Vanuatu

Dünyanın en mutlu ülkesi, Pasifik’te küçük bir ada devleti olan Vanuatu çıktı. New Economics Foundation (NEF) tarafından yayımlanan ve 178 ülkenin sıralandığı “Happy Planet Index”te (Mutlu Gezegen İndeksi) Türkiye 98. sırada yer alırken, 209 bin nüfuslu Vanuatu’da insanlar dünyanın kaynaklarını çok tüketmediği ve çok paraları olmadığı halde kendilerini çok mutlu hissediyor ve uzun yaşıyor.

Vanuatu, Güney Batı Büyük Okyanusta 83 adadan oluşan adalar topluluğudur. 30 Temmuz 1980’de bağımsızlığına kavuşmuştur.

Coğrafî Yapısı ve İklimi

Avusturalya’nın 1750 km doğusunda Yeni Kaledonya’nın 500 km kuzeydoğusunda Fiji’nin batısında ve Solomon Adalarının güneyinde Pasifik Okyanusu’nda yer alan adalar grubudur.
Yüzölçümü 12,200 km² olup, toplam sahil şeridi 2,528 km dir. Tropikal iklime sahiptir. Adaların genelinde dağlar ve volkanik özellikli ovalar yer alır. Ülkenin en yüksek noktası Tabwemasana 1,877 m dir.
Ülke yeraltı kaynakları bakımından fakirdir. Manganez çıkartılır ve işlenerek ihraç edilir.

Halk ve Sosyal Hayat

Vanuatu’nun nüfusu 208,869 (Temmuz 2006 verileri) kişidir. Ülkenin en büyük şehri başkent Port Vila’dır. Nüfusun büyük çoğunluğunu Ni-Vanuatu (%98.5) halkı oluşturmaktadır. Kalan %1,5 oranını ise Yeni Zellandalı ve Avustralyalılar oluşturur. Ülkenin %36,7si Presbyterian, %15i Anglikan, %15i Roma Katolikleri, %7,6sı yerel dinlere, %19,5i ise diğer dinlere inanıyorlar. Ülkede, İngilizce ve Fransızca resmi dil olup halkın çoğunluğu yerel dilleri konuşur. Ülkedeki okur-yazar oranı (15 yaş ve üzeri için) nüfusun %74’dür

Yönetim

Ülkenin resmi adı Vanuatu Cumhuriyeti eski adı Yeni Hebridler. Cumhuriyet ile yönetilmektedir. 30 Temmuz 1980 yılında ülke Büyük Britanya’dan koparak bağımsızlığını ilan etmiş ve aynı tarihte meclis anayasasını kabul etmiştir. Başkan ve 40 üyeli meclis, 5 yılda bir halk tarafından seçilir.

Başkent

Port-Viladı

Toplam 6 bölgede idari edilir. Malampa, Penama, Sanma, Shefa, Tafea, Torba’dır

Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar

 • ACCT ACP (Afrika – Karayip – Pasifik Ülkeleri)
 • AsDB (Asya Kalkınma Bankası)
 • ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu)
 • FAO (Tarım ve Gıda Örgütü)
 • G-77 IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası)
 • ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü)
 • ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu)
 • ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi)
 • IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği)
 • IFC (Uluslararası Finansman Kurumu)
 • IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu)
 • IMF (Uluslararası Para Fonu)
 • IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü)
 • Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü)
 • IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi)
 • ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği)
 • NAM
 • Sparteca
 • SPC (Güney Pasifik Komisyonu)
 • UN (Birleşmiş Milletler)
 • UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı)
 • UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü)
 • UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü)
 • UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu)
 • UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi)
 • UPU (Dünya Posta Birliği)
 • WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu)
 • WHO (Dünya Sağlık Örgütü)
 • WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü)
 • WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomi

 • GSYİH: Satınalma Gücü paritesi – 276.3 milyon $ (2003 verileri)
 • GSYİH – reel büyüme: %6.8 (2005 verileri)
 • GSYİH – sektörel bileşim: tarım: %26 endüstri: %12 hizmet: %62 (2000 verileri)
 • Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %-1.6 (2005 verileri)
 • Endüstri: Gıda ve balık ağaç ürünleri et konserve
 • Endüstrinin büyüme oranı: %1 (1997 verileri)
 • Elektrik üretimi: 43 milyon kWh (2004)
 • Elektrik tüketimi: 39.99 milyon kWh (2004)
 • Elektrik ihracatı: 0 kWh (2004)
 • Elektrik ithalatı: 0 kWh (2004)
 • Tarım ürünleri: Hindistancevizi kako kahve meyve sebze balık et
 • İhracat: 34.11 milyon $ (2004)
 • İhracat ürünleri: Hindistancevizi et kako kereste kahve
 • İhracat ortakları: TaylanHindistan %14.1 Polonya %7.9d %46.5 Türkiye %7.7 Japon %6.9(2005 verileri)
 • İthalat: 117.1 milyon $ (2004)
 • İthalat ürünleri: Makine ve parça gıda maddeleri yakıt
 • İthalat ortakları: Auvstralya %18.4 Japonya %16.7 Singapur %14.7 Polonya %8.5 YZ %7.2 Fiji %6.3 (2005)
 • Dış borç tutarı: 81.2 milyon $ (2004 verileri)
 • Para birimi: Vatu (VUV)
 • Para birimi kodu: VUV
 • Mali yıl: Takvim yılı

Ulaşım ve Haberleşme

 • Kullanılan telefon hatları: 6800 (2004)

Radyo yayın yapan istasyonları: AM 2 FM 4 kısa dalga 1 (2005)

Toplam Radyo sayısı: 62000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (2004)
Toplam Televizyon sayısı 2 000 (1997)
Internet servis sağlayıcısı: 1 (2000)
Internet kullanıcıları: 7500 (2004)
Demiryolları: 0 km
Karayolları: 1070 km (1999)
Limanları: Forari Port-Vila Santo (Espiritu Santo)
Hava alanları: 31 (2006 verileri)

http://yarinneolacak.net/wp-content/uploads/2010/12/125px-Flag_of_Vanuatu_svg1.pnghttp://yarinneolacak.net/wp-content/uploads/2010/12/125px-Flag_of_Vanuatu_svg1.pngS Barış YazıcıHayata dairDünyanın en mutlu ülkesi,vanuatu
Vanuatu Dünyanın en mutlu ülkesi, Pasifik’te küçük bir ada devleti olan Vanuatu çıktı. New Economics Foundation (NEF) tarafından yayımlanan ve 178 ülkenin sıralandığı 'Happy Planet Index'te (Mutlu Gezegen İndeksi) Türkiye 98. sırada yer alırken, 209 bin nüfuslu Vanuatu’da insanlar dünyanın kaynaklarını çok tüketmediği ve çok paraları olmadığı halde kendilerini çok...