Levh-i Mahfuz

torus

Kadim medeniyetler insanın kainatın ölçüm çubuğu olduğu bilgisine vakıftılar.Bu bilgi ile günümüz teknolojisinin yeni yeni keşfettiği bilgileri onlar daha önce keşfedip medeniyetlerini tanrılaşma egosuna kapılana kadar ilerlettiler.

Hermetik felsefe’nin ilkelerinden

 • Yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır.
 • Herşey herşey ile ilgilidir
 • Makrokozmoz(evren) ve mikrokozmoz(insan) birbirine karşılıklılık ilkesi ile bağlıdır.
 • Evren dualite(ikilik) üzerine kuruludur.

ilkeleri bana araştırmalarımda önemli bir bakış açısı sağladı ve bu sayede birçok teori ortaya çıktı.Bu yazım’da yine bu ilkeleri göz önüne alarak ana kitap levh-i mahfuz’u açıklamaya çalışacağım.

Levh,levha demek olup Kuranda üç konuda geçer

 • 1-Nuh’un gemisini levhalardan yapması
 • 2-Musa peygamberin Sina dağında aldığı emirleri taş levhalara yazması ve ahit sandığında saklaması
 • 3-Levh-i Mahfuz:Korunmuş Levha

LEVH-İ MAHFUZ

Siccin ve illiyyun ile ilgili yazılarımı okuyanlar

Siccin:Kuyruk Sokumu

İlliyyun:Pineal Gland

olarak teorileştirdiğimi hatırlayacaklardır.Kuyruk sokumu kainatın ölçüm çubuğu olan insanda yeri, pineal gland ise göğü temsil ediyordu.Bu teorilerden yola çıkarak şu soruya pekala cevap verebiliriz

Kötülerin yazısı kuyruk sokumu bölgesinde kök çakrada(siccinde) iyilerin yazısı tepe çakranın temsil ettiği epifiz bölgesinde(illiyyun) ise Kuran’ın üçüncü olarak tanımladığı apaçık kitap nerededir?

Tabiki KALP‘te

 • Gökte ve yerde gizli olan hiçbir şey yoktur ki, apaçık olan bir kitapta olmasın.(Neml Suresi, 75)

Konu hem insanla hem evrenle ilgili olduğu için Torus’tan bahsetmeden konunun anlaşılması zor olacaktır.Torus çift kutuplu çekim alanın yarattığı enerji döngüsüdür.Bu döngü atomdan başlayarak bir elmada,insanda,dünyada,güneş sisteminde hatta bazı bilim insanlarının iddiasıyla tüm evrenin şeklinde mevcuttur.

Torus-for-blog-1024x950torus (2)

 

İnsanda tepe çakra ile kök çakra arasındaki manyetik alanın merkezinde kalp çakrası yer alır.Kalp bu konumu ile tüm bedenin merkezinde tüm bedenle iletişim halinde bir organdır ve bu durumu ile beyin ile

 • Sinirlerle nörolojik
 • Kan basıncı dalgaları ile biyofiziksel
 • Hormonlar ve nörotransmitler ile biyokimyasal
 • Elektromanyetik alan etkisiyle ki (beyinin 5000 katı daha fazla güçte)
 • iletişim içerisindedir.

Kalpten beyne gönderilen bilgi beyinden kalbe gönderilen bilgiden daha fazladır.Bu özellikleri ile kalp sanıldığının aksine sadece kan pompalayan bir organdan ziyade birçok inançtaki anlamı ile kutsal bir izdüşümdür.

KALP ÇAKRASI

Çakra konusundaki mevcut bilgilerin bu konu ile ilgili olan kısmı kalp çakrasının sembolünde gizli aslında

Green-Chakra-300x300

Sembolde gördüğünüz 12 yaprak kalp çakrasına gelen enerji kalanlarını temsil etmekte ortadaki davut yıldızı olarak gördüğünüz şekil ise aslında octahedron’un 2 boyutlu çiziminden ibaret.

