Helyum ve Şems Suresi

  • Ve-ş şemsi ve duhâ-hâ,”
    1.ve: andolsun
  • 2. eş şemsi: güneş
  • 3. ve
  • 4. duhâ-hâ: onun duha vaktine
    Andolsun güneşe ve parıltısına,

Şems suresinin bütün ayetleri H ve E harfleri (yani Helyum’un simgesi) yerine kullanılan elif harfi ile biter.Bu bir göstergedir ama ben genelde mana peşindeyim.Helyum eski Yunanca Helios yani güneş kelimesinden gelir aynı şekilde Şems de güneş demektir.Ayette vurgu yapılan duha vakti güneşin ilk ışıması parıltısı anlamına gelir ki güneşin parıltısının kaynağı Helyumdur

İngiliz astronom Normal Lockyer 1868’de Güneş tayfını incelerken bilinen hiç bir elementin tayf çizgilerine benzemeyen ‘’parlak’’ çizgiler görmüş ve yeni bir element bulunduğu anlamıştır. İlk kez Güneş tayfında rastlandığı için bu yeni elemente “Güneş” anlamındaki Yunanca “helios” sözcüğünden türettiği “helyum” adını verdi.