Ahit Sandığı

ahit

Levh-i Mahfuz yazısından hatırlarsanız Levh yani levha Kuran’da

1-Nuh’un gemisinin levhaları

2-Levh-i Mahfuz

3-Ahit sandığının levhaları

olarak geçmekteydi.Bu üç konununda levh ile bağlanması bana göre tesadüfi bir durum değil.Yeni teorim Musa Peygamberin Ahit Sandığı ile ilgili olacak.

AHİT SANDIĞI ÖZELLİKLERİ

Tevratta detaylı olarak anlatılan ahit sandığı Musa Peygamber’in Yaratıcıdan aldığı 10 Emir tabletlerinin saklanması için yapılan sandıktır.

Eski Ahit Tanrının kendisine yapılan portatif tapınağa yerleştirilen sandık üzerinde tecelli ettiğine değinilir.

  • Çıkış 25: 22’de Tanrı Musa’ya şöyle der: “Ve seninle orada buluşacağım ve seninle Kefaret Örtüsü Üzerinden, Kutsal Ahit Sandığı üstündeki melekler arasından söyleşeceğim.”

Yıllardır birçok insan bu sandığın peşine düşmüş fakat M.Ö 587’den beri bulunamamıştır.

  • İsrailoğulları Mısır’dan çıktıkları zaman, RABBİN onlarla ahdettiği Horeb dağında, sandığın içine Musa’nın koymuş olduğu iki levhadan başka içinde bir şey yoktu.” (Kitabı Mukaddes /Tarihler II. Bap5)

KURAN VE HADİSTE AHİT SANDIĞI

  • “Peygamberleri, onlara dedi: “O-nun hükümdarlığının belgesi, size Tabut’un gelmesidir. Onda Rabbiniz’den ‘bir güven duygusu ve huzur’ ile Musa ailesinden ve Harun ailesinden artakalanlar var; onu melekler taşır. Eğer inanmışlarsanız, bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır.” (Bakara Suresi, 248)

*Bu ayetteki tabut sandık demektir.

  • “Tabut-u Sekine’yi (Kutsal Sandığı) Taberiye gölünden çıkaracak.”

*Taberiye gölündedir” şeklinde belirtilen yer İslam alimlerince, bir benzetmeye işaret kabul edilmektedir. Taberiye, Şam’a yakın bir yerdedir ve Şam, ahir zaman hadislerindeki anlatımlarda uzak bir yer, Mekke ve Medine’ye uzak olan anlamını da taşır.

*Sekine:sebat, güven, gönül rahatlığı demektir.Burada bunun ne olduğu hakkında çeşitli rivayetler vardır ki bazıları maddî ve bazıları manevîdir: Özel bir resim, hoş bir rüzgar, konuşan ilâhî bir ruh, cennetten altın bir tas ki, içinde peygamberlerin kalbleri yıkanır, rahmet, levha kutusu, belirli bir âyet.      

AHİT SANDIĞI TEORİSİ

octahedron

Kuran’ı Kerim peygamberin kalbine indirildiği gibi 10 emir de Musa Peygamber’in kalbine yani levh-i Mahfuz’undaki levhaya indirilmiştir.Mahfuz ifadesi kalp elektro manyetik alanının oktahedron şeklidir ki Ahit Sandığı olarak sembolize edilen de bu şekildir.Bu nokta da

Ragıb’ın naklettiği gibi, “Tabut, kalb, Sekîne (huzur) ise ondaki ilimden ibarettir.” de denilmiş. Çünkü kalbe: “İlmin düşüp biriktiği yer”, “hikmet evi”, “ilim tabutu”, “ilim kabı”, “ilim sandığı” isimleri de verilir.

Tabut-u Sekine’de 10 emir varken levh-i Mahfuz’da Kuran vardır.Örneklendirmek gerekirse insandaki geçmiş bir yazılım anahtar girilerek(Kelimeyi Şehadet) güncellenmiş ama geçmiş yazılımdan da kalıntılar taşımaktadır.

Etiyopya Ortodoks Patriği Abune Pauolos sandığı buldum diye 2009 yılında Vatikan’a koştu açıklaması ise şu oldu;

‘Kutsanmış olan kalıcıdır. Ahit Sandığı insan eliyle yapılmamıştır. O bir sırdır.’

 

SONUÇ

Ahit sandığının şekli oktehedrondur ve bu oktehedron kalbin elektromanyetik alanıdır.İnsanlar altından yapılma içinde taştan tabletler üstünde iki melek figürü bulunan bir sandık aramak isterlerse kendileri bilir.

Bu bilginin tüm gizemi biz görür müyüz bilmem ama bir şekilde çözülecektir.Çözecek olana selam olsun…

Saygılarımla