Chiltruam

sedd

CHILTRUAM(Telaffuz:Çıldrım)

Teknolojik gelişmenin sosyal hayat üzerindeki etkileri arttıkça bu etkileri anlama ve anlatmak amacı ile yeni kavramlar kullanılmaya başlıyor Chiltruam’da o kavramlardan bir tanesi.

Chiltruam bir kişinin kendi beğendiği herhangi birşeyin başkaları tarafından da beğenilebileceğini düşünüp insanları yönlendirme ve beğenmeye zorlama çabasıdır. Bu beğendirme çabasının altında tamamen insan psikolojisi olmakla birlikte bu durumu psikolojideki kompleks çeşitleri ile açıklama genel ve yüzeysel kalacağı için chiltruam kavramı kullanılmıştır.

CHILTRUAM TARAFLARI

Chiltruam’ın iki tarafı vardır.Chiltruam yapan ve chiltruama uğrayan

DİĞER KAVRAMLAR

Chiltruam şiddeti: Chiltruama uğrayan üzerinde ki baskının gücünü ifade eder.

Chiltruam direnci: Chiltruama uğrayanın bu duruma karşı koyma gücünü ifade eder.

GENEL ÖZELLİKLER

  • Kişi beğeniye yönlendirdiği tarafın zevkleri konusunda tam bilgi sahibi olmak zorunda değildir.
  • Kültür seviyesi ile chiltruam arasında doğru orantı vardır.
  • Yalnızlık hissi ile chiltruam arasında ters orantı vardır.
  • Chiltruam şiddetinin yüksekliği chiltruama uğrayan üzerinde kayıtsız kalamama ve chiltruam’a dahil olma eğilimi yaratır.Bu etkinin tersi de nadir olarak görülmektedir.
  • Dini,sosyal ve kültürel etkiler chiltruam şiddetini arttırırken chiltruam direncini düşürür.

CHILTRUAM KOMPLEKSİ

Chiltruam üç aşamalı bir süreçten oluşur

  • Beğeni
  • Beğenilene zorlama/Paylaşım
  • Onaylanma/Onaylanmama

Chiltruam yapan beğeni ve paylaşımı yaparken chiltruam’a uğrayan tarafından onaylanma kaygısı ile hareket eder.Bu kaygı,tedirginlik ve takıntılı duruma chiltruam kompleksi denir.Chiltruam yapanın onaylanmama durumunun sıklığı bireyde yalnızlık duygusu yaratmakla birlikte chiltruama uğrayanın chiltruam direncinin yüksekliği de aynı etkiyi yaratır.

Yapılan çalışmalarda dolaysız bir şekilde kendi ile ilgili veya kendi ürettiği ile ilgili chiltruam yapanların chiltruam kompleksine sahip olma yüzdesinin daha fazla olduğu göstermiştir.