oktahedron da vinci

Kalbin ürettiği elektromanyetik alanın etki noktaları doğrultusu ve şiddeti  yani elektromanyetik alanın vektörel yansıması octahedron geometrisidir.12 kenarı,8 yüzeyi ve 6 köşesi olan octahedron kalbin etrafındaki manyetik alanın açıklanmasında kullanılır.Araştırmalarımda bu konu ile ilgilenen Frank Chester’a rastladım birçok deney sonrası kalbin manyetik geometrisini octahedron formu yerine kendi bulduğu octahedrondan farkı 8 yüzeyden değil 7 yüzeyden oluşan chestahedron formu ile açıklamaya çalışıyor.Bu formu nasıl bulduğunu anlatmamakla birlikte ben 7 çakradan yola çıkarak bu formu oluşturduğuna eminim.(mavi resim)
chestahedronoctahedronmap-graph
Levh-i mahfuz kalbin elektromanyetik geometrisinde ABCD alanıdır.Octahedronun 12 kenarından alınan bilgi bilgisayarlardaki harddisk mantığı ile depolanır ve kalbin elektromanyetik alanını etkiler.Tüm çakraların dengeli ve tam güçle çalıştığı bir beden kalp elektromanyetiği ile birleştiğinde DNA’dan başlayarak tüm beden unsurları evrenin torusu ile birlikte titremeye başlar böylelikle mikrokozmoz(insan) kendi hapishanesinden çıkıp makrokozmos(evren) ile birlik haline gelir ki GEÇMİŞ ve GELECEK bu noktada aynı anda izlenebilir.

VE-DS-TORUS-ML

İnsanlar yaşlandıkça kalplerindeki değişim bu manyetik alanı etkilemiyor mu? diye sorarsanız

 • Biz, toprağın(arzın) onlardan neleri eksilttiğini kesinlikle bilmekteyiz. Yanımızda o bilgileri koruyan bir kitap vardır.(Kaf Suresi 4)
 • Allah, dilediği şeyi siler, yok eder (mahveder) ve (dilediği şeyi) sabit kılar ve ümmülkitap (ana kitap), O’nun indindedir (nezdindedir).(Rad 39)

Bu durumda Budizmin AKAŞA KAYITLARI inanışı ile Kuran paralellik gösterir.Akaşa kayıtları iki türlüdür

 • 1- Kişisel akaşa: Kişinin duyguları, algıları, zihinsel oluşumları, bilinç hareketleri, fiziksel biçimi vs. ile ilgili bireysel akaşa.
 • 2- Maddi her şey ile ilgili olan sınırsız akaşa.

Kadim medeniyetlerin küresel akaşa kayıtları ile irtibata geçip geçmiş ve gelecek ile ilgili bilgilere ulaştıkları varsayılmaktadır.Mısır’da bulunan piramitlerin duvarlarındaki resimler bu şekilde anlam kazanabilir.

levhi mahfuz

Teoriyi Destekleyen Bilgi

İbn Ârâbî’ye göre de levh-i mahfûz, kalb-i Muhammedî’dir: “Bütün ilimleri ihtivâ eden Kur’an, kalb-i Muhammedî demek olan Levh-i Mahfûz’dadır. Azameti ve ihatasıyla mecîd’dir o… Bu levh, tebdil, tağyir ve şeytanların sû-i zan (tahyil) ve süslü yalanları (tezviratı) oraya atmalarından korunmuştur.”

İsmail Hakkı Bursavî şöyle demiştir: “Rasulüllah (sav), vahyin nüzulü esnasında acele eder ve Cibril ile yarışır, onu geçerdi. Zira o, Cibril’in nüzûlünden önce indirilecek ayetleri kalbinde hazır bulur ve oradan okurdu. Çünkü levh-i kalb levh-i Zat’tır. Levh-i Mahfûz ise, onun suretidir.

Te’vilât-ı Necmiye’de Levh-i Mahfûz, Peygamber’in ve evliyanın varislerinden olan âriflerin kalbi olarak bildirilmiştir.

İbn Manzur’da kelimenin,odun parçalarının yüzeyi enli olanların her birine ve üzerine yazı yazılabilen kürek kemiğine verilen bir isimdir.

SONUÇ

Kuran ve diğer kutsal kitaplar octahedron enerji alanına indirilmiştir bu alan sürekli kayıt halinde olup mevcut bilgiler ayrıca ana bir kayıt alanında kaydedilmektedir.Enerji alanının evrenle bir frekansa gelmesi durumunda zamanı geçmiş ve gelecek bir bütün halinde mümkündür.Bu yüzden levhi Mahfuz bilgisi geçmiş ve gelecek tüm olayların kaydedildiği merkez olarak aktarılmaktadır.