Kükürt ve Hud,Hicr Suresi

hud suresi

İncil’de

  • RAB Sodom ve Gomora’nın üzerine gökten ateşli kükürt yağdırdı.(Yaradılış 19)
  • Bütün ülke yanacak, tuz ve kükürtle örtülecek; tohum ekilmeyecek, filiz sürmeyecek, ot bitmeyecek. Ülke RAB’bin kızgın öfkesiyle yerle bir ettiği Sodom, Gomora, Adma ve Sevoyim gibi yıkıma uğrayacak.(Yasa’nın Tekrarı 29)
  • Kötülerin üzerine kızgın korlar ve kükürt yağdıracak, Paylarına düşen kâse kavurucu rüzgar olacak.(Mezmurlar 11)
  • Ama Lut’un Sodom’dan ayrıldığı gün gökten ateşle kükürt yağdı ve hepsini yok etti.(Luka 17)

Kuran’da

  • Hemen onların altını üstüne getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar(siccil) yağdırdık.(Hicr 74)
  • (Azap) emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik. Üzerine de Rabbinin katında işaretlenmiş pişirilmiş balçıktan taşlar yağdırdık.(siccil) Bunlar zalimlerden uzak değildir.Hud 82-83

Aynı konunun işlendiği iki kutsal kitapta büyük benzerlikler var.Ateşli Kükürt Kuran’da “Siccil” yani pişirilerek sertleştirilmiş tuğla olarak geçmekte şimdi kükürttün özelliklerine bakalım

KÜKÜRT

limon sarısında ametal, yalın katı cisimdir (simgesi S olan kimyasal bir elementtir). eski volkanların yakınında, alçı taşı ya da kireç taşı katmanları arasında doğal halde bulunur. Çoğunlukla metallerle birleşmiş olarak görülür;demir, bakır, kurşun, ve çinko sülfürler, bu metallerin en önemli cevherleridir kalsiyum sülfatı ya da başka deyişle alçıtaşını saymak gerekir.

Kükürt ısıtılırsa, 115-120°C dolayında açık sarı renk alır. 160°C’de ? kükürt halini alır. 160°C’den sonra renk koyulaşır ve polimerleşme başlar. 187°C’de bütün kütle reçine gibi donar. 444,6°C’de akıcı bir sıvı ele geçer.

Özetle “siccil” kükürtün 187°C’de reçine gibi donmuş hali olabilir.Siccil Fil suresinde de geçmekle birlikte siccin’in nasıl gökten yağdığı ile ilgili araştırmamı yakında yayınlayacağım.