Gideon-Zülkarneyn

Bu yazının tüm hakları Barış Yazıcı’ya aittir.
İzinsiz kopyalanamaz.

gideon

Zülkarneyn Teorisinde zülkarneyn’in bir insan değil tektonik fay hattı olduğunu açıklamıştım.Zülkarneyn’in İncil ve Tevrat’ta geçmemesini  yorumcular rivayetler üzerinden bu konuyu şöyle bağlamışlar

Peygambere Yahudi bir grup gelir.Sen  hep bizim kitabımızdan yola çıkarak bilgiler veriyorsun bizim kitabımızda olmayan Zülkarneyn’den bahset…Ve Zülkarneyn ile ilgili ayetler inmeye başlar…

Zülkarneyn Teorisinde fay hattı(zülkarneyn) Medyen Halkının yaşadığı yere geliyor ve orada volkanik aktiviteler yüzünden Medyenliler büyük bir felaket yaşıyorlardı.Bu bilgiyi dikkate alarak yeni teorimi açıklıyorum

Tevrat’ın Hakimler bölümünde  Yıkıcı,yok edici ismi ile anılan Gideon veya Gidyon aslında Zülkarneyn’in ta kendisi yani “Tektonik Fay Hatları”

GİDEON (FAY HATTI)

İsrailliler 7 yıl Medyenlilerin boyunduruğu altına girmiş ve çok büyük sıkıntı yaşamaya yoksulluk yüzünden Allah’a yalvarmaya başlamışlar.

Yoaş’ın oğlu Gidyon’a bir melek gönderilir ve

 • RAB`bin meleği ona görünerek, “Ey yiğit savaşçı, RAB seninledir” dedi.Hakimler 6:12
 • RAB Gidyon`a dönüp, “Kendi gücünle git, İsrail`i Midyanlılar`ın elinden kurtar” dedi, “Seni ben gönderiyorum.”Hakimler 6:14
 • Gidyon, “Ey Efendim, ben İsrail`i nasıl kurtarabilirim?” diye karşılık verdi, “Ait olduğum boy Manaşşe oymağının en zayıf boyudur. Ben de ailemin en genç adamıyım.”Hakimler 6:15
 • RAB, “Ben seninle olacağım” dedi, “Midyanlılar`ı tek bir adamı yener gibi bozguna uğratacaksın.”Hakimler 6:16

Gidyon’un dünyayı iki taraftan saran tektonik fay hattından ziyade daha zayıf bir fay hattı olduğu ifade ediliyor.Ayrıca Zülkarneyn hadislerinde geçen “tek bir adamı yener gibi” ifadesi burada da görünmekte

Sonra gidyon bir sunu hazırlar taşın üstüne koyar

 • RAB`bin meleği elindeki değneğin ucuyla ete ve mayasız pidelere dokununca kayadan ateş fışkırdı.Hakimler 6:12

Burada taştan ateş fışkırması volkanik bir patlamayı ifade etmekte.Bu olayı anlatan resimlerse gerçekten ilginçtir.Cebel al  Laws dağında bulunan biri siyah biri beyaz tepeyi hatırlayın ve resimdeki meleğin kanatlarına bakın

gidyon

Daha sonra sabah gidyon putları ve sunakları yıkar halk

 • Birbirlerine, “Bu işi kim yaptı?” diye sordular. Araştırıp soruşturduktan sonra, bu işi Yoaş oğlu Gidyon`un yaptığını anladılar.

Yani putlarının ve sunaklarının deprem tarafından yıkıldığını anlarlar.Bu sırada Medyenliler ve çeşitli halklar ordu kurup yizreel vadisinde konaklamaktadır.

 • RAB`bin Ruhu Gidyon`u yönlendirmeye başladı. Gidyon borusunu çalınca Aviezerliler onun çevresinde toplandı.Hakimler 6:34
 • Gidyon bütün Manaşşe`ye ulaklar göndererek oranın halkını da topladı. Aşer, Zevulun ve Naftali`ye de ulaklar gönderdi. Onlar da onu karşılamaya çıktılar.Hakimler 6:35

Gidyon’un borusu aslında fay hatlarından kaynaklı yeryüzünde meydana gelen sesler çevresine topladıkları ise fay hattında oluşan enerji

 •  RAB Gidyon`a şöyle dedi: “Yanında fazla adam var; Midyan`ı onların eline teslim etmem. Yoksa İsrailliler, `Kendi gücümüzle kurtulduk diyerek bana karşı övünebilirler.Hakimler 7:2
 • Şimdi halka şunu söyle: `Korkudan titreyen dönsün, Gilat Dağı`ndan geri gitsin.” Bunun üzerine halktan yirmi iki bin kişi döndü, on bin kişi orada kaldı.Hakimler 7:3

Burara 22.000 kişi ifadesi Zülkarneyn’in her seferinde 22.000km’lik bir mesafe katetmesi ile ilgili olabilir.Bu konuyu bilim insanlarına havale ediyorum.

