İdeal Eş Bulma Formülü

Peter Backus, 30 yaşında ve Warwick Üniversitesi’nin matematik bölümünde öğretim üyesi. Bekâr; çünkü kafa dengi birini bulamadı. Sonunda bu durumunu bir tez konusu yapmaya karar verdi. Yaptı da. “Benim neden kız arkadaşım yok” sorusuna uzmanlık alanıyla, yani matematikle yanıt aradı. Bunun için Amerikalı astronom Profesör Frank Drake’in 1961’de dünya dışında canlılar olup olmadığını belirlemek amacıyla geliştirdiği ünlü “Drake formülü”nden yararlandı..

N = R* x Fp x Ne x Fi x Fc x L
Backus, yaşadığı kenti, Londra ve yakın çevresini çalışmasının odağına aldı. Olası kız arkadaşını bu şehirdeki 24 ile 34 yaş arasındaki kadınlarla sınırlandırdı. Vardığı sonuç: Sadece 34 kız veya kadın ona hayat arkadaşı olabilirdi. Onlardan biriyle karşılaşma olasılığını hesapladı: Yüzde 0,0000034. Bir başka ifadeyle 285 binde bir olasılık! “Drake formülü”nü de aktaralım: N = R* x Fp x Ne x Fi x Fc x L… Prof. Drake, bu formülüyle galaksimiz dışında 10 bin uygarlık bulunduğu sonucuna varmıştı. Backus formülü kullanırken sadece bazı kriterleri değiştirdi: İdeal bir randevu ve çekici gelebilecek kadınların oranı gibi.