99’luk Tesbih

tesbih

Sayılar ve Hayat

Amerika’da yıllarca yaşayan Arif Türkiye’ye geldiğinde bineceği taksinin plakasındaki 34 sayısını görünce içinde bir mutluluk hissetti…

34 sayısı belki İrlandalı biri için çok önemli değildir ama Arif o sayıyı bilinçli veya değil kendi içinde anlamlandırmıştır o sayının kendi için artık bir enerjisi vardır.Herkesin hayatında anlamlandırdığı rakamlar sayılar farklı olabilir fakat evrenin dilinin matematik olması ve hiçbir şeyin tesadüf olmayacağı inancına sahipseniz tüm rakamların insanlık için ortak anlamları olması da şaşılacak bir şey değildir.Rakam ehlinin kadim medeniyet bilgilerinden gelen rakamlar konusundaki ortak görüşü;

  • Bir(1) Yeni Başlangıçlar- Birlik Sayısı
  • İki(2) Dualite -Tanrısal olana karşı insan,kutupluluk
  • Üç(3)Katalizör -Yaratıcı güçlü
  • Dört(4)Tabiat Enerjisi-Fiziksel Dünya
  • Beş(5)Değişim
  • Altı(6)Kutsal-uyum denge
  • Yedi(7) Tanrısallık-Bütünlük,kusursuzluk
  • Sekiz(8)Pratik -Tezahür ettirmek
  • Dokuz(9) Tamamlanma

Bu şekilde.Bu bilgiden sonra onla onu toplayıp bilmem kaça bölerek anlamlar çıkarmaya çalışmayacağım ama İslam’da Allah’ın neden 99 isminin Tevratta neden 72 isminin olduğunun kısa bir açıklamasını bulacaksınız,

72 yani 7+2=9

99 yani 9+9=18,1+8=9

Hatta 72+99=171 yani 1+7+1=9

Görüldüğü gibi isimler tamamlanma sayısı ile noktalanmıştır.Velhasıl-ı kelam 99 taneli tesbih bir ipe dizilir de döner dolaşır bire varırmış cancağızım…