Adem ve Havva

ferrari

 

İnsan yaşamı ne zaman cehenneme döner diye soruyorum uzun zamandır arkadaşlarıma Birçok örnek veriliyor verilen örneklerin altında yatan sebep aslında bizi cehenneme sokuyor diye düşünüyorum ama bu sebep ne derken oturduğumuz kafeye bir Ferrari yanaşıyor ve içerisinden sistemin bize dayattığı kılık kıyafet saç sakal vb birçok ayrıntı ve ego ile biri çıkıyor içinden garsonlar etekliyorlar  yerine geçerken tüm gözler  biraz sonra kuracakları cümlelerin kelimelerini toparlıyorlar.

Masada arkadaşlarım izlenimler kısmına geçiyor derinden

-Bu araba bende olacak buradan tek çıkmam

-Tek ne lan? Eve dolmuş hattı kurarım

-Bıkarsın bence

-Ne bıkacam seçilen değil seçen benim

Sebebi buluyorum ve tekrarlıyorum sessizce “cinsellik”

Evet tüm yaşamı en derinden etkileyen dürtü cinsellik İnsanoğlunu belgesellerdeki yelesi gür aslan olmaya iten veya yelesi gür aslanı seçme eğilimine sokan motivasyon kaynağı…Hatta halkları milletleri birbirine kırdıran derin sebep bizi yöneten dünya efendilerinin ellerindeki en güçlü silah

Arabalarla bebeklerle oynayıp komik hayallerin peşinde koşan bizler yaşamımızın bir döneminde bu bilgiyi alıp bir anda sudan çıkmış balığa dönüp cehennemin kapısını aralıyoruz.

Bu noktada ilk insanlar Adem ve Havva’nın cennetten kovulmasına bakalım

 • 7.19 “Ey Âdem! Sen ve eşin cennette oturun, dilediğiniz yerden yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa ikiniz de zalimlerden olursunuz.”
 • 7.20 Derken, şeytan, kendilerinden gizlenmiş çirkin yerlerini onlara açmak için ikisine de vesvese verdi. Dedi: “Rabbinizin sizi şu ağaçtan uzak tutması, iki melek olmayasınız yahut ölümsüzler arasına katılmayasınız diyedir.”
 • 7.21 Ve onlara, “ben size öğüt verenlerdenim” diye yemin de etti.
 • 7.22 Nihayet onları kandırarak aşağı çekti. O ikisi ağaçtan tadınca çirkin yerleri kendilerine açıldı. Bahçenin yapraklarından yamalar yapıp üzerlerine örtmeye başladılar. Rableri onlara seslendi: “Ben size bu ağacı yasaklamadım mı? Ben size, şeytan sizin için açık bir düşmandır demedim mi?”
 • 7.23 “Ey Rabbimiz, dediler, öz benliklerimize zulmettik. Eğer bizi affetmez, bize acımazsan elbette ki hüsrana uğrayanlardan olacağız.”dediler.
 • 7.24 Buyurdu: “Kiminiz kiminize düşman olarak inin. Yeryüzünde belirli bir süreye kadar mekân tutmanız ve nimetlenmeniz öngörülmüştür.”
 • 7.25 Buyurdu: “Orada hayat bulacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan çıkarılacaksınız.”

CENNETTEN KOVULMA TEORİSİ

 • İlk insanlar:Adem ve Havva
 • Yasaklanan ağaç:Soy ağacı (Arapça’da ağaç şecere yani soy ağacı olarak geçmekte.)
 • Şeytan:Akıl (Sol beyin odaklı)
 • Çirkin yerelerinin açılması:Ergenliğe giriş ve ilk cinsel ilişki

İlk insana Allah seçim yapma şansını verdi,hepimiz bu seçim sayesinde dünyadayız ve hepimiz ömrümüzün hesaplanmış bir zamanında cennetten kovuluyoruz.

Bu kıssada ki elma nerde? Diye sorabilirsiniz.Kuran’da herhangi bir meyveden bahsedilmez ama Apple’ın simgesi ısırılmış elma ilk cinsellik bilgisini temsil eder.