Hıdırellez

hızır ilyas

Musa Peygamber’in Tiran Adasında karşılaştığı ledün ilmi bilen,Kadim Mısır’da Thoth,Tevrat’ta Enok,Avrupa’da Hermes olarak bilinen halk arasında Hızır olarak tanınan kişinin İdris Peygamber onun da aslında İlyas Peygamber olduğunu yazsam ne kadar şaşırırsınız bilmem ama Hermetizm’in köklerinin nereye dayandığı konusunda bu yazı size fikir verebilir…

zümrüt tablet

Teorime ilk olarak Zümrüt Tablet olarak bilinen metin ile başlamanın doğru olacağı düşüncesindeyim.Avrupalı okültist akımlar düşüncelerini bu kısa metne dayandırırlar.Bu metnin ilk yazılı örneğine Abdulkadir Geylani’nin sırların sırrı kitabında rastlanmıştır daha sonra çevrilerek Hermes’in sırrı olarak yayılmıştır.Zümrüt Tablet’in tercümesi;

 • 1. Hiç yalan olmadan doğrudur, kesindir ve çok gerçektir.
  2. Aşağıda olan yukarıda olan gibidir, yukarıda olan da aşağıda olan gibidir, ve birlikte tek bir şeyin mucizesini gerçekleştirirler.
  3. Ve bütün her şey bir olandan geldiğinden, bir olanın düşüncesinden gelmiştir. Böylece her şey bu tek olandan uyum sağlayarak çıktı.
  4. Güneş(Ateş) onun babasıdır, Ay(su) annesidir. Rüzgar(hava) onu karnında taşımıştır, Toprak beslemiştir.
  5. Dünyanın bütün gücünün babası budur. Onun gücü eğer toprağa dönerse her şeye yeter.
  6. Toprağı ateşten ayıracaksın, sübtil olanı kalın olandan; bu büyük bir maharetle olmalı.
  7. Topraktan gökyüzüne çıkacak ve yeniden toprağa inecek, ve yukarıda ve aşağıda olanın gücünü alacak. Bununla bütün dünyanın zaferi senin olacak, bunun için bütün karanlık senden uzaklaşacak.
  8. Bu bütün kuvvetlerin en kuvvetlisi; çünkü her sübtil şeyi yenecek, her katı şeyin içine girecek.
  9. Dünya da böyle yaratıldı.
  10. Hayranlık verici biçimler bundan çıktı, bunların ortamı buradadır.
  11. Bu yüzden bana Üç Kere Büyük Hermes denir, çünkü bütün dünyanın felsefesinin üç bölümü de bana aittir. Güneş’in yaptıkları hakkındaki söylediklerim böylece bitiyor ve tamamlanıyor.

kemerhisar

Bu maddeler ezoterik düşüncenin temel prensiplerini ortaya koymuştur.Zümrüt tablet hakkında elimizdeki ilk versiyon Tyan’lu Apollonis’a aittir (Niğde Kemerhisarlı Apollon)En önemli eseri Yaradılışın Sır Kitabı’nda Zümrüt Tablet metni bulunmaktadır.Ayrıca kitabın giriş kısmı oldukça ilginçtir;

« Yaşadığım yerde tahta bir sütunun üzerine dikilmiş bir heykel vardı. Sütun üzerinde şu yazılar okunuyordu : “Ben kendisine ilim verilmiş olan Hermes’im; eserim önce herkese açıktı, ancak daha sonra, benim kadar bilge biri tarafından yeniden bulunsun diye, sanatımı sakladım.” Heykelin göğsünde ise eski dilde yazılmış şu yazılar vardı : “Eğer birisi varlıkların yaratılışının sırlarını merak ediyorsa ayaklarımın altına baksın”

Herkes bu heykeli görmeye gelirdi ve ayaklarına bakıp bir şey bulamazlardı. Ben ise , küçük , zavallı bir çocuktum .
Fakat büyüyünce, kuvvetlenince , göğsünün üzerindeki yazıyı okudum ve anlamını kavradım. Ve hemen sütunun altını kazmaya başladım. Toprağın altında içine güneş ışığı girmeyen karanlık bir geçit buldum. Burada bir meşale de yakmaya çalışmak da boşunaydı , çünkü sürekli esen rüzgar buna izin vermiyordu.

