Huruf-u Mukattaa

huruf

Kuran-ı Kerim’in en fazla merak edilen konularının başında Huruf-u Mukatta gelir.Huruf-u Mukatta 29 surenin başındaki harflerdir kesik harfler olarak bilinir ve yüzlerce yıldır bunların anlamı hakkında birçok görüş ortaya atılmıştır örnek vermek gerekirse

 • Harflerin bazı kelimelerin kısaltılışları olması
 • Harflerin matematiksel şifreler olduğu
 • Harflerin telafuzu ile insan üzerinde olumlu etkilerin olduğu
 • Harflerin sureleri birbirinden ayırmak için bir kolaylık olduğu
 • Harflerin sure isimleri olduğu
 • Harflerin sıra belirleme ve arşivleme için kullanıldığı
 • Harflerin şekillerinden nesneleri sembolize ettiği
 • Harflerin Allah ile Peygamber arasında sır olduğu
 • Harflerin tek başına anlamlarının olduğu

Gibi birçok görüş günümüze kadar gelmiştir.Bu kadar görüşün ortaya çıkmasının nedeni bence o dönemde herkesin bu harflerin anlam ve önemini kavradığı ve bu konuda karşı çıkılmaması veya soru sorulmamasıydı.

Ben teorimi kısaca anlatacağım çünkü 4 yılda bu konu ile ilgili o kadar uzun yazılar okudum ki sizin de sıkılmanızı istemiyorum.

Huruf-u Mukatta Teorisi

Arapça’ya kaynaklık eden İbranice’de ortak kullanılan bu 14 harf kabala ile ilgilenenler bilirler anlamları ile bir burca denk gelirler.Yani astronomide çok ilerlemiş İbraniler burçları harflerin şekillerini de dikkate alarak tanımlamışlardır.Bu bilginin o dönemde Ortadoğu’da bilinmesinin nedeni de budur.Yani Kuran’daki bu harfler 12 Takımyıldızın(Burçların)ayrıca Güneş ve Ay’ın sembolleridir.

İbranice Dövme

Aşağıda Arapça ve İbranice’deki harfi ,harfin tek başına anlamını ve temsil ettiği burcu bulacaksınız;

1-Kaf/Kuf:Hayal gücünü anlatır.Balık Burcu’nu temsil eder

2- Sad/Sadi: Sepet,kova demektir.Kova Burcu’nu temsil eder

3- Ayn/Ayin:Göz anlamına gelir kuşkuculuğu anlatır Oğlak Burcu‘nu temsil eder

4- Sin/Sameh:Güvenmek,desteklemek demektir Yay Burcu’nu temsil eder

5- Nun/Nun:Derinlerin balığı demektir derinlere dalma eğilimini tanımlar Akrep Burcu’nu temsil eder.

6- Lam/Lamed:Tüm arazinin tam ortasındaki dağın zirvesidir.Terazi Burcu‘nu temsil eder.

7- Ya/Yod:İş yapmakla meşgul el demektir Başak Burcu’nu temsil eder

8- Ta/Tet:İyilik güzellik demektir iyi niyeti ve Aslan Burcu’nu temsil eder

9- Ha/Het:Duvar,çit demektir yengecin kabuğunu aile evinin etrafındaki çiti anlatır.Yengeç Burcu’nu temsil eder

10- Mim/Mem:Dalga,kaos,karışıklık demektir.İkizler Burcu‘nu Temsil eder

11- Elif/Alıf:Boğa demektir.Boğa Burcu‘nu temsil eder

12- He/Hey:Bir gözlemcinin uzaktaki ufku görebileceği pencere demektir.Koç Burcu’nu temsil eder

VE

 • Kef/Kaf:Çanak,kase anlamına gelir. Ayı temsil eder
 • Ra/Reş:Güneş,idareci,baş anlamına gelir.Güneşi temsil eder

 

Şimdi Kuran’daki kullanımına bakalım

 

Elif-Lam-Mim = Boğa-Terazi-İkizler

Elif-Lam-Mim-Sad=Boğa-Terazi-İkizler-Kova

Elif-Lam-Ra=Boğa-Terazi-Güneş

Elif-Lam-Mim-Ra=Boğa-Terazi-İkizler-Güneş

Kef-He-Ya-Ayn-Sad= Ay-Koç-Başak-Oğlak-Kova

Ta-He=Aslan-Koç

Ta-Sin-Mim=Aslan-Yay-İkizler

Ya-Sin=Başak-Yay

Sad=Kova

Ha-Mim=Yengeç-İkizler

Ha-Mim-Ayn-Sin-Kaf=Yengeç-İkizler-Oğlak-Yay-Balık

Kaf=Balık

Nun=Akrep

SONUÇ

Kesik harfler olarak Kuran’da kullanılan harfler burçları temsil eden sembollerdir.Bu harflerin şekil olarak ifade ettiği anlamlar hem denk geldiği takımyıldızın şeklini hem de insanlara etkisini anlatmaktadır.

Kuran’daki bu harflerin farklı şekillerde yan yana gelmesinin de tabi ki anlamları var.Bunu astronomi ile ilgilenenler şimdi çözmüşlerdir zaten ben bu konuda yazılarıma sonra devam edeceğim.

Bu teorimi madem Kuran’da ayetler o kadar açık bu harfler ne? Sorusunu soranlara hediye ediyorum…

***Daha önce hiçbir kaynakta bu görüş paylaşılmamıştır.

Saygılarımla…