her harabe köşesinden bir şeyler kaparak bilgi, görgümü artırdım. İstanbul’a dönerek zamanın ileri gelenlerinin hizmetinde çalıştım ve yeniçeri olarak kapıya çıktım.”

şeklinde anlatan,diyar diyar bilgi peşinde koşmuş bir mimarın kutsal geometriden haberinin olmaması düşünülemez zaten

Mimar Sinan Eserlerinde Yaşam Çiçeği Sembolleri

flower of life turkey (8)

 

 flower of life turkey (2)

Genesis Şablonu ve Selimiye Cami

seed of lifeflower of life turkey (7)

19 Yaprak ve Davut Yıldızı(Merkaba)

flower of life turkey (4)

Mimar Sinan Mesih Mehmet Paşa Cami Lotus Çiçeği(Yaşam Çiçeği) ve Uzaylıların Amerika’da bir tarlaya çizdiğini iddia ettikleri şekil

flower of life turkey (3)flower of life turkey (9)

Metatron’un Küpü ve Selimiye Cami Çıkış Kapısı

metatron's cube     flower of life turkey (5)

Ayrıca Mimar Sinan’dan bağımsız yaşam çiçeği şablonlarını da yazıya eklemek istiyorum.

Hacı Bektaş Veli’nin ziyaret ettiği caminin giriş kapısı.Ayrıca yaşam çiçeğine ilk Hacı Bektaş Veli türbesinde rastlanmıştı.

flower of life turkey (6)

Erzurum İspir’de bir çeşme ve Yaşam Çiçeği

flower of life turkey (10)