Karanlık yüzünden keşfettiğim yere giremiyordum, ve rüzgarın gücü ışığın yanmasına izin vermiyordu.
Tedirgin bir uykuya daldığımda yüzü bana benzeyen bir ihtiyar karşımda belirdi ve bana seslendi : “Kalk Balinus ve yeraltına gir; bu yol seni yaratılışın sırrına götürecek ve Doğa’nın nasıl oluştuğunu göreceksin”

“Karanlık hiçbir şeye izin vermiyor ve ışık rüzgara dayanmıyor” diye yanıtladım.
O zaman bana dedi ki : “Balinus , ışığını şeffaf bir kabın içine koy, böylece rüzgardan korunmuş olacaktır. Ve seni karanlıkta aydınlatacaktır. “
Bu sözler benim ruhumu neşe ile doldurdu ve isteğime ulaşacağımı hissettim. Ona seslendim : “ Siz kimsiniz? , bu büyük iyilik için kime minnettarım?”

“ Ben senin yaratıcınım , mükemmel olan! “
O anda neşe içinde uyandım , onun bana söylediği gibi ışığı şeffaf bir kabın içine koydum ve yeraltına girdim.
Orada altın bir tahtın üzerinde oturan yaşlı bir adam gördüm . Elinde zümrüt bir tablet tutuyordu ve tabletin üzerinde “Doğa’nın varoluşu buradadır” diye yazıyordu. Önünde duran kitapta ise “Bütün varolanların yaradılış sırrı ve her şeyin nedenlerinin bilimi buradadır.” diye yazıyordu.

Bu kitabı korkusuzca aldım ve buradan çıktım. Bu Bütün Varolanların Yaradılış Sırrı kitabında yazan her şeyi öğrendim ; Doğa’nın nasıl varolduğunu anladım ve her şeyin nedenlerinin bilgisine eriştim. İlimim beni meşhur etti. Tılsım ve olağanüstü şeylerin bilgilerini öğrendim ; dört elementin birleşmelerini, çekimlerini, itimlerini tanıdım. »

Bu alıntılarda “Üç kere Büyük Hermes”(Hermes Trismegistus:Üç kere kutsanmış hermes) ve Ben kendisine ilim verilmiş Hermes’im ifadelerini hatırlattıkdan sonra İdris Peygamber’i inceleyelim

İdris kelime anlamı olarak İlim ve fende ileri olan demektir.İdris Peygamber’e peygamberlik,hikmet ve sultanlık verildiği için kendisine üç kere nimet verilen anlamında müselles bin ni’me denmektedir.Gördüğünüz gibi İdris bir isimden ziyade bir sıfattır İbn Me’sut ve İbn Abbas’ın görüşüne göre İdris Peygamber aslında İlyas Peygamberdir.

Gelelim Musa Peygamber’in yolculuğunda karşılaştığı kişiye

 • Derken kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik.(Kehf Suresi 65)

Sonuç olarak

Batıda Hermes olarak zamanın sahibi,ilim verilmiş kişi,gemicilerin tanrısı olarak bilinen,Mısır’da Bilgelik tanrısı Thoth olarak karşımıza çıkan Tevrat’ta Enok Kuran’da İdris Peygamber olarak geçen Peygamber İlyas’tır…

Musa Peygamber kendi devrinde kendinden daha bilgili kişiyi ararken Tiran adasında İlyas Peygamber’e rastlamış ve Musa Peygamber ondan ilim talep etmişti…(Musa Peygamber ve Balık)

Hermetizm’in ne kadar yaygın ve gizli bir akım olduğunu bilenler bu bilginin ne kadar hassas olduğunu anlayacaklardır.Aslında bu bilgi hep gözümüzün önündeydi nasıl mı? Bir soru sorayım size

Hızır Kim?

Hızır İlyas

Hıdırellez…