Merkaba ve Miraç

miraç

Peygamber miraç hadisesinde ilk önce “Burak” ile Mescit-i Aksa’ya getirilir.Cebrail burada Burak’ı diğer peygamberin bineklerini bağladıkları bir halkaya bağlar.

Burak:Yıldırım,şimşek,parıldamak ışıldamak anlamlarına gelen berk kelimesinden türemiştir.

Peygamber’in hadisine göre;

« Bundan sonra katırdan küçük ve merkepten büyük, beyaz renkte “Burak” isminde bir hayvana bindirildim. Bu hayvan, her adımını, gözün görebildiği son noktaya atıyordu. Bir anda Mescid-i Aksa’ya geldik. Cebrâîl, Burak’ı, bütün peygamberlerin bineklerini bağladıkları bir halkaya bağladı.»

Başka bir hadis

«Uyku ile uyanıklık arasında idim- Derken bana biri geldi, şuradan şuraya kadar (göğsümü) yardı. -Bu sözüyle boğaz çukurundan kıl biten yere kadar olan kısmı kasdetti.- Kalbimi çıkardı. Sonra bana, içerisi imanla [ve hikmetle] dolu, altından bir kap getirildi. Kalbim [çıkarılıp su ve zemzem ile] yıkandı. Sonra içerisi (imanla) doldurulup tekrar yerine kondu. Sonra merkepten büyük katırdan küçük beyaz bir hayvan getirildi. Bu burak`tı.»

BURAK TEORİSİ

Miraç hadisesinde Burak olarak tanımlanan hayvanın aslında antik çağlarda ismine “Tanrıların Aracı” denilen Merkaba olma ihtimali büyüktür.

Merkaba alanı aktifleştirme çalışmalarında 17 farklı nefes tekniği kullanılır.Ama bu alanın aktifleştirilmesi kalp çakrasının açılması ile mümkündür.

Merkaba’da Ters yönlerde birleşen iki piramit insanın etrafında oluşur.Üst piramit şimşeğin enerjisi ile dolar sonrasında prana yani kozmik evrenel enerji iki piramitin uçlarından geçip göbek bölgesinde buluşurlar.Bu nokta portakal büyüklüğüne ulaşıp parıldamaya başladığında etrafında altın bir küre oluşur sonra piramitler birbirlerine ters yönlerde dönmeye başlarlar dönüş ışık hızına eşit olduğunda zaman ve mekanda yolculuk etmek mümkün olur.Bu konu yukarıdaki hadislerle uyumlu olduğu kadar Nur suresi 35.Ayette de anlatılmaktadır.

Burak olarak nitelenen merkabaya diğer peygamberlerinde yabancı değildir.Hadiste de bahsedildiği gibi Cebrail burağı diğer peygamberlerin bağladıkları halkaya(Yaşam Çiçeği) bağlamıştır.

Peygamberler ve Araçları

Davut Peygamber ile ilgili bir hadiste;

O bineğinin hazırlanmasını emreder ve daha bineği hazırlanmadan Zebûr’u okurdu.

Birçok farklı ibadethanede merkaba tasvirleri mevcut olmakla birlikte seçtiklerimi sizinle paylaşıyorum

Zülkifl Peygamber ve Merkaba

zülküf peygamberzülküf

İsa Peygamber ve Merkaba

İsa PeygambermerkabahMısır’da Merkaba

merkabaİlyas Peygamber ve Merkaba

ilyas peygamber