Merkaba ve Dil Kımıldatma

merkaba

Merkaba her insanda mevcuttur fakat aktif değildir.Bu alanın aktifleştirilmesi için kadim medeniyetlerden günümüze bir çok çalışma yapılmıştır.

Olguların sezgisel bilgisiyle açıkça görebilme yetisini temsil eden epifiz bezi ve frekansları yönlendiren hipofiz bezi aktif hale getirilerek yüksek frekanslı kozmik ve yerel yayınları alma ve iletme yetisi artar ve daha büyük bir kozmik bilinç bir çeşit bilme hali yaşanır.

Koşulsuz sevgi kalp çakrasında deneyimlendiğinde duygusal bir yoğunlaşma yaşanır. Bu esnada yapılması gereken dilin kıvrılarak damağa yapıştırılmasıdır.

KIYAME 16 TEORİSİ

  • Ey peygamber! Sana inen vahyi acele belleyip ezberlemek için dilini kıpırdatma.Kıyame 16

Peygamber vahiy alırken merkaba’sının aktifleşmesi ve bu esnada inen bilgiyi acele olarak alması için dilini kımıldatmaması öğütleniyor.Merkaba aktifleştirme çalışmalarınız da işe yarayacağı düşüncesi ile paylaşıyorum.