Merkaba ve Bulut

startetradavinci

Rivayete göre

Ebu Talip Şam’a ticaret yapmaya giderken o zaman çocuk olan Peygamber’i de yanında götürdü.Yolda Rahip Bahira bir bulutun peygamberi takip ettiğini görünce onun peygamber olduğunu anladı ve başına kötü bir şey gelmesinden korkarak Şam’a gitmesini engelledi.

Bu olayın sadece rivayet olduğunu ispatlamak için 2 soru sorarlar

 • 1-Neden kimse farketmedi de Rahip Bahira farketti?
 • 2-Bu olayı yaşayan peygamber hira mağarasında ilk ayetleri aldığında neden şaşırdı?

ve İncil’de anlatılan olaylardan etkilenenler tarafından uydurulduğu yönünde kanaat getirirler

İncil’de;

 • 1.“İsa, kral Herodes zamanında, Yahudiye’nin Beytlehem şehrinde doğduğu zaman, Kudüs’e müneccimler geldiler
 • 2. Ve şöyle dediler: “Yahudilerin yeni doğan kralı nerede? Çünkü doğuda onun yıldızını gördük ve ona secde etmeye geldik.”
 • 3. Bunu işitince kral Herodes ve onunla birlikte bütün Kudüs telaşlandı.
 • 4. Herodes halkın bütün başkahinlerini ve yazıcılarını biraraya toplayarak onlardan Mesih’in nerede doğacağını soruşturdu.
 • 5. Yahudiye’nin Beytlehem’inde, cevabını verdiler, çünkü peygamber tarafından şöyle yazılmış bulunmaktadır:
 • 6. Ve sen ey Beytlehem, Yahuda diyarı, başlıca Yahuda şehirleri arasında en önemsizi kuşkusuz sen değilsin; çünkü kavmim İsrail’e çobanlık edecek önder senden çıkacaktır.”
 • 7. Bunun üzerine Herodes müneccimleri gizlice çağırttı ve onlardan yıldızın ne zaman gözüktüğünü iyice öğrendi.
 • 8. ve şöyle diyerek onları Beytlehem’e gönderdi: “Gidin, çocuk hakkında tam bilgi alın. Onu bulduğunuz zaman bana bildirin ben de gelip ona secde edeyim.”
 • 9. Kralın bu sözleri üzerine müneccimler yola çıktılar ve baktılar ki, doğuda gördükleri yıldız önlerinde gitmektedir, yıldız çocuğun bulunduğu yerin üzerine gelince durdu.
 • 10. Yıldızı görüp büyük bir sevince kapıldılar. Matta 2/1-10

BULUT TEORİSİ

Rahip Bahira’nın gördüğü İncil’de İsa Peygamberde de görülen bulut ve yıldız aslında aktif haldeki merkaba alanıdır.Bu alanı görebilmek için insanın farklı bir hal içerisinde olması gerekir.Zaten peygamberin üstündeki bulutu gören bir rahip İsa Peygamberin yıldızını gören ise müneccimlerdir.

Bu teori bulutu gören rahibi yıldızı gören müneccimleri açıkladığı gibi.Bulut ve yıldızdan kastın insanın etrafındaki 3 boyutlu davut yıldızı enerji alanı olduğunu açıklar eğer rivayet doğru ise…