CHILTRUAM(Telaffuz:Çıldrım) Teknolojik gelişmenin sosyal hayat üzerindeki etkileri arttıkça bu etkileri anlama ve anlatmak amacı ile yeni kavramlar kullanılmaya başlıyor Chiltruam’da...