Big Bang

İslam’a göre bir peygamber Musevilik ve Hristiyanlığa göre din büyüğü olarak tanımlanan Hz İbrahim’den bugüne geldiğine inanılan kabala ile kabalacılar değişmeyen ebedi ve gizemli Ein Sof(herşeyden önce olan Tanrı)ile ölümlü ve sonlu evren(ve onun yaratılışı)arasında ki ilişkiyi açıklamayı amaçlamış 10 emir’in ezoterik karşılıklarını sefirot isimli hayat ağacına aktarmış ve hayat ağacını Tanrı’nın imajı olarak tanımlamışlardır.Dünyayı yönettiği söylenen bir çok gizli örgütün sakladığı sır da büyük ihtimalle bu öğretilerdir.

İslam dininde yaratıcının 99 ismi vardır ve bu isimler Esma-ül hüsna yani en güzel isimler diye tanımlanır.Bu isimler Allah’ın kudretinin değişik şekillerde tecellilerinin eseridir.Allah Hz Adem’i yaratırken eşyanın isimlerini ona öğretmiş Âhir zaman Peygamberi de bütün isimlere en kâmil mânâda mazhar olmuştur, “Yaratan Rabbinin ismiyle oku!”(Alâk Sûresi, 1) emriyle bütün eşyayı, Allah’ın isimlerinin tecelligâhı olarak en kâmil mânâda okumuş ve iman, marifet, muhabbet, takva ve salih amelde enyüksek mertebelere çıktığı gibi, tefekkür, hayret, tespih ve hamd gibi ulvî vazifeleri de en ileri seviyesiyle icraya muvaffak olmuştur. Yaradılış ilmini anlamak için bence bu konuda bilimsel çalışmaların yapılması gerekli.

  • Benden size bir varsayım

99 ismin sıra ve ebced değerlerini radar grafik sistemine aktardım çıkan şekil aşağıda ki gibi 10 yıl içerisinde **big bang teorisinde ki patlama anını çözeceklerini umut eden bilim adamlarına neden ilham olmasın…

 

 

*Ebced Hesabı alfabetik bir sayı sistemi kullanarak kelimelerin sayısal değerini bulmaktır.

** evrenin yaklaşık 13,7 milyar yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan meydana geldiğini savunan evrenin evrimi kuramı ve geniş şekilde kabul gören kozmolojik model