İlliyyun Nedir?


“Dünyayı,evreni küçültürsen insan olur insanı büyütürsen evren kainat olur.” Farabi

Siccin ile ilgili yazımdan hatırlarsanız siccin en alt taraftaydı.Bu yazımda da en üst tarafta olan İlliyyin’i anlatmaya çalışacağım

İlliyyun’in Tefsircilere Göre Anlamı;

yedinci gök,göğün üstünde arşın sağ ayağı,yüksekten yükseğe nihayetsiz,yerlerin en yükseği

Siccin Teorisine göre siccin kuyruk sokumu bölgesinde kök çakraya denk gelen yerdeydi ve alt beyini etkiliyordu.Bu bilgiden hareketle illiyyun da taç çakrada üst beyin bölgesinde olması gerekir.

ÜST BEYİN,AMİGDALA

Üst beyin insanı insan yapan değerlerin ve özelliklerin bulunduğu yerdir.Bu bölge sayesinde okur,yazar ve düşünürüz.Üst beyin entelektüel işlevlidir bilgiler burada kaydolur değerlendirme burada yapılır,davranışlar buradan yönetilir.

Varlığın bilincinin oluştuğu üst beyin’de oluşan benliği koruma amaçlı çalışan bölgenin ismi ise amigdaladır.Amigdala ikinci beynimiz bağırsak nöronları ile beslenen aceleci,duygusal,dengesiz ve aşırı tepkilidir.Üst beyin yeterli bilgi birikimine sahip olmadığı zaman amigdala bağımsızlığını ilan edip insanı basitleştirir.Mesela;

Karstan adam çıkmaz

Fenerlilerin hepsinin burnu havada

Utanmadan karşımda ayak ayak üstüne atmış sigara içiyorlar

gibi cümleler amigdalanın kurdurduğu cümlelerdir.

İLLİYYUN TEORİSİ

Bu teorimde illiyyun’un insanı insan yapan değerlerin depolandığı üst beyindir.Üst beyini yöneten iki etken vardır.Birincisi alt beynin ajanı amigdala diğeri ise pineal gland bölgesidir.Bu noktada mutaffifin suresine dönelim

Mutaffifin Suresi

 • 18- Hayır hayır, iyilerin yazısı muhakkak Illiyyîn’dedir.
 • 19- Bildin mi sen, Illiyyîn nedir?
 • 20- Yazılmış bir kitaptır o.
 • 21- Allah’a yaklaştırılmış melekler ona tanık olurlar.
 • 22- Haberiniz olsun ki, iyiler nimet içindedir.
 • 23- Tahtlar üzerinde etrafa bakarlar.
 • 24- Yüzlerinde nimet ve mutluluğun sevincini görürsün.
 • 25- Onlara damgalı saf bir içki sunulur.
 • 26- Onun sonu misktir. İşte ona imrensin artık imrenenler.
 • 27- Karışımı Tesnim’dendir
 • 28- Allah’a yakın olanların içecekleri bir kaynaktır o.

PİNEAL GLAND (Üçüncü Göz,Epifiz Bezi)


“Rabbimle pineal denen yerde görüştüm.” (Genesis 32:30 / Tevrat)


Pineal Gland omurgalıların beyninde yer alan mercimek büyüklüğündeki bezin bulunduğu yerdir.Bu yer üçüncü göz olarak tanımlanan yapısı itibari ile yeni oluşmakta olan bir göze benzeyen evrimcilerin yıllarca körelmiş organ kalıntısı olarak tanımladıkları fakat daha sonra bu bölgede hormonel aktivitelerin olduğunu gözlemledikleri yerdir

Amigdala kontrolündeki üst beyin düşük frekanslı dalgaları çözerek bize sınırlar çizmesine rağmen epifiz varlığın algılayamadığı yüksek frekanslı alt beyin dalgalarını çözerek bizi yüksek bilinç seviyelerine çıkaran sınırlar ötesi algılar elde etmemize yarayan kara kutudur.

Epifiz bezi tarih boyunca tüm kadim medeniyetlerin ilgi alanına girmiş bu konuda birçok çalışmalar semboller ve efsaneler üretmişlerdir.Günümüzde ise bu konuda yapılan çalışmalar büyük ölçüde gizemini korumaktadır.

