Hızır

Image: THE northern lights

Hızır ismi Arapça kökenli olup yeşil anlamına gelir.Peygamberin hızır konusundaki hadisi

Hızır kuru bir yerde oturduğunda orası anında yeşillenir peşi sıra dalgalanır.

Bu hadisten ilham alarak Türkiye’de Hızır ile ilgili yerlerin(hızırlık ziyareti,hızır makamı,hızır gölü vb.) listesini çıkarıp haritada işaretledim karşımdaki harita beni çok şaşırtmadı çünkü Hızır Zülkarneyn(fay hattı) ile orantılı olarak bir dağılım göstermekteydi.

Hızır Makamı

Haritada hızırla ilgili yerlerin genel özellikleri şöyle

  • Tektonik fay hatlarına çok yakın şekilde dağılım gösterme
  • Bitki örtüsünün yoğun olduğu yerler
  • Tektonik göllerin bulunduğu yerler

Bu bilgiler hadis ve jeoloji ile birleştiğinde aklıma ilk gelen şeyler yer altı suları,jeomanyetik alan etkisi ve deprem ışıkları oldu.

DEPREM IŞIKLARI

Tibet rahiplerine göre Tanrıların tepelerden kendini gösterme şekli,Japonlara göre samurailerin ruhu(hito hama) bazılarına göre UFO’lar olarak tanımlanan bu ışıklar bilim adamları tarafından da hala araştırılıyor.Deprem öncesi ve sonrası görülen bu ışıklar hakkında birçok teori var

Tektonik hareketlerin yoğun olduğu yerlerde görülme sıklığı güneş ve ay tutulmalarında yaşanan jeomanyetik fırtınaların etkisi ve su kütlelerinin fay hatları ile birlikte hareket etme eğilimi deprem ışıkları nedenleri arasında

Özetle yapılan araştırmalarda tutulma etkisi ile su kütleleri hareket edip tektonik hat boyunca gerilmelere sebep oluyor fayın hareket etmesi kolaylaşıp dalgalanmalara yol açıyor ve yer altında bulunan değişik cevherlerin basınç altında sıkışması ile de bu süreç genellikle yeşil renkli ışıklara neden oluyordu.

Hızır ile ilgili kutlama tarihlerinin de yeryüzünde nemin arttığı aylara denk gelmesi ayrı bir bilgidir.

Sonuç Olarak

Hızırın kendisi deprem ışığımıdır yoksa deprem ışıkları Hızır ismi ile bildiğimiz varlıkların bu dünyaya inişinin yeryüzünde yarattığı sonuçlar mıdır? Bilmiyoruz ama hadisle ve bilimsel verilerle tutarlılık gösterdiği bir gerçek

*Ek bilgi olarak 1509 yılında İstanbul’da deprem öncesi görülen ışık ile ilgili bir resim(Hızır makamı Ayasofya’dadır.)
deprem ışığı
Ayrıca dünyada yeşil adam olarak sembolize edilen Hızır boynuzlu Zülkarneyn(fay hattı) gibi ve boynuzunda ay ve güneş var yorum sizin

yeşil adam