Böbrekler ve Kevser Suresi

Solar pleksus çakra ve insan suresi yazımdan sonra gelişen farkındalıkla diğer ayetleri incelemeye başladım.İlk gözüme çarpan Kevser suresi oldu.Bu sure Mekkeli muhaliflerin hakaret içeren konuşmalarına karşı indirildiği bildirilmekte.

  • 108-KEVSER:
  • 1 – Muhakkak biz sana Kevser’i verdik.
  • 2 – Öyleyse Rabb’in için namaz kıl ve kurban kes.
  • 3 – Muhakkak ki sonu kesik olan, sana buğzedendir.

Kevser ile ilgili peygamberin anlatımları ise şu şekilde

  • Cennette yürüdüğüm bir anda gözüme bir nehir ilişti. Nehrin iki kıyısına içi delikli inciden mâmûl kubbeler serpilmişti. Cebrail’e dedim ki: – Ey Cebrâil bu nedir? – Bu, rabbinin sana verdiği kevserdir. Melek elini havuzun altına vurdu. Çamurunun halis misk olduğunu gördüm.
  • Havuzumun iki tarafının arasındaki mesafe, Medine ile San’a (veya Medine ile Amman) arasındaki mesafe kadardır.
  • Hz. Peygambere ‘Havuzun kabı nedir diye sordum, dedi ki: -Muhammed’in nefsini kudret elinde tutana yemin olsun! Havuzun kapları, bulutsuz ve kapkaranlık gecede parlayan gökteki yıldızların sayısından daha fazladır. O havuzdan içen bir kimse, ebediyyen susamaz. Havuzun üzerinde son bulan, cennetten oraya iki musluk akar. Havuzun eni, uzunluğu gibidir. Amman ile ile arasındaki mesafe kadardır. Suyu sütten daha beyaz, baldan daha tatlıdır.

KEVSER TEORİSİ

Kevser Havuzu:Böbrek

Latince renalis sözcüğünden gelen böbrek boşaltım sisteminin bir bölümünü oluşturur.En önemli görevi karın bölgesin aorttan ayrılan sağ ve sol böbrek atardamarından gelen kanın süzülme görevidir.

Hadisteki nehir: Böbrek ortalama 2 ton suyu işleyip 1,5 litre idrara dönüştürür.2 tonluk su hadisteki nehirleri ifade ediyor(Resimde 3)

Hadisteki havuz: Böbrekten ayrılan idrar borusu (üreter) takip edilerek böbreğin içine ilerledikçe huni biçiminde bir boşluk olarak genişler; buna havuzcuk (pelvis) denilmektedir (Resimde 6)

Hadisteki içi delikli inciden mamül kubbeler: Nefron içerisinde bulunan henle kulpu inen ve çıkan henle kulpu olarak ikiye ayrılır inen henle kulpunda su,sodyum klor ve ürenin geri emilimi devam eder çıkan henle kulpunda ise sodyum,klor ve bikarbonatın geri emilimi devam eder.

henle kulpu

Havuzun kapları:Nefronlar böbrekte idrarın yapıldığı morfolojik üniteyi oluşturur.Sayıları 1-3 milyon arasındadır.Gökteki yıldızların sayısı ifadesinden anlaşılacağı üzere (Resimde 13)

Hadisteki suyu sütten beyaz baldan tatlı olması:Yakınsak borucuklarda biriken glikoz(şeker)

Hadisteki mesafe:Hadiste geçenleri açıkladıktan sonra böbrekler arasındaki mesafenin Medine ile Amman arasındaki mesafede olma durumunu açıklayayım.Böbreğin içerisinde gezebilmeniz için mikron seviyesinde olmanız gerekir.Şimdi ortalama bir hesap yapalım

  • Medine Amman arası 900km
  • İki böbrek arasındaki mesafe ortalama 20 cm
  • Ortalama insan boyunu 1.70m olarak alırsak

900km 20cm ile ifade ediliyorsa 1.70m bir insanın 0,38mikron olması gerekir.(Bir kan hücresi 10 mikron)

böbrek

SONUÇ

Yani 0,38 mikronluk bir insan iki böbrek arasındaki mesafeyi Medine ile Amman arasındaki mesafe kadar görür.Ve 0,38 mikronluk bir insan böbrek içerisinde gezerse hadislerdeki ifadelere yakın benzetmelerde bulunabilir.