Konunun ne kadar önemli olduğunu gösterme adına dünyada ki sembollerine şöyle bir bakalım

Epifiz bezi kozalakların şekline benzemektedir.Kozalak sembolizmasını fotoğraflarda görebilirsiniz

epifiz 1

pineal

kozalakepifiz

nazi

Epifiz bezi üçüncü göz sembolizması

 

dmt
EPİFİZ HORMONLARI MELATONİN ve DMT


Karanlıkta oturanlar gerçek ışığı görürler.İsa Peygamber


 MELATONİN

Elektro manyetik dalga yoğunluğu azaldığında yani geceleri ve karanlıkta epifiz bezinden salgılanan bir hormondur.

Melatonin hormonu deniz seviyesinde azalır yükseklere çıktıkça artar.Bu bilgi birçok inancın ibadethanelerini yüksek noktalara yapması ile ilgili olduğunu düşündürmektedir.

Peygamberlerin hayatlarına bakarsanız.Mağarada veya Tur dağında ilk vahiylerini aldıklarını görürsünüz Mağara karanlığı dağ ise yüksekliği ile melatonin hormon seviyesini arttırmaktadır

Gece ibadetlerini birçok inançta bulmanız mümkündür.Bunun melatonin seviyesindeki yükselişle ilgili olduğu düşünülmektedir.(Halvete girmenin de bu konu ile ilgili olduğunu düşünmekteyim)

Melatoninin Bilinen Görevleri

 • Diğer hormonlarla birleştiğinde stres ve depresyon üzerinde olumlu etkileri vardır.
 • Kaliteli uyku için gereklidir
 • Ergenliği başlatır
 • Üreme üzerinde etkilidir
 • Vücut ısısını azaltır
 • Kuvvetli antioksidan etkisi vardır.Bu etki kan şekeri üzerinde dengeleyici etki yaratır.

DMT(Dimetiltriptamin)

En fazla doğum ve ölüm anında(ölüm deneyimi yaşayan birçok insanın gördüğü ışığın nedenlerindendir.) salgılanan ruh molekülü olarak nitelen halüsinojendir.Üçüncü göz olarak nitelenen yere denk gelen pineal gland bölgesindedir.

DMT birçok kabile tarafından bitkiler yolu ile elde edilip(ayahuasca)kullanılmaktadır. Kabileler ayahuasca bitkisini Tanrı ile konuşturma bitkisi olarak tanımlamaktadırlar

DMT üzerinde yapılan deneylerde zaman algısının değiştiği cennet ve cehennem hata insanın kendi DNA’larında dolaştığı sesin ve havanın tadı olduğu gibi bilinçüstü durumlara rastlanmıştır. Ayrıca DMT’nin ibadet ile arttığı yolunda bilgiler bulunmaktadır.

illiyyun

SONUÇ

25.Ayette geçen saf bir içki olarak meal edilmiş “Rahiyk”in anlamı

Rahiyk:Horoz gözü gibi berrak olan(ilgisi varmıdır bilmiyorum ama epifiz bezine horosun gözü deniliyor),beyaz şarap,mühürlü ancak içecek olanların yanında açılır,kapları miskten mühürle kapatılmış

27.Ayette geçen Tesnim’in anlamı ise

Tesnim:Yükseltmek,cennet içkilerinin en yükseği,cennettekilere üst tarafından gelen,onu yüksek olanlar içer içenleri yükseltir

Bu bilgilerin ışığında Teorim

damgalı saf bir içki:Melatonin

Ayetlerdeki İyilerin mutlu hissetmesine ve sonunun misk(miski daha önceki Kevser teorisinde şeker olarak tanımlamıştım.) olması da kan şekerini dengelemesine yardımcı olmasından

Karışımı Tesnim ise:DMT

DMT Allah’a yakınlaştırılmışların içeceği bir içecektir.Dışardan kullanılarak alınması kokain alarak mutlu olunmaya çalışması gibi bir durumdur.Bu içecekten tatmak için kitabı iyi anlamak gereklidir.

ÖNEMLİ NOT
Florür içeren çeşme suları,meyve suları,asitli içecekler,diş macunları,bebek mamaları epifizin kireçlenmesine neden olur.
Hani her ramazanda soruyorlar ya “Hocam diş fırçalamak orucu bozar mı?” din adamları bir daha düşünsünler
Ayrıca bilgisayar,televizyon,telefon gibi ışık kaynakları melatonin üzerinde olumsuz etkiler meydana getirirler.Bu etkilerden kurtulmak için çözüm arayışına girilmesi gerekmektedir.(Aman kullanmayın demiyorum dikkat ederseniz.)