Gidyon yanında gelenleri sınamak için su kenarına götürür

 • Gidyon halkı suyun başına götürdü. RAB Gidyon`a, “Köpek gibi diliyle su içenleri bir yana, su içmek için dizleri üzerine çökenleri öbür yana ayır” dedi.Hakimler 7:5
 •  Ellerini ağızlarına götürerek dilleriyle su içenlerin sayısı üç yüzü buldu. Geri kalanların hepsi su içmek için dizleri üzerine çöktüler.Hakimler 7:6
 • RaB Gidyon`a, “Sizi diliyle su içen üç yüz kişinin eliyle kurtaracağım” dedi, “Midyanlılar`ı senin eline teslim edeceğim. Öbürleri yerlerine dönsün.”Hakimler 7:7

Hatırlayın hadislerde Ye’cüc-Me’cüc(Magmalar)’ler uğradıkları her suyu içip bitirecekler.Burada suyu geçemeyen magma ve suyu içip bitiren magmadan bahsediliyor

Daha sonra Gidyon Midyanlıların konakladığı yere gelir

 • Gidyon ordugahın yanına vardığında, adamlardan biri arkadaşına gördüğü düşü anlatıyordu. “Bir düş gördüm” diyordu, “Arpa unundan yapılmış bir somun ekmek, Midyan ordugahına doğru yuvarlanarak çadıra kadar geldi, çadıra çarpıp onu devirdi, altüst etti. Çadır yerle bir oldu.”Hakimler 7:12

Burada volkanik bir hareketin başlaması ile dağdan düşen parçalar Midyanlıların konakladığı yere gelir

 • Adamın arkadaşı şöyle karşılık verdi: “Bu, İsrailli Yoaş oğlu Gidyon`un kılıcından başka bir şey değildir. Tanrı Midyan`ı ve bütün ordugahı onun eline teslim edecek.”Hakimler 7:14

Midyan Halkı yanardağın patlamasını yani Gidyon’un kılıcını duyarlar

Gidyon

 • Sonra üç yüz adamını üç bölüğe ayırdı. Hepsine borular, boş testiler ve testilerin içinde yakılmak üzere çıralar verdi.Hakimler 7:16
 • Onlara, “Gözünüz bende olsun” dedi, “Ben ne yaparsam siz de onu yapın. Ordugahın yanına vardığımda ne yaparsam siz de aynısını yapın.Hakimler 7:17
 • Ben ve yanımdakiler borularımızı çalınca, siz de ordugahın çevresinde durup borularınızı çalın ve, `RAB için ve Gidyon için! diye bağırın.”Hakimler 7:18

Kuran-ı Kerim Midyan halkını ilk önce bir sarsıntı sonra bir ses yakaladı diye anlatıyor.(deprem ve yanardağların patlaması) Tevrat’ta ise bu borular ve testi içinde yanan çıralar olarak anlatılmakta

Hatta bu olayı anlatan çok iyi bir tasvir var(Yanardağdan çıkan magmanın Medyen Halkına saldırması)

gideon lava

 • Gidyon bitkin olmalarına karşın Midyanlılar`ı kovalamayı sürdüren üç yüz adamıyla Şeria Irmağı`na ulaşıp karşıya geçti.Hakimler 8:4

Hareket halindeki magma Şeria Irmağına ulaşıp karşıya geçtiğini anlıyoruz.Daha sonrasında Gidyon Medyenli Zevah ve Salmunna’yı öldürüyor ve bir dilekte bulunuyor

 • Sonra, “Yalnız sizden bir dileğim var” diye sözünü sürdürdü, “Ele geçirdiğiniz ganimetin içindeki küpeleri bana verin.” -İsmaililer altın küpeler takarlardı.-Hakimler 8:24
 • İsrailliler, “Seve seve veririz” diyerek yere bir üstlük serdiler. Herkes ele geçirdiği küpeleri üstlüğün üzerine attı.Hakimler 8:25
 • Hilaller, kolyeler, Midyan krallarının giydiği mor giysiler ve develerin boyunlarından alınan zincirler dışında, Gidyon`un aldığı altın küpelerin ağırlığı bin yedi yüz şekel*fı* tuttu.Hakimler 8:26
 • Gidyon bu altından bir efod* yaparak onu kendi kenti olan Ofra`ya yerleştirdi. Bütün İsrailliler bu put yüzünden RAB`be vefasızlık ettiler. Böylece efod Gidyon ile ailesi için bir tuzak oldu.Hakimler 8:27

Zülkarneyn Medyen Halkına bana demir parçaları getirin onunla bir sed kurayım…Ayetini hatırlayın.Gidyon da halktan madeni eşyalarını topluyor ve onunla bir efod yapıyor.Bu efod Gidyon ve ailesine tuzak oluyor

Sonuç

Gidyon=Zülkarneyn=Tektonik Fay Hattı

Ye’cüc Me’cüc=Gidyon’un 300 Askeri=Hareket halindeki magma

Zülkarneyn Seddi=Gidyon Efodu=Yanardağın magma akışı önüne kurulan sed

Bu yazım tüm İsrailli Bilim İnsanlarına

Saygılarımla

S.Barış YAZICI/28.05.2014