Huriler

huri

Huriler konusu bence en fazla istismar edilen konuların başında geliyor.Bu konudaki teorim eminim birçok insanı memnun etmeyecektir.

Ayetlerde

 • Genç ve yaşıt eşler (Nebe 33) (Bu ayeti göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar olarak meal edenler de var.)
 • İşte böyle! Onları iri gözlü hurilerle de eşleştirmişizdir.(Duhan-54)
 • “Ve biz onları parlak,iri gözlü hurilerle eşleştirmişizdir.(Tur-20)
 • özel çadırlarda huriler… (Rahman-72)
 • Onlar muhafaza edilmiş (el değmemiş) yumurta gibidir.(Saffat 49)
 • İri gözlü huriler Titizlikle korunan inciler misali;yaptıklarına karşılık olarak. (Vakıa-22-24)
 • Onlar koltuklara yaslanıp kurularak, birçok meyveler ve içecekler isterler. Yanlarında, gözlerini eşlerine dikmiş yaşıt güzeller vardır. (es-Sâd, 38/51, 52).
 • Biz ceylan gözlüleri defterleri sağdan verilenler için inşa etmişiz (yeniden yaratmışız)dır. Onları bâkire, eşlerine düşkün ve hepsini bir yaşta kılmışızdır” (el- Vâkıa, 56/35-38).

Görüldüğü gibi ayetlerde dikkat çekilen nokta iri gözlü huriler yani HUR-U-IYN açılımı ise

HUR: Ağarmak,temizlenmek,beyazlanmak,ceylan gözlü,kar gibi pak,kristal gibi saydam-ayıpsız,seçkin,halis,kehribar ağacı,halis un,saklı inci,istiridye kabuğu,derinlik..

IYN:Göz,kuyu,öz,kaynak,ayna.

İri gözlülere bir cinsiyet verilmemiştir.Bu noktada diğer teorilerimden ilham alarak kendime bir soru soruyorum

 • Cennet ırmakları:İdrar,meni,kan ve su
 • Cennet Pınarları:Hormonlar
 • İpek Elbiseler:Damarlar
 • Yeşil Elbiseler:Lenf sistemi
 • Dolgun Kadeh:Safra Kesesi
 • Koltuklar:Organların yerleştirilmesi
 • Hayat Ağacı:Omurga sistemi
 • Siccin:Kuyruk sokumu
 • İlliyyun:Pineal Gland
 • Levh-i Mahfuz:Kalp (Henüz yazmadım.)

İse huriler vücutta neyi temsil edebilir? Temsil ettikleri şey

1-İri gözlü olacak

2-Genç ve yaşıt hücrelerden oluşacak

3-Eşleştirildikleri ile meşgul olan hücrelerden olacak

4-Titizlikle korunan inci gibi hücreler olacak

Bu dört bilgiye bir de hadisleri ekleyelim

 • Peygambere dünyadaki kadınlar mı yoksa cennetteki huriler mi daha iyidir diye sorduklarında Dünyadaki kadınların üstünlüğü,yüzün astara üstünlüğü gibidir demiş
 • Onun boynunda bulunan ve kıymetçe en düşük olan inci doğu ile batı arasını ışıklandırır. Onun sırtında yetmiş elbise vardır. Kocasının bakışı o elbiselerden geçerek kemiklerindeki iliği bile görür.
 • Cennete giren bir kişinin baş ve ayak ucunda iki ela gözlü huri oturur. En güzel sesle ona teganni ederler. O ses insan ve cinlerin işittiği seslerden daha güzeldir, O teganniyi şeytanın tuzağıyla değil, Allah’ın hamd ve takdisiyle yaparlar.
 • Onlar beyaz tenli, iri gözlü, kara kuşun kanatları gibi sürmelidir
 • Onlar el değmemiş sedefteki inci gibi güzeldirler
 • Biz burada ebedi kalacağız. Biz sevimli ve mutluyuz. Asla üzülüp sıkılmayız. Başka aleme göçmeden hep burada kalacağız. Biz bu halimizden memnunuz ve herşeye razıyız. Hiç kimseye kızmaz ve öfkelenmeyiz. Ne mutlu kendilerine eş olduğumuz ve bize eş olan kimselere.”
 • Bu hadislere ilaveten birçok hadiste siyah gözlü oldukları bilgisi verilir.

Tanımımızı kolaylaştırmak için devam edelim

5-Doğu ile batı arasını ışıklandıran hücrelerden oluşacak

6-Beyaz renkli ve iri gözlü el değmemiş sedefteki inci gibi hücrelerden oluşacak

7-Kemikteki ilik gibi

Evet herhalde tahmin etmişsinizdir.

SİNİR HÜCRESİ (Nöronlar) ve HURİLER TEORİSİ

İri siyah göz ifadesi vücutta sinir hücrelerin tek siyah olduğu nokta üçüncü göz bölgesinde miyalin nedeniyle oluşan siyah bölgedir.İri siyah gözden kasıt üçüncü gözdür

Bildiğiniz gibi vücutta sinirlerin rengi beyazdır.

Aynı yaşta olmalarının nedeni sinir hücreleri yenilenmez ve bölünmezler

Vücutta titizlikle korunmuşlardır küçücük bir hasarda bile birçok soruna yol açarlar

İnsanın sol ve sağ uyarı(yani doğu ile batı arasında) iletimi sağlarlar yani ışık(enerji) taşırlar

sinirler

Çevrel sinirler destekleyici bağ dokusu tarafından bir arada tutulan sinir liflerinin oluşturduğu karmaşık bir ileti sistemidir.En önemli işlevi merkezi sinir sistemi ile organlar arasındaki ilişkiyi sağlamaktır.Yani insanla eşleştirilen hurilerdir.

sinir

Dünyadaki kadınlardan üstünlüğü yüz ile astar arasındaki fark gibidir

Sedefteki inci gibidirler.Yani miyelin kılıftan bahsediliyor

sedef

Son olarak omurga 70cm uzunluğunda ve gözünüzden aldığınız ışık iliğinizde(hurinizde) dolaşır