Kalp Çakrası ve Hümeze Suresi

kalp çakrası
Çakra:Kelime anlamı “Tekerlek” veya “Dönüş”tür .İnsanda enerji merkezlerinin girdap şeklinde dönen enerji alanlarından oluştuğuna inanılır.İnsan bedeninde 7 tane ana çakra merkezi vardır.

Bu yazının konusu 4.Çakra yani kalp çakrası olacak

Kalp Çakrası

İsim:Anahata (Çarpmamak,yaralanmamak)

Bulunduğu Yer : Göğüsün ortasındadır. Renk : Yeşil Salgı Bezi : Timus bezi, lenf bezi, bağışıklık sistemi İlgili Bölge : Kalp, göğüs ve göğüs boşluğu, akciğerlerin altı Etkileri : Koşulsuz sevginin merkezi bu çakramızdır. Çakra sisteminin merkezidir. Kendini ve diğer insanları sevme, sevgiyi alabilme – verebilme olumlu etkilerdir. Samimi bir şekilde beslenen koşulsuz sevginin gücü korkulardan, endişelerden, huzursuzluktan uzak tutar. Olaylara kalpten bakabilme ve bağışlama duygusu kişiye güç kazandırır. Sevginin gücü ve yüceliği ile kazanılan güç bilgelik kazandırır. İnsanda cömertlik, sevgi, şefkat, yardım etme duyguları varsa her şey yolunda demektir.

Kalp Çakrasının Kapanması

Bağımlılık hissi,kıskançlık,maddiyatçılık gibi davranışlar kalp çakrasının kapanmasına neden olur.Kalp çakrası stratejik olarak çarka sütununun ortasında ve denge noktasındadır. Kalp çakramız açık oldugunda korkusuz,güçlü ve çömert insanlar oluruz. Kendimize daha çok güveniriz,kendi hatalarımızı düzeltebilecek kabiliyetlerimize daha çok inanç duyarız. Kendimizi ve diğer insanları daha çok sevmeye başlarız, çünkü kalbimizdeki ruhun onlarınkiyle aynı olduğunu anlarız.

HÜMEZE SURESİ

Sureye geçmeden önce bazı kelimelerin araştırdığım anlamlarını paylaşmak istiyorum

Hümeze: 1-birini arkasından çekiştirmek. 2-(Hemz. den) Dürtüştürücü, kırıcı, ısırıcı, sıkıcı.

Hutame: Hatm kökünden gelir.bölüp parçalamak,kırıp geçirmek anlamına gelir.

Amed:Sütun,Direk anlamının dışında Bir kavmin işlerini yürüten ulu’suna “kavmin amudu” denilir. Askerin komutanına “ordu amudu” denilir. Kılıcın sırtında olan yola “amud-i seyf” (kılıcın amudu) denilir. İnsanın göğsünde sehabe (korkuluk kemiği) dedikleri dil gibi kemikten göbeğin aşağısına doğru uzanan damara, aynı şekilde insanın sırtına “karın amudu denilir.

Şimdi Ayetlere geçiyorum

  • 1-Arkadan çekiştirmeyi ve kaş-gözle alay etmeyi alışkanlık haline getirenlerin hepsinin vay haline!
  • 2-O ki, malı toplardı ve onu, tekrar tekrar sayardı.
  • 3-Malının onu ebedî kılacağını sanıyor.
  • 4-Hayır, o mutlaka hutameye atılacak.
  • 5-Ve hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir?
  • 6-Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir.
  • 7-Ki o yüreklerin üstüne çıkar (yükselir).
  • 8-Muhakkak ki o, onların üzerine kapatılmıştır.
  • 9-Uzatılmış yüksek sütunlarda(AMEDİN) olacaklar.

HÜMEZE TEORİSİ

Kalp çakrası ilahi sevgi için bir köprüdür. kalp çakrası stratejik olarak çakra sütunun ortasındadır. O denge noktasıdır. diğer noktalarla eşit mesafelidir. Bu açıdan kozmosta en güçlü ve etkili noktadır. O cennet ve dünyanın bir araya geldiği noktadır. O, Aşk olarak bilinen diri cevherdir.

Dedikodu,kibir,maddiyatçılık ve kaygı gibi duygular.Kalp çakrasının kapanmasına neden olur.Hümeze suresinin ilk 3 ayeti kalp çakrasının neden kapandığına sonra hutame’nin kalp çakrası olduğuna sonrada kapandığında ne olacağına hükmetmekte.

Yeni Sorular
Hutame cehennemin 4.Katı olarak kaynaklarda geçmekte, Anahata(kalp çakrası)’nın da 4.Çakra olması tesadüf müdür? 
Cehennemin 7 kattan Çakraların da 7 ana merkezden oluşması arasında bağlantı.Çakra merkezlerinin çalışmama durumunda hayatın cehenneme döneceği anlamında mıdır?