Kabe ve Piramitler

 Fibonacci dizisi,her sayının kendinden öncekiyle toplanması sonucu oluşan bir sayı dizisidir. Bu şekilde devam eden bu dizide sayılar birbirleriyle oranlandığında altın oran ortaya çıkar, yani bir sayı kendisinden önceki sayıya bölündüğünde altın orana gittikçe yaklaşan bir dizi elde edilir.

 Altın Oran,matematik ve sanatta, bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran bağlantısıdır.Ondalık sistemde 1,618033988749894…’tür.

Altn_Oran_ve_Kabe_Mucizesi

Dünya haritasında x ve y düzlemlerini yerleştirdiğinizde 1,618 noktasının Kabe’nin üstüne geldiğini görürsünüz. Dünyanın altın oran noktası Kâbe olurda Kabe’nin ölçüleri bundan nasıl bağımsız olur diye düşünebilirsiniz. Bunun nedeni Kâbe’nin asıl ölçüleri altın oran dikdörtgeni olmasına rağmen yıllar içerisinde geçirdiği tadilatlar yüzünden asıl ölçülerinden uzaklaşmış olmasıdır. Asıl ölçüler aşağıdaki gibi olup şu anki hatim kısmı Kâbe’nin içinde kalmaktadır.

kabe ölçüleri

21,2m x 13,1 ‘dir yani 21,2/13,1=1,618

Altın oran en iyi altın oran dikdörtgeni ile temsil edilir.Görsel açıdan,uzunluğu ile genişliği arasında zarif bir denge vardır.Kareleştiğinde arkasında aynı orana sahip daha küçük bir dikdörtgen bırakır.Kareleştirme küçülerek sonsuza kadar devam eder.Altın oran dikdörtgenlerine ortak merkezlerinden geçen bir eğri çizerseniz efsanevi altın spiral ortaya çıkar.

altın oran dikdörtgenialtın oran spirali

Kabe altın dikdörtgeni referans alınarak altın spiral çizilirse Dünya’da hangi noktalara denk gelir düşüncesi ile  haritaya tavaf yönünde altın spirali yerleştirdiğimde şaşırdım çünkü Kâbe’den çıkan spiral mescid-i aksa’ya ordan da en büyük piramit keops’a gidiyordu.

kabe altın oran

Varsayımlar

Altın spiral hacer’ül Esved taşından yükselerek helezonlar çizdiğinde bazı kutsal mekanların yüksekliklerini hesap edilebilir.Keops’un yüksekliği kabe’den çıkan spiralle matematiksel olarak hesaplanabilir.

  •  Altın spiral dünya üzerinde henüz yerleri tespit edilememiş piramitush.re veya kutsal yerlerin üzerinden geçtiği varsayımı ile bu yerler bulunabilir.
  •  Kabe’den çıkan altın spiraller uzayda ki yıldız ve gezegenlerin yörüngelerini belirleyebilir.

spiral

  • Müslümanların ibadet ederken kıbleye dönmesi altın spiral ile ilgili olabilir.
  • Müddessir suresindeki “örtüsüne bürünen kalk da uyar rabbinin yüceliğini duyur” ayetleri Kâbe ve altın spiralle ilgili olabilir.
  •  Peygamber’in mirac’a yükselirken izlediği güzergah altın spiral güzergahı olabilir.
  • Miraç ile ilgili ayetlerde

İnmekte olan yıldıza andolsun ki,Arkadaşınız sapmadı, azmadı. O, hevâdan (arzularına göre) konuşmaz. – O(nun konuşması kendisine ) vahyedilenden başkası değildir. Onu, müthiş kuvvetleri olan biri öğretti  (Ki o) akıl ve görüşünde kuvvetli (bir melek)dir. Hemen (gerçek meleklik şekliyle) doğruldu.O, en yüksek ufukta idi.Sonra (Cebrail ona) yaklaştı ve (aşağıya doğru) sarktı.Onunla arasındaki mesafe, iki yay kadar, yahut daha az kaldı.(Allah), kuluna verdiği vahyi verdi.Onun gördüğünü kalb(i) yalanlamadı. ((Necm Suresi))

Bazı ayetlerimizi kendisine göstermek için kulunu geceleyin (Mekke’deki) Kutsal Mescitten, çevresini kutlu kıldığı en uzak mescide (secde yerine) alıp götüren çok Yücedir. O kuşkusuz İşitendir, Görendir ((İsra Suresi))

Altın spiral’e dair ifadeler olabilir.(İki yay,çevresi kutlu kılınan mescid,cebrail’in yaklaşıp aşağı doğru sarkması)

Yukarda ki bilgilerin uzmanlar tarafından acilen araştırılması gerekli bence yazımı \pi(pi) Filminde ki replikle sonlandırıyorum

Altın Oran’lı dikdörtgenlerin ortak

merkezlerinden geçen bir eğri çizerseniz…

…efsanevi Altın Spiral ortaya çıkar.

Pisagor bu şekli çok severmiş.

Çünkü onu doğada bulabilirmiş.

Deniz kabuğunda, koç boynuzunda,

su girdabında, hortumda…

…parmak izimizde, DNA’larımızda,

hatta Samanyolu’nda.

Kişisel not.

Küçük bir çocukken…

…annem bana güneşe

bakmamamı söyledi.

6 yaşıma geldiğimde baktım.

İlk başta aydınlık çok kuvvetliydi.

Ama gözümü kırpmamak için kendimi

zorlayarak bakmaya devam ettim.

Birden aydınlık yok olmaya başladı.

Göz kapaklarım toplu iğne başı kadar

küçüldü ve her şey net bir şekilde göründü.

Bir an için kavradım.

Yeni varsayımım:

Eğer spirallerden yapıldıysak ve…

…devasa bir spiralin içinde yaşıyorsak…

…bu durumda yaptığımız her şey

spiralle uyum içinde.