Kadir Gecesi

Hayat matematikle kuşatılmıştır ve bunu görmek için kimseyi ikna etmeye gerek yoktur.İnananları tarafından kutsal sayılan Zebur,Tevrat,İncil ve Kuran’ın matematiksel şablonları vardır.Bu şablonları geometrik olarak çizdiğimizde

Zebur:Yaşam Tohumu Şablonu

Tevrat:Yaşam Ağacı Şablonu

İncil:Yaşam Meyvesi  Şablonu

Kuran :Yaşam Çiçeği veya 19 Şablonu

Ortaya çıkar.Kainatın tüm matematiksel bilgisini 19 şablonu tanımlar.Notalar,DNA,Dalga boyları,Hücre,Atom vb her şeyin matematiğini Yaşam Çiçeği veya 19 tanımlar.Bu şablonu her şeyi içine alarak tanımlayan son kitapda Kurandır.Kadir gecesi inen Kuran-ı Kerim’in ilk 5 ayeti yaşam tohumu şablonu çıkarır ve indirilen Alak suresi 19 ayetle buna işaret eder.İlk 5 ayet şu şekildedir

1-Yaratan Rabbinin adıyla oku!

2- O, insanı bir alekadan (embriyodan) yarattı

3- Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir

4- O Rab ki kalemle öğretti

5- İnsana bilmediği şeyleri öğretti

Sağ beyin Karanlık,ay ve duyguyu tanımlarken Sol beyin Aydınlık,güneş ve mantığı temsil eder.Sağ ve sol beyinin dengeye geldiği noktada dualite aşılır 1’e bağlanılır.Bu gecenin özelliği açlık ile arınan vücudun tekliğe bağlanması ve nurun tezahürü için en ideal gece olmasıdır.Bu gecenin sonunda güneş her zamankinden daha parlak doğar(deneyimle sabittir.)

Kadir gecesinde inancın arap kültüründen,şamanizmin tuhaf adetlerinde hikaye anlatan ağlak hocalardan,kitabı anlamanız için şunu bunu onu okumanız gerekiyor diye din oluşturanlardan,inançla kandırıp menfaat sağlayanlardan uzak olmanızı ve dualiteyi aşıp tek olana bağlanıp arınmanızı diliyorum…