İNTERNET KURULU

  Türkiye’de İnternet kurulunun Usul ve Esasları,  4/5/2007 tarih ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanun’un 10’uncu maddesinin 5’inci bendi ile 17/04/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 1’inci maddesine dayanılarak hazırlanmış ve Bu kurulun amacı şöyle belirlenmiştir;

   Ülkemizde İnternet hizmet ve uygulamalarının altyapıdan başlayarak kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirlemek, bu hedeflere erişmek için gerekli ulusal stratejik kararların alınması ve uygulanması; bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin ortaya çıkardığı yeni konuların ve bunların ülkemizde uygulanabilirliği ile ilgili olarak oluşturulacak politikaların tespiti; internet üzerinde yapılan yayınlar ve hizmetlerle ilgili olarak toplumu bilgilendirmek ve bilgi toplumu olma yolunda sağlıklı yöntemlerin tespiti süreçlerinde Ulaştırma Bakanlığına önerilerde bulunmak üzere İnternet Kurulunun oluşturulması ve Çalışma Usul ve Esaslarının belirlenmesidir.

 Benim yukarıda düşündüğüm fikirlerin hayata geçmesi için bu kurumda etkin bir şekilde rol alabilir şuana kadar bu kurulun neler yaptığı hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığım için bu kurumu eleştirmek istemiyorum.

S Barış YazıcıBaşarısız Projelerinternet kurulu
İNTERNET KURULU   Türkiye’de İnternet kurulunun Usul ve Esasları,  4/5/2007 tarih ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 10’uncu maddesinin 5’inci bendi ile 17/04/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 1’inci maddesine dayanılarak hazırlanmış ve...