Hava Taşıtları ve Kuran

naziyat

Kadim Mısırlılar,Sümerler veya Dogonlar’ın vb. tarihte düşmüş oldukları bir hata vardı.O hata başka gezegenlerden gelen canlıları tanrısallaştırmalarıydı.Bu hata birçok kültürü etkiledi ve günümüze kadar birçok tartışmanın ana nedeni oldu.Ortada bu kadar delilin olmasına rağmen bu konulara sırtını dönenler 10-20 yıl içerisinde(Nasa’nın öngörüsü) ilk temaslar sağlandığında bu konuları zihinlerinde anlamlandırmaları çok uzun yıllar alacak…

Bunun temel nedeni aslında ortaya çıkacak sorulardan kaynaklanmakta mesela;

Dünyada ilk insanı uzaylılar laboratuvar ortamında mı üretti?

Dinleri uzaylılar mı getirdi?

Peygamberler bu soydan mı geliyorlar?

gibi soruların günümüzde birçok kişi tarafından sorulduğunu bu bilgilerin cazibesine kapılıp birçok farklı sonuca ulaşıldığını yakinen ben de biliyor ve kendi çapımda araştırmalarıma devam ediyorum.Bu yazımda da daha önceki yazılarımdan referans alarak noktaları birleştirmeye devam edeceğim.Konuma geçmeden önce şu hatırlatmaları yapayım;

İbrahim Peygamber’e ziyaretçiler(Dayfi) gelmiş çocuk müjdesi verdikten sonra Lut Peygamberin kavmini sabah vakti yerle bir etmişlerdi

Zariat Suresi’nde ulaşım araçları için kullanılan “kolaylıkla akanlar” ifadesi kullanılıyordu.

Şimdi Kuranda 5 sureye (Saffat-Zariyat-Mürselat-Adiyat-Naziat) bakalım

zariyat.naziat.mürselat.adiyat.saffat

Bana göre 5 surenin ilk 5 ayeti başka galaksilerden dünyamızdaki kötü gidişata müdahale etmek için gelenlerin ve onların bu amaç için kullandıkları araçların tanımlanmasından ibaret, yani;

Kabe’yi yıkmak için fil sürüsü ile akın edenlere ebabil (Bölük,sürü sürü) lerin müdehale etmesi ile Saffat yani saf saf dizilenlerin

Süleyman Peygamber’in yolculuk için kullandığı rüzgarın zariat(rüzgarlar) sahip olduğu atların Adiyat(hızlı koşanlar) olması

Lut Peygamberin kavmine hücum edenlerin naziat yani can alan kuvvetler ile ilgili olabileceği gayet akla yatkındır.Asıl sorun Süleyman Peygamber’in rüzgarla seyahat edebileceğine inanıp onun bir hava taşıtı ile yolculuk edebileceği fikrine karşı çıkmaktır…

Bundan sonra gelecek yazılarım için bir ipucu olması niyeti ile Tefsirlerde gözüme çarpan şu ifadeleri de paylaşmak istiyorum

Adiyat-2 :Buna göre zamanımızın ateş saçan silahları hiçbir mecaz düşünmesine hacet kalmaksızın bunda öncelikle dahil olmuş bulunur.Özellikle surenin Mekki olması rivayetine göre o zaman müslümanlarda ne at ne de silah olmadığı için bu ayetler geleceğe yöneliktir…Gelişecek taarruz araçlarına işaret eden ayetler olduğu takdir olunabilir (İkrime/Elmalılı)

Sonuç olarak başka gezegenlerden de gelseler;

Yemin ederim ilahınız birdir…Saffat-5

O hem göklerin yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi hem de doğuların Rabbidir…Saffat-6