hud suresi

İncil’de

  • RAB Sodom ve Gomora’nın üzerine gökten ateşli kükürt yağdırdı.(Yaradılış 19)
  • Bütün ülke yanacak, tuz ve kükürtle örtülecek; tohum ekilmeyecek, filiz sürmeyecek, ot bitmeyecek. Ülke RAB’bin kızgın öfkesiyle yerle bir ettiği Sodom, Gomora, Adma ve Sevoyim gibi yıkıma uğrayacak.(Yasa’nın Tekrarı 29)
  • Kötülerin üzerine kızgın korlar ve kükürt yağdıracak, Paylarına düşen kâse kavurucu rüzgar olacak.(Mezmurlar 11)
  • Ama Lut’un Sodom’dan ayrıldığı gün gökten ateşle kükürt yağdı ve hepsini yok etti.(Luka 17)

Kuran’da

  • Hemen onların altını üstüne getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar(siccil) yağdırdık.(Hicr 74)
  • (Azap) emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik. Üzerine de Rabbinin katında işaretlenmiş pişirilmiş balçıktan taşlar yağdırdık.(siccil) Bunlar zalimlerden uzak değildir.Hud 82-83

Aynı konunun işlendiği iki kutsal kitapta büyük benzerlikler var.Ateşli Kükürt Kuran’da “Siccil” yani pişirilerek sertleştirilmiş tuğla olarak geçmekte şimdi kükürttün özelliklerine bakalım

KÜKÜRT

limon sarısında ametal, yalın katı cisimdir (simgesi S olan kimyasal bir elementtir). eski volkanların yakınında, alçı taşı ya da kireç taşı katmanları arasında doğal halde bulunur. Çoğunlukla metallerle birleşmiş olarak görülür;demir, bakır, kurşun, ve çinko sülfürler, bu metallerin en önemli cevherleridir kalsiyum sülfatı ya da başka deyişle alçıtaşını saymak gerekir.

Kükürt ısıtılırsa, 115-120°C dolayında açık sarı renk alır. 160°C’de ? kükürt halini alır. 160°C’den sonra renk koyulaşır ve polimerleşme başlar. 187°C’de bütün kütle reçine gibi donar. 444,6°C’de akıcı bir sıvı ele geçer.

Özetle “siccil” kükürtün 187°C’de reçine gibi donmuş hali olabilir.Siccil Fil suresinde de geçmekle birlikte siccin’in nasıl gökten yağdığı ile ilgili araştırmamı yakında yayınlayacağım.

S Barış YazıcıYeni Fikirler
İncil’de RAB Sodom ve Gomora’nın üzerine gökten ateşli kükürt yağdırdı.(Yaradılış 19) Bütün ülke yanacak, tuz ve kükürtle örtülecek; tohum ekilmeyecek, filiz sürmeyecek, ot bitmeyecek. Ülke RAB’bin kızgın öfkesiyle yerle bir ettiği Sodom, Gomora, Adma ve Sevoyim gibi yıkıma uğrayacak.(Yasa’nın Tekrarı 29) Kötülerin üzerine kızgın korlar ve kükürt yağdıracak, Paylarına...