Devriye

devriye devriye

İnsan ruhunun asıl kaynağı olan gerçek varlıktan ayrılıp;tekrar ona dönünceye kadar geçireceği evrelere devriye denir.

Devir kuramı Muhammed Peygamberin

“Ben nebi iken Adem su ile çamur arasındaydı.” hadisi ile ilgilidir.Mutasavvıflara göre vücut halindeki peygamber yeryüzüne sonradan gelmiştir.Halbuki ruh halindeki peygamber ezelden beri vardı.Vakti gelen ruh maddi aleme iner.Önce cansız varlıklara sonra bitkilere,hayvana,insana en sonunda da insan-ı kamil’e geçer.Oradan da Allah’a döner ve onunla birleşir.Ayetlerle desteklemek gerekirse

 • Allah yaratmayı ilkin yapar, sonra da çevirir, onu yeniden yapar. Sonra hep döndürülüp O’na götürüleceksiniz.(Rum Suresi-11)
 • Sizin yaratılmanız da tekrar diriltilmeniz de ancak bir tek nefsin yaratılması ve tekrar diriltilmesi gibidir. Gerçekten Allah her şeyi işitir ve görür.(Lokman Suresi-28)

Ve bu iki ayetle birlikte Nuh Suresi-17. ayet konunun anlaşılması için önemli

 • Allah sizi yerden bir bitki bitirir gibi bitirir.(Nuh Suresi-17)

Bu devri anlatan şiirlerden örneklerle yazımı sonlandırıyorumTaş olarak ölmüştüm, bitki oldum.
Bitki olarak öldüm ve hayvan oldum.
Hayvan olarak öldüm, o zaman insan oldum.
Öyleyse ölümden korkmak niye?
Hiçbir sefer kötüye dönüştüğüm,
Ya da alçaldığım görüldü mü?
Bir gün insan olarak ölüp,
ışıktan bir yaratık,
rüyaların meleği olacağım.
Fakat yolum devam edecek,
Allah’tan başka her şey kaybolacak.
Hiç kimsenin görüp duymadığı birşey olacağım.
Yıldızların üstünde bir yıldız olup,
Doğum ve ölüm üzerinde parlayacağım.
Mevlana Celaleddin Rumi

"Damlanın İçinde Evreni Buldum
Yine Benden Bana Getirdi Beni"

Bir Gerçeğe Bel Bağladım Erenler
Aldı Benliğimi Bitirdi Beni
Damla İdim Bir Irmağa Karıştım
Denizden Denize Götürdü Beni

Nice Kabdan Kaba Boşaldım Doldum
Karıştım Denize Deniz Ben Oldum
Damlanın İçinde Evreni Buldum
Yine Benden Bana Getirdi Beni

Buhar Oldum Yağdım Yağmurlarınan
Karıştım Toprağa Çamurlarınan
Piştim Fırınlarda Hamurlarınan
Üstadım Sofraya Yatırdı Beni

Çiğnediler Dişler İle Ezildim
Vücut Eleğinden Geçtim Süzüldüm
Çaldı Kalem Bir Deftere Yazıldım
İrfan Mektebine Yetirdi Beni

Daimî'yim Ermişlerin Ereği
Böyle İdi Tabiatın Gereği
Ölmez Bir Ananın Oldum Bebeği
                  Aldı Dizlerine Oturdu Beni